2021. december 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

"Hívő ember a mai világban"

2006. május 18.

A magyar államtitkár összefoglalta a rendszerváltás óta bekövetkezett változásokat a magyar felekezetek és hívők életében, az egyházi kárpótlás történelmi jelentőségét és ellentmondásait, a szabad vallásgyakorlás alkotmányos jogának értékét és a napi gyakorlat feszültségeit. Székely Árpád nagykövet kifejezte reményét, hogy a magyar- és oroszországi egyházi kapcsolatok terén ugyanolyan nyitás következik be, mint amilyen a politikai és kulturális életben is történt. A beszélgetést vezető Georgij Csisztyakov pravoszláv pap, az Egyházi Gyűjtemény vezetője a két ország közötti kapcsolatok átalakulásának tulajdonította, hogy sor kerülhetett a Szovjetunióba elszámazott Sárospataki Könyvek visszaadására, amelyek tudományos leírásában és azonosításában egyébként épp az Idegennyelvi Könyvtár szakemberei játszottak kulcsszerepet.A kerekasztal-beszélgetés közvetlen ürügyét az szolgáltatta, hogy nemrég jelent meg magyar nyelven Alekszandr Meny pravoszláv mártírpap élettörténete Hídász Ferenc Kárpátalján működő ferences szerzetespap fordításában (szerzője Yves Hamant francia történész). Az 1990. szeptember 9-én egyetlen fejszecsapással meggyilkolt Alekszandr atya - akinek tragikus halálhírét annak idején csak "orosz Popielusko-ügyként" emlegették, s akinek gyilkosa ma is ismeretlen -, a szovjetkorszakbeli üldöztetések után, a peresztrojka idején az oroszországi vallási újjászületés szimbolikus alakja lett. Az értelmiségiek sokaságának lelki atyjaként tisztelt pap és bibliakutató korábban szamizdatban és nyugaton publikált munkái ma is rendkívül népszerűek. Az Ige hirdetése mellett legfőbb feladatának a felekezetek közötti igazi párbeszéd megteremtését tartotta, korunk legnagyobb értékének pedig a más hitűekkel szembeni toleranciát tekintette.
Ez a gondolat késztethette megszólalásra a május 17-i beszélgetésen Moszkva szinte minden nagyobb vallási felekezetének képviselőjét. Arzlan-hazrat Szadrijev, Oroszország Mufti Tanácsának egyik vezetője elmondta, hogy "ma, amikor Oroszország fölött a vallási testvérháború veszélye lebeg, nincs fontosabb tudás, mint a legnagyobb, Istennek leginkább tetsző tudás: a másik ember ismerete. Ennek példája Alekszandr Meny élete" - s hozzátette, reméli arra is akad magyar fordító, hogy a muzulmán hit tudósait is átültesse. Andrej atya, katolikus fővikárius Meny életművéből a bibliakutatást emelte ki: a biblia nyelve a béke nyelve - ez vértanúságának üzenete. Kádár Iván esperes, a Magyarországi Orthodox Egyház papja szerint Meny magyarul megjelent életrajza már csak azért is fontos, mert az egyházába térő fiatalok, akik már oroszul sem tudnak, fordításból ismerik meg hitük alapjait, így Szárovi Szent Szerafim az ugyancsak Hídász Ferenc által átültetett élettörténetét is. Alekszandr Laksin rabbi szerint legcsodálatosabb az, hogy egy zsidó származású, pravoszláv hitre tért pap mártíromságának történetét egy francia katolikus írta meg, majd egy ferences szerzetes fordította oroszról magyarra, most pedig egy református hívő, magyar állami egyházügyi vezető mutatja be - orosz közönség előtt: az Ige visszajutott oda, ahol született".
A kerekasztalbeszélgetés és könyvbemutató után Dr. Gulyás Kálmán c. egyházügyi államtitkár programja május 18-án a Moszkvai Patriarhátus külügyi hivatalában való tárgyalásokkal folytatódik, majd pedig az Elnöki Adminisztráció, illetve az Orosz Kormány Egyházi Kapcsolatokért felelős hivatalvezetőivel, ill. az Igazságügyminisztérium egyházi bejegyzésért felelős vezetőjével találkozik. Látogatást tesz a Szergijev Poszad-i Szent Háromság főkolostorban, május 20-án este pedig az Európai Dokumentumfilm Panoráma programjában bemutatandó film, A közvetítő vetítését vezeti be.


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok