2020. szeptember 23.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Aláírták a regionális területfejlesztési megállapodásokat

2005. október 25.
Kedden a Parlament delegációs termében került sor a regionális területfejlesztési megállapodások aláírására
Kolber István és Bozóki András miniszterek
Kolber István és Bozóki András miniszterek

Az NKÖM sajtóközleménye

Az alábbi megállapodások a kormány decentralizációs politikájának fontos mérföldövei. A kormányzat céljai között szerepel, hogy emberek életét érintő döntések ott szülessenek, ahol a legtöbb helyismeret és tapasztalat áll rendelkezésre. Ezért a következő időszak legjelentősebb törekvése, hogy a magyarországi régiók a mainál nagyobb feladatokhoz és forrásokhoz jussanak.

A szerződéseknek köszönhetően hangsúlyossá válnak a kulturális szféra szempontjai az egyes régiókra jutó Európai Uniós források elosztásánál. A döntések során ezentúl a Közkincs Bizottságok javaslatait is figyelembe veszik majd, így támogatási rendszer még igazságosabbá és hatékonyabbá válik.

Minden azért is fontos, mert a Fejlesztéspolitikai Kabinet nemrég döntött arról, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben valamennyi hazai régió rendelkezni fog önálló operatív programmal. Ezekben a regionális sajátosságoknak megfelelő, az adott régióban hatékonyan megvalósítható feladatokat rögzítik.

1. Együttműködési megállapodás a NKÖM, a Regionális Fejlesztési Tanácsok és a Közkincs Bizottságok között

A kormány kulturális vidékfejlesztési törekvéseihez kapcsolódva a NKÖM átfogó programot dolgozott ki a kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentése, a feltételek javítása, valamint a szolgáltatások mind szélesebb körű elérése érdekében. Ez a Közkincs program. A program kidolgozása és megvalósításának elkezdése megerősítette a partneri viszony kialakításának szükségességét a különböző igazgatási és területi szintek között, és felgyorsította annak folyamatát. (Az idei Közkincs-pályázatokra 490 pályázó je-lentkezett, ebből a hitelfelvétel lehetőségével összesen 163 önkormányzat és 22 vállalkozás élt.)

E folyamat eredményeként köt együttműködési megállapodást a kulturális minisztérium hét regionális területfejlesztési tanáccsal a vidék kulturális esélyteremtését szolgáló feladat - melynek része a Közkincs-program - eredményes megvalósítása, az igazgatás különböző szintje közötti partneri viszony kialakítása, az igazgatási és szakmai területek kölcsönös megfelelésének biztosítása érdekében.

A kulturális terület gazdasági életben betöltött szerepének átértékelését kívánó új szemléletmód érvényre jutását és a közkulturális terület támogatási rendszerének megújítási módjait részleteiben tartalmazó megállapodás lényeges, előremutató eleme a minisztérium és a regionális területfejlesztési tanácsok által közösen létrehozott Közkincs-Kulturális Munkabizottságok és működési feltételeik együttes biztosítása. Ezek, a szaktárca kulturális stratégiájának megvalósulását az adott területi szinten segítő, a regionális programokat koordináló szervezetek feladatot vállalnak abban, hogy a kulturális stratégia szerves részévé váljon a terület-és településfejlesztésnek.

A megállapodásokat Bozóki András kulturális miniszter, a Regionális Fejlesztési Tanácsok elnökei és a kulturális - közkincs munkabizottságok elnökei írják alá.

2. Együttműködési megállapodás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma valamint a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter és az általa felügyelt hivatal között

A megállapodás célja a kultúra meghatározó szerepének elfogadtatása a magyar társadalom gazdasági teljesítőképessége, versenyképessége erősítésében, az egyes térségek társadalmi-gazdasági fejlődése közötti különbségek mérséklésével az esélyegyenlőség megteremtésében, az életminőség javításában.

Felek a közös célok elérése érdekében az alábbi területeken kezdik meg az együttműködést:

- A közkultúra területi alapú új irányítási és támogatási modelljének továbbfejlesztése és működési feltételeinek megteremtése.

- Biztosítják, hogy a regionális és kistérségi fejlesztési programokban helyet kapjanak a kulturális fejlesztési szempontok, és hogy az új irányítási modell keretében létrehozott testületek véleményt nyilváníthassanak a közkulturális fejlesztéseket érintő decentralizált forrásokra vonatkozó szakmai döntés-előkészítés során.

- Ösztönzik a regionális, megyei és kistérségi kulturális stratégiák kidolgozását és ehhez szakmai és anyagi támogatást nyújtanak, közös támogatási rendszereket működtetnek.

- A NKÖM szakmai területei éves feladataikat a terület- és régiófejlesztés szempontjának figyelembevételével tervezik.

- Együttműködnek a II. NFT regionális operatív programjainak kialakításában. A NKÖM ennek keretében javaslatokat tesz a kulturális fejlesztésekre.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok