2021. december 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Átadták az idei Scheiber-díjakat

2006. március 3.

A díjat azok a magyar állampolgárok, illetve határon túl élő magyarok kaphatják, akik kiemelkedőt alkottak a hebraisztika, judaisztika, zsidó vallás-, művelődéstörténet és az oktatás, valamint a zsidók és nem zsidók közötti párbeszéd és tolerancia előmozdításának területén. A díjátadáson jelen volt Scheiber Sándor özvegye, Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi, Erdő Péter bíboros prímás, Budapest-esztergomi érsek, aki először vett részt zsidó felekezeti díjátadáson. Az idén Jakubinyi György gyulafehérvári érseknek, Pinhas Artzi és Karády Viktor professzoroknak Gulyás Kálmán címzetes államtitkár adta át az elismerést.

Pinhas Artzi Landler Péterként született 1923-ban Budapesten. Jelentős itthoni cionista tevékenység és győri rabbiság után 1950-ben települt Izraelbe. Ő vezette be Izraelben az egyetemi oktatásba az ókori kelet történetével foglalkozó kollégiumokat, egy időben vezetője volt a Történeti, illetve a Héber és Sémi Nyelvek Intézetének, megalapította az Assziriológiai Intézetet.

Egészségi állapota azonban nem tette lehetővé, hogy személyesen vegye át az elismerést, helyette Slomo Spitzer professzor , korábbi Scheiber -díjas köszönte meg az elismerést, aki tolmácsolta Pinhas Artzi szavait, miszerint jelszava az: keresd a jót és a szépet! Ez a díj azt jelzi, hogy ebből sikerült valamit megvalósítani.

Karády Viktor 1936-ban született Budapesten. Elsősorban művelődésszociológus és társadalomtörténész, aki évtizedek óta foglalkozik a magyar zsidóság életvitelével, művelődésével. 1956-ban menekült Franciaországba - Párizsban elsősorban szociológiai tanulmányokat folytatott, majd később maga is ilyen kutatásokat végzett. A CNRS egyik kutatócsoportja tagjaként Magyarországon az iskolavégzést, a műveltségi horizontok alakulását tanulmányozta. A Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választotta, az utóbbi években a Közép-.Európai Egyetem (CEU) professzora.

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek Rómában a Bibliai Intézetben nyerte el a biblikus licenciátusi tudományos fokozatot. Több más magasrendű kitüntetés mellett a Fraknói Vilmos-díjat is elnyerte, többek között a Márton Áron emlékét ápoló tevékenységéért. 2001-ben a kolozsvári Babes-Bólyai Egyetem díszdoktorává avatta. Sokágú egyházi feladata mellett alkotó tudományos munkát is végez. A díjátadón elmondta, aki ismeri Scheiber Sándort, az alázatosabb és szerényebb lesz, amikor megkapja a róla elnevezett díjat. Kifejtette azt is: ápolni kell a héber nyelvet, "mert ez az a szent nyelv, amin a Mindenható szólt hozzánk."

Az ünnepségen Schweitzer József köszönetét fejezte ki azért, mert a magyar kormány méltányolja a zsidó felekezetet és létrehozta ezt a díjat.

Lucz Viktória


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok