2023. október 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM év végi összegzése - közművelődés

2007. december 22.
Elkészült az új közművelődési stratégia, valamint a Közművelődés Minőségfejlesztési Programja, sikeresen folytatódott a Közkincs program, az Europa Cantat pedig új otthonra lelt a Magyar Kórusok Házában - többek között ezek az elmúlt év legjelentősebb eredményei a közművelődés területén.
Közművelődési stratégia
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztálya elkészítette a 2007 - 2013. közötti időszakra vonatkozó Közművelődési Stratégiát. Az anyag összeállításában egyaránt részvettek a 28 országos, regionális és megyei találkozón véleményt nyilvánító mértékadó szakmai szervezetek, intézmények és meghatározó személyiségek.

A közművelődés minőségfejlesztési rendszere
Több éve folyó fejlesztési munka eredményeképpen elkészült a Közművelődés Minőségfejlesztési Programja (továbbiakban: KÖZMIP), mely a 2007. évi statisztikai jelentések alapján 3100 közművelődési feladatot ellátó szervezet munkájának eredményességét szolgálja. Elsődleges célja a szakmai kihívásoknak való megfelelés annak érdekében, hogy a közművelődési tevékenységet végző szervezetek az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott feladatokat minél hatékonyabban tudják megvalósítani.

Közkincs program
A Közkincs hitelprogram keretében a közösségi kulturális színterek felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, illetve új kulturális terek kialakítására kínált a kulturális tárca kedvezményes kamat- és tőketámogatásos, 20 éves futamidejű hitelkonstrukciót a kistelepülések számára 2005-ben és 2006-ban. A kedvezményes hitelfelvétel hatására az elmúlt két évben mintegy 3.5 milliárd forintnyi beruházás indult el. A támogatási szerződések alapján 20 éven keresztül folyósítjuk az évente megállapított ügyleti kamatokat és a tőkehányad törlesztéseket, azaz a Hitelporgram 2029-ben fejeződik be. 2007-ben 138 millió forintot fordítottunk kamat és tőkerész támogatásra.
A Közkincs program 2007. évi térségi szintű pályázatai a jövő szempontjából kiemelt jelentőségű célok megvalósításához kívántak helyi erőforrásokat aktivizáló támogatást nyújtani a rendelkezésre álló 180 millió forintos keretből.
Az érvényes 711 pályázatból a Regionális Közkincs Bizottságok 195 pályázat támogatását javasolták, amelyet a Szakértői Bizottság is megerősített, s végül a minisztériumban változtatás nélkül hagyták jóvá a listát. A megvalósításra 2008. május 30-ig van lehetőség.

PANKKK
A Program A Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért (PANKKK) komplex támogatási modellt 2005. június 3-án ismertette a nyilvánossággal a miniszterelnök és a kulturális miniszter, a program kidolgozásában részt vállalt zenészek közreműködésével. Ez alapján a tárca a fiatal korosztályok speciális érdeklődésére figyelemmel színvonalas élőzenei programok támogatását határozta el a pop-rock, világzene és jazz műfajok területén. A program egyszerre szolgálja a fiatalok megszólítását, valamint a kulturális vidékfejlesztés és a kulturális esélyteremtés céljait, egy összetett kezdeményezés keretében.
2007-ben a fejezeti soron lévő keret az alábbi támogatásokat tette lehetővé:

Klubtámogatás (koncerttámogatások) 84.000.000 Ft
Promóciós pályázat: 13.000.000 Ft
Zenei exportiroda működési támogatása: 63.000.000 Ft
Pankkk koordinációs, marketing költségeire: 5.000.000 Ft
Összesen: 165.000.000 Ft

A klubtámogatásban az előző évihez képest hússzal több helyszínen működő klub (87 klub, 62 településen) kortárs zenei programjának megvalósítását segítettük.
A Promóciós pályázatról: 13 M Ft összegre promóciós pályázatot hirdettünk meg azzal a céllal, hogy a pályázatban érintett művészek mögött létrejöhessen, megerősödhessen a munkájukhoz nélkülözhetetlen promóciós háttérstáb és infrastruktúra, ami azután hosszú távon segítheti művészi tevékenységüket.
Mindezek mellett a Magyar Jazzművészek Társaságát három éven keresztül évi 25 millió forinttal támogatja Hiller István oktatási és kulturális miniszter. Az erről szóló támogatási szándéknyilatkozatot a miniszter 2007. november 23-án írta alá és adta át a társaság képviselőinek. A társaság az összeget nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére fordíthatja, valamint hazai koncertek, fesztiválok támogatására, illetve évente egy kiemelt, a társaság művészeinek közreműködésével zajló nagyrendezvény megvalósítására.


A Magyar Zenei Exportiroda 2005. szeptember 1-jén kezdte meg működését a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Kht. szervezeti struktúrájához illeszkedve, ugyanakkor teljes szakmai önállósággal. A PANKKK program keretében létrejött iroda alapvető küldetése a magyar kortárs zenei (jazz, világzenei, népzenei) produkciók külföldi megismertetése. Az exportiroda eddigi eredményei: a zenei szakvásárokon hivatalossá vált Magyarország jelenléte - 2010-ig terjedően születtek projekt megkeresések, a kétnyelvű portál működésének köszönhetően 3800 nemzetközi szervezet iratkozott fel a zenei exportiroda hírlevelére, minden évben új válogatáslemezek készültek el, amelyek Magyarország populáris zenei kultúráját mutatják be.

A Kultúra Magyar Városa
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium együttműködésben az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal, a Külügyminisztériummal, a Magyar Turizmus Zrt.-vel, a Megyei Jogú Városok Szövetségével, valamint a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségével, ebben az évben harmadik alkalommal hirdetett pályázatot a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Az idei díj átadására - értékét hangsúlyozandó - 2008. januárjában, a Magyar Kultúra Napjához kötődően kerül sor. Az elismerés jelenleg 1 millió Ft jutalommal, illetve emléklappal és plakettel jár. Az idei pályázat beadási határideje szeptember 30. volt, összesen 21 pályamű érkezett.

A szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló törvény végrehajtása
A szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003 októberében elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetéséről intézkedő törvény jegyében szervezte meg a tárca idén ősszel a szellemi kulturális örökség védelméről szóló konferenciát Pécsett.
A szervezők célkitűzése az volt, hogy az UNESCO Egyezményt széles szakmai körnek mutassák be és ismertessék Magyarországnak a konvencióhoz való csatlakozásából eredő feladatait. A 48 magyar szakértő mellett, 14 ország 28 képviselője vett részt az eseményen.

Europa Cantat Közép-Kelet-Európai Központja (ECKKEK)
A szervezet 2005-ben kezdte meg működését Budapesten. Működésének alapvető célja, hogy segítse a kórustevékenységek közép-kelet-európai kiterjesztését, és szorgalmazza, illetve továbbfejlessze a Kelet- és Nyugat-Európa országai közötti, kultúrákon átívelő és multikulturális projekteket, különös tekintettel az európaiak közötti megértés és együttműködés bátorítására és növelésére, az énekes zeneművészet eszközeivel. Az ECKKEK-t rendszeres éves támogatásban részesítjük, és 2007. év végéig, ingyenesen rendelkezésére bocsátottunk egy irodahelyiséget Budapest belvárosában. 2007. végén a központ a pomázi Teleki-Wattay kastélyba, az Európai Unió támogatásával újjáépített műemlék épületbe költözik.

Magyar Kórusok Háza
Idei és a már korábbi években biztosított szakmai és anyagi támogatásunkkal 2008. januárjában megkezdheti teljes körű üzemelését a hivatalosan kórusközpontként (Magyar Kóruskastély) működő, PHARE pályázat segítségével megújult pomázi, Teleki-Wattay kastély, amelyet a 2003-ban induló nagyszabású projekt ötletgazdái többfunkciós kulturális célra tervezték át, sokszínű kulturális, oktatási, művészeti, információs és turisztikai feladatok ellátására, az Europa Cantat nevű, páneurópai kóruszenei szervezet regionális központjának is szánva.

Budai Vigadó felújítása
A Budai Vigadó felújított épületét - amelyben jelenleg két minisztériumi intézmény működik: a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, valamint a Hagyományok Háza - 2007. szeptember 14-én avatták fel ünnepélyes keretek között, tudományos konferenciával egybekötötten.

Tengertánc program
A "Tengertánc" program folytatására a Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Szakmai Kollégiuma kiírásában teremtődött idén anyagi fedezet két témakörben. Az egyik a nemzetközi kapcsolatok megvalósításához nyújtandó támogatás volt pályázatonként: maximum 500.000 Ft értékben. A pályázat teljes ráfordítása 20 millió Ft volt. A másik témakör szakmai adatbank megteremtése, amely tartalmazza a népművészet mesterei, népművészet ifjú mesterei életútjának alkotásainak, tevékenységének megörökítését, digitalizálását, továbbá a témához kapcsolódó kiemelkedő események, alkotások, bemutatók, kiállítások stb. digitalizálását. A meghívásos pályázat hat, országos szakmai ernyőszervezet számára adott támogatást. Szervezetenként maximum 5 millió Ft, tehát összesen 30 millió Ft-ot biztosított az NKA.

Fesztiváltámogatási rendszer
Idén elkezdődött a fesztiváltámogatási rendszer kialakítása. A stratégiai koncepció legfőbb célkitűzése olyan rendszer megalkotása, amely egyértelmű pályázati lehetőségeket fogalmaz meg, valamint átlátható finanszírozást tesz lehetővé. Minderre a megfelelő alapot a regisztrációs- és besorolási rendszer jogi-gazdasági és pénzügyi követelményrendszere teremti meg. A Fesztivál Stratégiai Bizottság - tagjai a fesztiválszövetségek delegáltjai - még dolgozik a stratégia végleges kialakításán.
A kulturális tárca fesztiváltámogatásra 2007-ben a következő összegeket fordította: az NKA (Kiemelt Rendezvények Kollégiuma, Szakkollégiumok és a Miniszteri Keret) 853 millió forintot fordított e témakörre, az NKA és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös pályázata 300 millió forintot osztott szét, míg az OKM és az ÖTM közös kerete - amely a szabadtéri színházak támogatására használható fel - 290 millió forint felett rendelkezett.


Budapest, 2007. december
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok