2021. december 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Mátyás templom rekonstrukciós helyreállítása

2006. március 27.
A Reneszánsz Kőfaragó Rt és a Magyar Építő Rt közös vállalkozása nyerte "a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom rekonstrukciós helyreállítás kivitelezőjének kiválasztására" kiírt közbeszerzési eljárást. Az erről szóló szerződést ma 11.00 órakor írta alá Ács Tamás gazdasági helyettes államtitkár, Páljános András, a Reneszánsz Rt. vezérigazgatója és Varjú Imre kanonok, várplébános.
Az aláírók: Varjú Imre várplébános, Ács Tamás helyettes államtitkár (NKÖM), balján Kemény Dénes, a Főber Rt vezérigazgatója; Páljános András a Reneszánsz Kőfaragó Rt. vezérigazgatója, és Wéber László a Magyar Építő Rt. vezérigazgatója
Az aláírók: Varjú Imre várplébános, Ács Tamás helyettes államtitkár (NKÖM), balján Kemény Dénes, a Főber Rt vezérigazgatója; Páljános András a Reneszánsz Kőfaragó Rt. vezérigazgatója, és Wéber László a Magyar Építő Rt. vezérigazgatója

A rekonstrukciós helyreállítás során 600m2 falkép, 11.000m2 díszítőfestés, 1780m2 kerámia burkolat, 6000m2 homlokzati kőburkolat újul meg. A teljes tetőhéjazat cseréjével mintegy 2500m2 felületen újragyártottra cserélik a mázas Zsolnay cserepet.. Felújítják és korszerűsítik a teljes gépészetet és elektromos hálózatot. Megújul az orgona és további orgonák beállításával gazdagodik a zenei rendezvények infrastruktúrája. A templom belső világítása, a külső díszvilágítás, a vagyonvédelmi,- és biztonsági rendszer is modernebb lesz. Érdekes megoldás lesz a toronysisakba épített antirezonáns inga, mely a szél okozta kilengést ellensúlyozza.

A kivitelezés (nettó) 4.926.878.186 forintba kerül; április közepéig megkezdődik és várhatóan 2010. második feléig tart. A kivitelezésre 2006-ban 450 millió forintot fizet az állam.A generálkivitelezői szerződés aláírásával most befejeződik a templom helyreállításának közel két évig tartó előkészítő szakasza.

Az előkészítés során az eredetileg jóváhagyott helyreállítási program műszaki tartalma jelentősen megnövekedett és módosult. A rekonstrukciós program előkészítésében elvégzett teljes körű funkcionális,- diagnosztikai,- statikai,- geológiai,- talajmechanikai,- stb. vizsgálatok eredményeinek ismeretében egyértelművé vált,

hogy a templom túlterheltsége miatt (melynek oka főleg a növekvő turistaforgalom és a zenei rendezvények) korszerű gépészetet és kiszolgáló blokkot igényel. Ennek érdekében a templom - egy térszint alatti kiszolgáló - 300 m2 területű alépítménnyel bővül a Hilton felé eső oldalon. A bővítés magába foglalja a tároló helyiségeket, szociális blokkot és a templom klímatikájának vezérlő helyiségeit.
A statikai vizsgálat a Mátyás torony állapotát a "még tűrhető" kategóriába sorolhatónak minősítette. Ez azt jelenti, hogy mindössze 10 évre jelentene biztonságot ha szerkezetileg nem erősítenék meg, pusztán csak restaurálnák. A tervezők által javasolt műszaki megoldás a toronyba beépített gyenge és csökkent teherbírású sóskúti kövek teljes cseréje lenne, ami jelentős és költséges műszaki beavatkozást jelent.


A generál kivitelezői szerződés aláírását követően - várhatóan április hónap első felében - a kivitelező átveszi a munkaterületet és ezzel megkezdődhet a tényleges helyreállítás.A II. világháború óta nagyfelújításban nem részesült templom műszaki állapota napjainkra életveszélyessé vált. 2004 szeptembere óta számos fontos restaurációt megelőző részmunkát végeztek el a templomon. A helyreállítás tervezetét és a kivitelezést előkészítő tevékenységek bonyolítását az Állami Műemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ végezte a kulturális miniszter megbízásából. Az elvégzett kutatások, felmérések alapján készült el a tenderterv a kivitelezésre, amelynek közbeszerzési pályázatát az említett konzorcium nyerte. Az eljárás előminősítő szakaszában egyébként a két ajánlattevő közül csak egyik ajánlat volt érvényes, így ezután csak az érvényes ajánlatot adóval folyt tovább a tárgyalás. A régészeti feltárásokat a Budapesti Történeti Múzeum hajtja végre.A tervezett ütemezés szerint a kivitelezési munkálatok a térszint alatti bővítmény régészeti kutatásával indulnak. Ezzel egyidőben elkezdik a Szentháromság tér felőli fal vizesedés elleni szárításos kezelése. Ebben az évben megkezdődik a homlokzat felújítása, míg a belső terek és a torony restaurálása a tervek szerint 2008-ban kezdődik. A mázas tetőcserepeket szakaszosan cserélik 2007-től.

A templom történeteA templom építése a XIII. század negyvenes éveinek végén kezdődött, a munka túlnyomó része 1255 és 1269 közé esett. Először XIV. század utolsó és a XV. század első harmadában építették át, Nagy Lajos és Zsigmond uralkodásának idején. Természetesen Hunyadi Mátyás nagyszabású reprezentációs palotaépítkezései mellett a templom további díszítésével kívánta udvartartásának fényét emelni. (bővebben a www.matyas-templom.hu oldalon)A II. Világháborúban Budapest ostromakor súlyos károkat szenvedett templom külső helyreállítása 1954-től 1964-ig folyt. A belső helyreállítás 1970-re fejeződött be. Az elmúlt negyven évben azonban sem érdemi felújítás, sem korszerűsítés nem történt.

A korábbi rekonstrukciók nem voltak szakszerűek, hiányzott az állandó és minden részletre kiterjedő karbantartás, az anyagok minősége nem mindig volt megfelelő (például cserepek), a környezeti ártalmak miatt pusztult a kő, a belsőben korábban alkalmazott restaurátori anyagok és módszerek mára már elavultak, a talajnedvesség kapillárisan szívódott fel, a megbomlott tetőszerkezeten beázott a templom.Az épület rossz műszaki állapotának helyreállításán túl a templom hitéletben, az egyházi és világi zenei életben, a turizmusban és a kulturális életben betöltött szerepe is indokolja, hogy egy kellőképpen megalapozott és átgondolt műemléki helyreállítás és korszerűsítés történjen. Jelenleg hiányoznak mindazok a kiszolgáló helyiségek, melyek például egy korszerű fűtés, szellőztetés működtetéséhez szükségesek, vagy ahhoz, hogy a koncerteket korszerű körülmények között lehessen megtartani.A templom 1999-ben került az államtól a Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia tulajdonába, s az egyház már előzetesen hozzáfogott az épület teljes körű állapotfelméréséhez. Már akkor kiderült, hogy az alapfalakat semmi sem védi a nedvességtől, nem tűr halasztást a tetőszerkezet felújítása, sürgető az erodált homlokzati kőburkolat és díszítőelemek javítása, pótlása, az épületgépészeti, -villamossági, és a világítástechnikai berendezések elavultak és nem felelnek meg az érvényben lévő szabványoknak. A feladatlista azonban az elkészült szakvélemények nyomán bővült. Így például biztosítani kell az akadálymentes közlekedést, a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő átalakításokat kell végrehajtani, az eredetivel megegyező anyaggal újra kell burkolni a padlót, felújítandó a teljes belső falfestés, cserélendő a belső ajtók egy része, pótolni avagy restaurálni kell a berendezési tárgyakat, a műalkotásokat, az ólomüveg ablakokat és az orgonát is.


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok