2020. szeptember 23.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Továbbra sincs ügyvezetője a Gödöllői Királyi Kastély Kht.-nak

2005. június 2.
A Kht. ügyvezetőjének megbízatása május 23-án járt le. Az új vezető kiválasztásáról és kinevezéséről a társasági szerződés szerint a tárcának és a kisebbségi tulajdonosoknak (Gödöllő város Önkormányzata, Mahill Kft.) együttesen kell dönteniük.

(MTI) - Továbbra sincs ügyvezetője a Gödöllői Királyi Kastély Kht.-nak, miután a társaság egyik kisebbségi tulajdonosa, Gödöllő városának képviselője a szerdai taggyűlésen egyetlen jelöltet sem támogatott - tudatta a kulturális minisztérium sajtóirodája az MTI-vel. "A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának, mint a Gödöllői Királyi Kastély Kht. többségi tulajdonosának érdeke és kötelessége, hogy a jelentős műemlék megújulása folytatódjon, értékei mindenki számára közkinccsé váljanak" - tartalmazza az MTI-hez eljuttatott közlemény.

Az utóbbi években elvégzett helyreállítási munkák, az egyedülálló barokk színház felújítása és a működési támogatás mutatja, hogy a minisztérium törekszik jó gazdája lenni az állami tulajdonban lévő kastélynak - közölte a sajtóiroda.

A Kht. ügyvezetőjének megbízatása május 23-án járt le. Az új vezető kiválasztásáról és kinevezéséről a társasági szerződés szerint a tárcának és a kisebbségi tulajdonosoknak (Gödöllő város Önkormányzata, Mahill Kft.) együttesen kell dönteniük.

A közlemény szerint a kulturális minisztérium már áprilisban tájékoztatta a kisebbségi tulajdonosokat, hogy új ügyvezetőnek Mizsei Zsuzsa közgazdászt jelöli. "A május 6-ra szabályosan összehívott taggyűlés megtartását (...) a Gödöllő városát képviselő polgármester kivonulásával megakadályozta. Az egy héttel később újra összehívott taggyűlésen, ahol a tárca már nem egy, hanem három jelöltet állított, Gémesi György (...) arra való hivatkozással, hogy jobban meg kívánja ismerni a jelölteket és terveiket, ugyancsak elutasította a minisztérium jogszerű lépését" - tartalmazza a közlemény.

A döntés elősegítése érdekében a minisztérium a jelöltek szakmai programját is megküldte a kisebbségi tulajdonosoknak. A szerdai taggyűlésen a jelöltek személyesen is megjelentek és ismertették szakmai életútjukat, valamint terveiket. Az azt követő választáson Gödöllő képviselője egyetlen jelöltet sem támogatott. "Az előálló helyzetért, (...) a felelősség Gödöllő városát képviselő kisebbségi tulajdonost terheli" - közölte a minisztérium sajtóirodája.


A KÖZLEMÉNY TELJES SZÖVEGE

A Gödöllői Királyi Kastély Kht-ban kialakult helyzetről

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának, mint a Gödöllői Királyi Kas-tély Kht. többségi tulajdonosának érdeke és kötelessége, hogy a jelentős műemlék megújulása folytatódjon, értékei mindenki számára közkinccsé vál-janak. Az utóbbi években elvégzett helyreállítási munkák, az egyedülálló ba-rokk színház felújítása és a működési támogatás mutatja, hogy a minisztéri-um törekszik jó gazdája lenni az állami tulajdonban lévő kastélynak.

Mivel a Kht. ügyvezetőjének megbízatása május 23-ával lejárt, a minisztéri-um felelősséggel kívánt eljárni az új vezető kiválasztásában és kinevezésé-ben. A Kht. társasági szerződése pontosan rögzíti az ügyvezető-választás szabályait, melynek betartása nemcsak a tárca, hanem a kisebbségi tulajdo-nosok (Gödöllő város Önkormányzata, Mahill Kft.) számára is kötelező érvé-nyű, mivel csak együttesen tudnak dönteni a tulajdonosok.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma már áprilisban tájékoztatta a Kht. kisebbségi tulajdonosait, hogy új ügyvezetőnek Mizsei Zsuzsa közgaz-dászt jelöli. A május 6-ra szabályosan összehívott taggyűlés megtartását azonban, melyen a jelölés hivatalossá vált volna, Gödöllő városát képviselő polgármester kivonulásával megakadályozta. Az egy héttel később újra ösz-szehívott taggyűlésen, ahol a tárca már nem egy, hanem három jelöltet állí-tott, Gémesi György polgármester úr - arra való hivatkozással, hogy jobban meg kívánja ismerni a jelölteket és terveiket - ugyancsak elutasította a mi-nisztérium jogszerű lépését. Ezt követően a tárca ismét taggyűlés összehívá-sát kezdeményezte, hogy még május 23-a előtt az új ügyvezető megválasz-tására sor kerülhessen. A döntés elősegítése érdekében a jelöltek szakmai programját is megküldte a kisebbségi tulajdonosoknak. A taggyűlés megtar-tása azonban csak június 1-jén vált lehetővé, mivel Gémesi Györgynek - el-foglaltsága miatt - csak ez az időpont volt alkalmas. E taggyűlésen a jelöltek személyesen is megjelentek és ismertették szakmai életútjukat, valamint terveiket. Ezt követően választásra került sor, ám Gödöllő városának képvi-selője egyetlen jelöltet sem támogatott.

E tényekből nyilvánvaló, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a vonatkozó szabályokat betartva kívánja a Kht. folyamatos és törvényes mű-ködését biztosítani. Sajnálatos a kisebbségi tulajdonos magatartása, mellyel mindezt megakadályozta és ezzel a Kht-ban törvénytelen állapotot idézett elő. Az előálló helyzetért, melyben a Kht-nak nincs ügyvezetője, a felelősség Gödöllő városát képviselő kisebbségi tulajdonost terheli.


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok