2024. február 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Reneszánsz Év - 910 millió forint a városoknak, a művészetnek és a tudománynak

2008. augusztus 18.
A művészeti csoportokat, az alkotóközösségeket és a városokat célozta meg az oktatási és kulturális tárca a Reneszánsz Év 2008 alkalmából tavasszal meghirdetett 910 millió forintos pályázati csomagja.
A művészeti csoportokat, az alkotóközösségeket és a városokat célozta meg az oktatási és kulturális tárca a Reneszánsz Év 2008 alkalmából tavasszal meghirdetett 910 millió forintos pályázati csomagja. A különleges lehetőségeket teremtő pályázatok eredményét ismertető sajtótájékoztatón Schneider Márta kulturális szakállamtitkár arról is beszámolt, hogy a nyertes művek és a megvalósuló programok által több száz kulturális eseménnyel bővült a Reneszánsz Év 2008 amúgy sem szűkös kínálata.

Fotó: Gordon Eszter
Fotó: Gordon Eszter

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Reneszánsz Év költségvetéséből a színvonalas megemlékezések és programok mellett 2,6 milliárd forintot biztosít kulturális fejlesztésre, mindenekelőtt a közművelődés és a művészetek külön támogatására.
A tárca februárban hirdette meg az igen nagy érdeklődést kiváltó közművelődési és közgyűjteményi pályázati csomagját 1.260.000.000 Ft összértékben, majd ezt követte áprilisban a 910.000.000 Ft összértékű újabb pályázati csomag, amely a városokat szólította meg, tudományos konferenciák és kiadványok, illetve újító szellemű zenei, fotóművészeti, színházi és irodalmi művek létrejöttéhez teremtett lehetőséget.


1. VÁROSOK RENESZÁNSZA
130 millió Ft összértékben hirdette meg a tárca a Városok reneszánsza című pályázatot, amellyel köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotásokat és "Public Art" műalkotások vidéki nagyvárosokban való megjelenését kívánja támogatni. A pályázatok célja, hogy megszólítsa a városokat és új köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotások szülessenek. A pályázatokat a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus gondozta.

Köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotások támogatása
A pályázat célja a köztéri kortárs művészeti kezdeményezések kibontakoztatása és továbbfejlesztése, az újító jellegű alkotói elképzelések, projektek ösztönzése, a lakókörnyezet, valamint a közösségi terek vizuális kultúrájának, a környezetkultúrának a fejlesztése. A 100 millió forint keretösszegű, a maradandóság igényével létrehozandó művek támogatására, illetve felújítására meghirdetett pályázat a Reneszánsz Év 2008 alkalmából egy olyan altémával is kiegészült, amely a történeti reneszánszhoz kapcsolódó művek támogatását külön a pályázók figyelmébe ajánlotta.
 • A pályázat rendkívül sikeres volt: a beérkezett pályázatok magas száma - 112 érvényes pályázat érkezett be a Lektorátushoz - mutatja, hogy sikerült megszólítani a potenciális támogatandókat, hiszen a tavalyi köztéri felhívásra beérkezett 57 pályázathoz képest megduplázódott az érvényes pályázatok száma.
 • 85 település köztereinek esztétikai megújulását segíti ily módon hatékonyan a pályázat.
"Public Art" műalkotások vidéki nagyvárosokban való megjelenése
A pályázat célja, hogy a vidéki nagyvárosokban is szerepet kapjanak azok a műalkotások, melyek a kortárs magyar kultúrában szellemi frissülést, a kortárs művek befogadása terén pedig új befogadói szemléletet hozzon az urbánus környezet megújításával. A public art munkák vidéki nagyvárosokban való megvalósítására meghirdetett, országos, nyílt pályázat lebonyolítására 30 millió forintot biztosított a tárca.
A Lektorátus 8 olyan várost hívott meg partnerként a projektbe, amelyek mindegyike - Debrecen, Dunaújváros, Eger, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely - örömmel vette a felkérést, és az általuk delegált szakértőkön keresztül tevékenyen részt vett a lehetséges helyszínek, majd a megvalósuló művek kiválasztásában is.
 • A projekt pályázati szakaszát a kuratóriumok sikeresnek értékelték, a pályázatra összesen 116 érvényes pályamű érkezett be.
 • A 8 városban megvalósuló public art program során - amely szeptember 13-án kezdődik és október 6-ig tart - összesen 24 public art mű kerül a közönség elé, ami az 1993-as Polifónia project kísérlete óta térben és a művek számát tekintve is a public art legnagyobb méretű egyidejű megjelenése lesz Magyarországon.
2. TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA A RENESZÁNSZ JEGYÉBEN
"A tudomány és technika a reneszánsz jegyében" című pályázaton 150 millió Ft összértékben lehetett támogatást elnyerni. A pályázatok célja egyrészt olyan konferenciák és tudományos kiadványok támogatása, amelyek segítenek feltérképezni Hunyadi Mátyás tevékenységét és a reneszánsz korát a legújabb tudományos ismeretek tükrében, másrészt pedig a reneszánsz gondolatiságához szorosan kötődő műszaki, technikai és közlekedéstörténeti emlékanyag megőrzése, hozzáférhetőségének biztosítása.

Tudományos pályázatok
A pályázat célja: Mátyásnak, a reneszánsz uralkodónak és korának méltó emléket állító tudományos programok és tudományos kiadványok megvalósítása.
A Reneszánsz Évhez kötődő tudományszervezési feladatokat a - a Reneszánsz Programirodával együttműködésben - a Balassi Intézet koordinálja. A tudományszervezési feladatok szakmai elősegítésére, támogatására, valamint a pályázatok elbírálására az oktatási és kulturális miniszter felkérésére szakértői bizottság alakult.
Az alábbi kategóriákban lehetett pályázni:
1. Tudományos konferenciák megrendezése
2. Tudományos és tudományos ismeretterjesztő nyomtatott és elektronikus kiadványok megjelentetése (tematikus emlékszámok, tudományos periodikák, konferencia előadások és tudományos eredményeket felmutató könyvek, tanulmánykötetek, forráskiadványok, rádió és televízió műsorok)
3. Új kutatásokat és kutatási eredményeket bemutató kiadványok megjelentetése (2008. évben megkezdődő/folytatódó tudományos kutatások támogatására és a kutatási eredmények legfeljebb 2009. év végéig történő bemutatására)
 • A szakmai bizottság a beérkezett 118 pályázat közül 60 támogatásáról döntött, mintegy 57 millió forint értékben.
 • A bizottság döntött arról, hogy kiemelten támogatja (8 millió forinttal), az ELTE Bölcsészettudományi Kara által Mátyás király: Magyarország a reneszánsz hajnalán címmel szervezett nemzetközi tudományos konferenciát (2008. május 20-24.) Az azóta már - számos neves hazai és nemzetközi reneszánsz kutató részvételével - megvalósult tudományos tanácskozás az ELTE Gólyavár ünnepélyes szakmai avatója is volt egyben.
 • Ugyancsak kiemelt támogatást (3 millió forint) kapott a "Humanizmus, reneszánsz, kultúra" címet viselő angol nyelven megjelenő tanulmánykötet.
"Hogy unokáink is lássák" - műszaki örökség pályázat
A pályázat célja: a műszaki, technikai- és közlekedéstörténeti emlékanyag, valamint az ipari örökség védelme, megőrzése és hasznosítása, hozzáférhetőségének biztosítása, illetve korszerű bemutatásának előmozdítása mind a magyar, mind az idegen nyelvű közönség számára. A pályázati keretösszeg 70 millió Ft volt.

A pályázat kiemelkedő projektjei:
1. OMM Vegyészeti Múzeuma, Várpalota
A mintegy hatszáz éves Thury-várban, Mátyás király egyik kedvenc tartózkodási helyén (a vár birtokosa, az Újlaky család ugyanis rokoni kapcsolatban állt az uralkodóval) a nyár folyamán nyílt meg a reneszánsz kor tudományos életében meghatározó szerepet játszó titokzatos kísérleteknek helyet adó laboratórium, az alkimista műhely. Az immár hetedik éve megrendezett, a középiskolás korosztálynak élvezetes nyári programot nyújtó alkimista tábor résztvevői a kibővült múzeumpedagógiai kínálattal betekintést kaphattak a középkori aranycsinálás művészetébe.

2. OMM - Kohászati Múzeuma, Miskolc
"Alkotó tűz virágai - a kovácsoltvas reneszánsza" címmel nyílik szeptember 12-én kiállítás, amelyet idén már egy három napos fesztivál, a Fazola-napok keretében rendeznek meg. Az újmassai őskohónál nemzetközi díszmű kovácsverseny lesz, melynek díjnyertes darabjait bemutatják a múzeumban, amely Fazola Henriknek, a hazai kovácsoltvas elismert mesterének, a hámori vasgyár alapítójának állít emléket. A kiállításhoz "Sánta kovács" címmel múzeumpedagógiai foglalkoztató csomag is készült, amellyel az idei tanévtől már a szervezett múzeumi órák keretében találkozhatnak a diákok.

3. Központi Bányászati Múzeum, Sopron
A 14 év alatti korosztály számára újfajta játékos foglalkoztató teret alakítanak ki. A 25-30 gyerek befogadására alkalmas térben új formaelemek, a játékos ismeretátadást segítő komplex nyomtatott anyagok, valamint a középkori bányák világát idéző installáció kap helyet. A fogadó térből egy szűkölő-táguló csőrendszeren, csúszdán juthatnak a foglalkoztató térbe, ahol működő bánya makett és az elengedhetetlen kabala, a bányász törpe várja a technikai örökségünk ezen szelete iránt érdeklődő családokat, gyerekeket.

3. IRODALMI RENESZÁNSZ
Az "Irodalmi reneszánsz"-ra 250 millió Ft-ot fordít a tárca, amely keretében egyrészt magyar irodalmi művek idegen nyelvre fordítását, másrészt olyan alkotások megszületését támogatja, amelyek új látásmóddal, irodalmi eszközökkel ábrázolják az új évezred "Mátyás királyát". Az "Irodalmi reneszánsz" pályázat harmadik eleme az ország irodalmi emlékházainak infrastrukturális fejlesztéséhez, új, közösségformáló színterek kialakításához nyújt segítséget.

AZ EDDIG LEZÁRULT PÁLYÁZATOK:

"Mátyás, a király" - képregénypályázat
A pályázat célja: Mátyás-mesékre épülő képregények létrehozása új látásmóddal, eredeti parafrázisokkal, amelyek az alaptörténetek továbbgondolásával megmutatják az új évezred Mátyás királyát.
Nyertesek: 2 első, 2 második, 4 harmadik
Díjak: I. helyezett 400e Ft, II. helyezett 150e Ft, III. helyezett 75e Ft, Közönségdíj: nagy értékű ajándékcsomag
 • Ez, a már régebben lezárult pályázat az egyik legsikeresebb, újító szellemű pályázat volt. 49 pályázat érkezett be: egy, a szervezők által kiválasztott Mátyás mese adta az alapot, erre a történetre kellett a képregények már-már elfelejtett képi világával reflektálnia az alkotóknak.
 • A képregények már egy komoly road-showt tudhatnak maguk mögött: jártak már a Múzeumok Majálisán, a Holdudvar Galériában, most pedig a BTM Corvin tükör c. kiállításán láthatóak. A kiállítás - amely a Hunyadi Mátyás, a király c. kiállításra reflektál, amelyet 52 ezren látogattak meg - a reneszánsz mai képét mutatja be, mit gondolunk ma, 2008-ban a reneszánszról és a Mátyás-legendáriumról.
 • A sajtó érdeklődése olyannyira nagy a reneszánszát élő képregények iránt, hogy az egyik ingyenes programmagazin már 3 hete, 2 oldalon folyamatosan közli a nyertes Mátyás-képregényeket.
"Az én Mátyás királyom"
A pályázat célja: olyan, minimum három flekkes kisprózai művek, "modern mesék" létrehozása (novella, tárca, elbeszélés, karcolat, humoreszk stb. műfajban), amelyek új, mai olvasatai a Mátyás-legendának.
Nyertesek: 3 díjazott, további 6 novellából képregény készül
Díjak: I. helyezett 100e Ft, II. helyezett 70e Ft, III. helyezett 50e Ft, a Mátyás-antológiába beválogatott művekért kapható honorárium 30e Ft.
 • Hasonlóan a képregényekhez, a kispróza pályázat is elérte a célját: 33 meghívásos pályamű mellett 199 írás is érkezett, tehát sikerült a fiatal, eddig ismeretlen írók fantáziáját is megmozgatni, hogy így Mátyás király figurája is újjászülethessen.
 • A képregény és a kisprózai alkotások olyannyira egymásra találtak, hogy a januárban megjelenő kispróza antológiát a nyertes képregényekkel illusztrálják majd az alkotók.
 • A meghívottak között szerepel - a teljesség igénye nélkül - Dragomán György, Esterházy Péter, Bódis Kriszta, Cserna-Szabó András, Háy János, Kukorelly Endre.
Az irodalmi emlékházak reneszánsza
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Reneszánsz Év 2008 jegyében 120 millió forint összértékben hirdette meg az "Irodalmi emlékházak reneszánsza" meghívásos pályázatot, amelynek keretében az intézményekben élményközpontokat hoz létre, elősegíti az iskolák és az emlékházak hatékonyabb együttműködését, támogatja a köréjük szerveződő kulturális rendezvényeket, táborokat.
Az alább felsorolt események a már megvalósult és tervezett programokat tartalmazzák:
 • A 60 irodalmi emlékházból a Reneszánsz Év 2008 jegyében a megyei múzeumok és a fenntartó önkormányzatok összefogásával, a térség iskolái és a turizmussal foglalkozó szakemberek bevonásával a kiválasztott 17 emlékházban élményközpontokat valósítunk meg.
 • 2008-ban 5 épületet újítunk fel, új kiállítást építünk 3 helyszínen, 8 emlékházban restaurálással, interaktív eszközök segítségével modernizáljuk a már meglévő kiállítást. További 8 helyen alakítunk ki múzeumpedagógiai foglalkoztatókat. 30 pedagógus és múzeumpedagógus vesz részt abban képzésben, amely az emlékházak és az iskolák hatékonyabb együttműködését kívánja elősegíteni.
 • A társadalmi integráció és kohézió erősítése érdekében 35 helyen támogatjuk az emlékházak köré szerveződő falunapokat, kisebb fesztiválokat, kulturális rendezvényeket.
 • Mintegy 200 diák számára szervezünk irodalmi emlékházak közelében dráma-, és olvasótáborokat. Az együttműködés hatékonyságának növelése érdekében megalapítjuk a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesületét, önálló honlapot működtetünk, amely hálózatosan kapcsolja egymáshoz az ország emlékhelyeit.
4. MŰVÉSZETEK A RENESZÁNSZ ÉVÉBEN
Újító szellemű, de az európai reneszánsz történelméhez kapcsolódó színházi produkciók létrehozása, új magyar zenedarabok megalkotásának ösztönzése és támogatása, valamint fiatal zenei tehetségek és kulturális menedzserek külföldi képzésének támogatása a célja a "Művészetek a reneszánsz évében" című pályázatnak, amelyet 180 millió Ft összértékben hirdetett meg a minisztérium. A "Camera Obscura" fotópályázat az általános és középiskolásokat, valamint az amatőr és hivatásos fotográfusokat hívta fel a reneszánsz korból származó technika modern, mai felhasználására.

AZ EDDIG LEZÁRULT PÁLYÁZATOK:

"A reneszánsz a mai színház tükrében"
A pályázat célja: az európai reneszánsz történelmi, kulturális, írott és /vagy tárgyi emlékeihez kapcsolódó, erre az alkalomra készült produkciók létrehozása.
Beérkezett pályázatok száma: 72
 • Hasonlóan az eddigiekhez és a Reneszánsz Év 2008 más pályázataihoz, sikerült megszólítani a színházi világot: a rendelkezésre álló keretösszegből maximum 5 M Ft-os támogatásra lehetett pályázni, 23 nyertest hirdetett a zsűri.
 • A daraboknál kritérium volt, hogy még az idén színre kerüljenek és legalább 4 alkalommal találkozhasson velük a közönség. Külön értékelési szempont volt, hogy lehetőleg új művel induljanak a pályázaton és a minimális 4 bemutatáson felül, más helyszíneken való láthatóságot is garantáljanak.
 • A nyertesek között van például a Szputynyik Hajózási Társaság Posztdramatikus Egyetemi előadása Dante Pokol c. műve alapján, amely egy valóban kortárs, újító szellemű előadás (szeptember 26-án mutatják be), de említhetnénk a roma Cinka Panna Villon előadását is Faludy György átköltésében. Ez utóbbi azért is érdekes, mert a társulat komolyan vette a hagyományos reneszánsz értelmezéstől való elrugaszkodást. Kiemelkedő és szintén újító szellemű előadás lesz a Harlekin Bábszínház Ravaszok és Balekok című darabja, amelyet november 20-án láthat a közönség.
Komolyzenei pályázat friss diplomás zenészek és kulturális menedzserek számára
A pályázat célja: a fiatal zenei tehetségek és kulturális menedzserek külföldi továbbtanulásának támogatása és elindítása nemzetközi karrier felé.
Beérkezett pályázatok száma: 14
Támogatásban részesülhet: évente 5 fő (a támogatás több személynek megosztva is adományozható). A támogatás a következő célra fordítható: tandíj/kurzusdíj, szállásköltség, mindennapi ellátás, útiköltség. A támogatás bruttó összege maximálisan: 5 millió Ft/fő
Nyertesek:
 • Accord Quartett (hegedű, mélyhegedű, cselló) - Basel
 • Győri Noémi (fuvola) - Bécs
 • Gyurina Zsuzsanna (fuvola) - Brüsszel
 • Kovács Katalin (csemballó) - Toulouse
 • Trio Duecento Corde (hegedű, cselló, zongora) Graz
 • Újszászi Kinga (hegedű) London


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok