2020. szeptember 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Kormány pályázatot hirdet PÁLYAKEZDŐ FIATALOK központi közigazgatásban történő ösztöndíjas foglalkoztatására

2005. június 2.

A pályázati kiírás letötése (doc)

Űrlap (doc)


Pályakezdő diplomások figyelem!

A Kormány pályázatot hirdet pályakezdő fiatalok központi közigazgatásban történő ösztöndíjas foglalkoztatására.

Miért jó az ösztöndíjas foglalkoztatás?

Az ösztöndíjas foglalkoztatás előnye, hogy ennek keretében a pályakezdő fiatalok a szakmai készségek megszerzése érdekében gyakorlati munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal nagyobb esélyük lesz a későbbi elhelyezkedésben.

Ez a foglalkoztatás nem azonos a köztisztviselői munkavégzéssel, de lehetőséget teremt a fiataloknak arra, hogy az adott szervezet feladatait, az egyes hivatali egységekben folyó munkákat megismerjék, és a tanultakat a gyakorlatban hasznosítsák. Az ösztöndíjas tevékenységének irányítását, ellenőrzését a minisztérium kijelölt szakmai segítője végzi.

Ki lehet ösztöndíjas foglalkoztatott?

Ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet,

o aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjában a 30. életévét még nem töltötte be, és

o akinek a diplomája az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző két éven belül került kiadásra és

o aki a jogviszony létesítésekor nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban.

Mik az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony jellemzői?

a. Időtartama: 9-12 hónap, megegyezés szerint.

b. Az ösztöndíjas foglalkoztatásra az adott közigazgatási szervre irányadó munkarenden belül kerül sor, összességében heti 30 óra időtartamban.

c. Az ösztöndíjas foglalkoztatott ösztöndíja: legalább havi bruttó 90.000,- Ft. Az Szja. tv. szerint az ösztöndíj a minimálbér összegéig adómentes. A társadalombiztosítás szempontból, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személy biztosítottnak, az ösztöndíj járulékalapot képező jövedelemnek minősül.

Hol kerülhet sor ösztöndíjas foglalkoztatásra?

A felsorolt minisztériumoknál, a megjelölt szakterületen, a meghatározott végzettséggel:

1. Miniszterelnöki Hivatal

* szakterület:

o rendészet, területfejlesztés (jogi végzettség),

o kommunikáció (közgazdasági, jogi, kommunikációs végz.),

o elektronikus információ biztonság (villamosmérnök informatikus v. híradás-technikai szakirány),

o személyi, fizikai, dokumentum- és eljárásbiztonság (jogi, államigazgatási főiskolai végzettség),

o gazdasági, pénzügyi (jogi, állig. főiskolai végz. + pénzügyi ismeretek),

o adatvédelem, adatkezelés (levéltáros, v. állig.főiskola),

o EU gazdaságpolitika (közgazdasági v. jogi végzettség)

o EU mezőgazdaság (közgazdasági v. jogi végzettség),

o környezetvédelem (közgazdasági v. jogi végzettség),

o sajtófigyelés, sajtó arhívum (bölcsész, v. történész, politológus, könyvtáros végzettség),

o társadalom- és humánpolitika (igazgatásszervező, v. jogi, közgazdasági végzettség).

2. Belügyminisztérium,

* szakterület:

o önkormányzati,

o nemzetközi,

o közgazdasági terület (jogi, állig. főiskolai, közgazdasági, nemzetközi kommunikáció v. nemzetközi kapcsolatok szakirányú végzettség)

3. Egészségügyi Minisztérium,

* szakterület:

o népegészségügyi,

o egészségpolitikai,

o nemzetközit és európai ügyekkel,

o strukturális alapokkal, nemzeti területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok (orvos, v. jogi, igazgatás-szervező, közgazdasági végzettség)

4. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium,

* szakterület:

o foglalkoztatáspolitikai,

o EU-s támogatások,

o pénzügyi,

o munkaügy igazgatás (közgazdasági, pénzügyi, külkereskedelmi, jogi, humán, szociológus).

5. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,

* szakterület:

o mezőgazdasági szakigazgatási, növény-egészségügyi, az agrárpiaci szabályozással továbbá a vidékfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása (agrárközgazdász, agrármérnök, közgazdasági végzettség)

o humánpolitikai. illetve igazgatási feladatok (igazgatásszervezői illetve humánszervezői végzettség)

o jogszabály előkészítési feladatok (jogi végzettség)

6. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium,

*szakterület:

o ügyfélszolgálati feladatok (jogi, v. állig.főiskolai végzettség)

o humánpolitika (jogi, v. humán végzettség)

o sajtó, protokoll (közgazdasági, v. kommunikációs, v. külker. főiskolai végzettség)

o külgazdasági (közgazdasági, v. külker. főiskolai végzettség)

o közúti közlekedés (építőmérnök)

o közlekedéspolitika (közlekedésmérnök, v. közgazdasági végz.)

o jogszabály előkészítési feladatok (jogi végzettség)

o titkársági feladatok, protokoll (közgazdasági, v. gazdasági főiskolai végzettség)

o vállalkozásfejlesztés, EU integráció (közgazdasági, vagy gazdasági főiskolai végzettség)

o kereskedelemmel kapcsolatos feladatok (közgazdasági, v. jogi végzettség).

7. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium,

* szakterület:

o szociális igazgatás (jogi, v. állig. főiskolai, szociálpolitikai, szociális munkás végzettség)

8. Honvédelmi Minisztérium,

* szakterület:

o honvédelmi igazgatás (jogi, v. közgazdasági, igazgatásszervező, humánmenedzser, védelmi-igazgatási menedzser végzettség)

9. Informatikai és Hírközlési Minisztérium,

* szakterület:

o működésfejlesztés,

o piacelemzés,

o piacszabályozás,

o működésfejlesztés,

o e-közigazgatás,

o kodifikáció,

o jogi szolgáltatás,

o EU integrációs feladatok (jogi, közgazdasági pénzügyi számviteli szakirány, informatikai, postaszabályozási, gazdasági informatikai, programozó matematikus, mérnök informatikus, programtervező informatikus végzettség).

10. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,

* szakterület:

o környezetvédelmi,

o természetvédelmi,

o pénzügyi (környezetvédelmi, természetvédelmi végzettség, biológus, geológus, közgazdasági, pénzügyi végzettség),

o vízügyi,

o igazgatási (környezetvédelmi, v. természetvédelmi, v. vízügyi végzettség, biológus, geológus, közgazdasági, pénzügyi, jogi végzettség).

11. Külügyminisztérium

* szakterület:

o nemzetközi jogi, politikai ügyintézési feladatok (nemzetközi, v. jogi, regionális politika ismeretek, protokoll feladatokban jártasság),

o munkaügyi, jogi (jogi, v. humán végzettség),

o pénzügyi terület (pénzügyi, számviteli végzettség, Tb. bérszámfejtési ismeretek),

o épületgépészeti feladatok (épületgépész),

o informatikai programfejlesztés (informatikus rendszergazda, programtervező végzettség)

12. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma,

*szakterület:

o kulturális igazgatás (jogi, közgazdasági végzettség)

13. Oktatási Minisztérium,

* szakterület:

o igazgatás,

o gazdasági,

o informatika (jogi, v. államigazgatási főiskolai végzettség, közgazdasági, pénzügy, informatikai végzettség, melyek mellett előny továbbá a pedagógusi, vagy bölcsésztudományi végzettség)

14. Pénzügyminisztérium,

* szakterület:

o költségvetési,

o informatikai stratégiai tervezés,

o számvitel (jogi, v. közgazdasági, informatikai végzettség)

15. EU ügyekért felelős tárca nélküli miniszter hivatala,

*szakterület:

o Európai Uniós ügyekkel kapcsolatos feladatok (közgazdasági, v. jogi végzettség, valamint angol és francia/vagy német nyelvből felsőfokú nyelvvizsga)

Az ösztöndíjas foglalkoztatási szerződést a kiválasztott pályázóval a foglalkoztató minisztérium köti meg.

Pályázati feltételek:

o magyar állampolgárság, cselekvőképesség,

o büntetlen előélet,

o egyetemi, főiskolai végzettséget igazoló - az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző két éven belül kiadott - diploma, oklevél.

o 30. életévnél fiatalabb életkor.

Előnyt jelent:

o német, angol, francia nyelvismeret,

o felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

o a pályázó legfontosabb személyi adatait tartalmazó pályázati adatlapot,

o rövid önéletrajzot (magyar és a beszélt idegen nyelven), motivációs levelet,

o a megpályázott közigazgatási szerv (minisztérium és a választott szakterület megnevezését, (legfeljebb három minisztérium jelölhető meg),

o a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázata a kiírásban szereplő bármely közigazgatási szerv részére továbbítható,

o végzettségét igazoló okiratok - a pályázó saját eredeti aláírásával hitelesített - másolatát, (külföldi diploma, oklevél esetén annak hiteles magyar fordítását,)*

o három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt**,

o egy darab igazolvány fényképet, az önéletrajzra másolva.

* Amennyiben a pályázó diplomája 2005. június 30-a után kerül kibocsátásra, azt legkésőbb az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző napon kell benyújtani a foglalkoztatóhoz.

**A hatósági erkölcsi bizonyítvány pótlólagos benyújtására akkor kerülhet sor, ha a pályázó mellékeli a határidőre beküldött pályázati anyagához a Magyar Posta hivatalos igazolását az eljárási díj befizetéséről és a kérelem benyújtásáról.

Az adatlapot és a pályázathoz csatolandó iratokat annyi példányban kell benyújtani, ahány minisztériumot megjelölt az adatlapon (3 minisztérium esetén, összesen 3 példányban, erkölcsi bizonyítványt 1 eredeti és legfeljebb 2 másolati példányban).

A pályázatot abban az esetben továbbítjuk az adatlapon megjelölt minisztérium(ok)hoz, ha a pályázatot a megfelelő példányszámban nyújtotta be.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2005. június 30. (az eddig postára adott pályázatok kerülnek elfogadásra).

A pályázatokat zárt borítékban az alábbi címre, a következő jeligével kérjük megküldeni:

Cím: 1243 Budapest, FMM , Pf. 580/1.

Jelige: "Ösztöndíjas foglalkoztatási pályázat".

Felvilágosítás Kapás Zsuzsánna főosztályvezetőtől a 484-7143-as, vagy dr. Tóth Péter osztályvezetőtől a 484-7113-as telefonszámon kérhető.

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 60 napon belül kerülnek elbírálásra, az ösztöndíjast alkalmazni kívánó minisztérium bíráló bizottsága a pályázókat személyesen meghallgathatja.

A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát titkosan kezeljük.

A pályázati felhívás a minisztériumok honlapján is megtalálható:

o Miniszterelnöki Hivatal (www.meh.hu)

o Belügyminisztérium (www.bm.hu)

o Egészségügyi Minisztérium (www.eum.hu)

o Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (www.fvm.hu)

o Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (www.gkm.gov.hu)

o Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (www.icsszem.hu)

o Honvédelmi Minisztérium (www.honvedelem.hu)

o Informatikai és Hírközlési Minisztérium (www.ihm.hu)

o Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (www.kvvm.hu)

o Külügyminisztérium (www.kum.hu)

o Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (www.kultura.hu)

o Oktatási Minisztérium (www.om.hu)

o Pénzügyminisztérium (www.pm.gov.hu)


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok