2021. december 6.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Megkezdte működését az Előadó-művészeti Iroda

2009. március 2.
Az Irodát az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény, vagyis az előadó-művészeti törvény hívta életre az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok ellátására.
Az Iroda a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal keretében működik, azon belül a Filmirodával közös szervezeti egységet alkot Film- és Előadó-művészeti Iroda néven.

Az Iroda a törvény rendelkezése alapján az állami támogatást igénylő előadó-művészeti szervezetekről hatósági nyilvántartást vezet, és a nyilvántartásba vett szervezeteket besorolja a törvény szerinti kategóriákba. Az Iroda feladata a törvény szerinti adókedvezmény igénybe vételére jogosító igazolások kiállítása. Ezen túl adatszolgáltatási tevékenységet végez, és ellátja az Előadó-művészeti Tanács működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

A nyilvántartásba vétel kezdeményezése nem kötelező, de 2010-től csak azok az előadó-művészeti szervezetek (színházak, balett- és táncegyüttesek, zenekarok és énekkarok) részesülhetnek központi költségvetési támogatásban, melyeket az Iroda nyilvántartásba vett.

A közvetlen állami fenntartású vagy tulajdonú, valamint az oktatási és kulturális miniszterrel közszolgáltatási szerződést kötött szervezetek kivételével a központi költségvetési támogatásra jogosultság további feltétele, hogy a szervezetet az Iroda ugyancsak közigazgatási hatósági eljárás keretében kategóriába sorolja.

A besorolási eljárás első alkalommal a nyilvántartásba vétellel együtt kezdeményezhető.

A nyilvántartásba vételi és besorolási eljárás részletes szabályairól a törvény felhatalmazása alapján az oktatási és kulturális miniszter rendeletet ad ki. Ez a rendelet a zenekarok és énekkarok tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételekről, valamint a fizető nézőszám alsó határáról is rendelkezik.

A törvény arra is felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg a nyilvántartásba vétellel, besorolással kapcsolatos hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat.

A fenti két jogszabály a Magyar Közlönyben való kihirdetésének napján lép hatályba, addig tájékoztatásul közöljük a szövegüket, illetve néhány praktikus javaslattal szolgálunk a nyilvántartásba vételi és besorolási eljárás megindítására történő felkészüléshez:

A nyilvántartásba vételt és a besorolást kérelmezni kell. Kivételt képeznek a közvetlen állami fenntartású vagy tulajdonú szervezetek, az ő nyilvántartásba vételi eljárásukat az Iroda hivatalból indítja.

A nyilvántartásba vétel és a besorolás kezdeményezése a fenntartóval rendelkező szervezetek esetében a fenntartó feladata, ezért az eljárás közte és a szervezet között szoros együttműködést, illetve közösen végzett munkát igényel.

Az eljárás megindítását a www.nemzetifilmiroda.hu honlapról a rendelet kihirdetését követően letölthető adatlapok segítik. Az adatlapok azokra a szakmai mutatókra (társulat létszáma, tárgyi feltételek, előadásszám, fizetőnézők száma, ezek műfaji megoszlása, stb.) kérdeznek rá, melyek a besoroláshoz és a törvény szerinti állami támogatás megállapításához szükségesek. Az adatlapok használatához és kitöltéséhez részletes kitöltési útmutatót mellékelünk.

A nyilvántartásba vételi és besorolási eljárás megindítása, az adatlapok kitöltése során felmerült kérdésekkel, problémákkal a Film- és Előadó-művészeti Iroda munkatársai rövid úton elektronikus levélben, ügyfélszolgálati nyitvatartási időben pedig személyesen és telefonon is megkereshetők.

Az Iroda elérhetőségei:
Film- és Előadó-művészeti Iroda
Cím: 1075 Budapest, Wesselényi u. 16.
Postacím: Budapest 1410 Pf.: 127

E-mail cím:
 
szakmai ügyekben: istvan.magi@filmoffice.hu
 
hatósági ügyekben: erzsebet.papp@filmoffice.hu

Telefon:
327-70-70, 327-02-23, 327-70-76
Fax:
321-92-24
Ügyfélszolgálati
nyitva tartás:
Hétfő: 9-12 és 13-16-ig
 
Kedd: 9-12-ig
 
Szerda: 9-12 és 13-16-ig
 
Csütörtök: 9-12-ig

A kérelmeket papíralapon, a rendeletben előírt mellékletekkel együtt, aláírva és lebélyegezve, postai úton, vagy személyesen, valamint elektronikus formában (e-mailben) is kérjük majd benyújtani Film- és Előadó-művészeti Iroda ügyfélszolgálatán.

A törvényben előírt feltételek igazolására az eljárás megindítására irányuló kérelemhez mellékelni kell néhány alapdokumentumot. Ilyen többek között valamennyi előadó-művészeti szervezet esetében a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítő okirat (alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály).

Költségvetési szervek esetén a költségvetési szervekről vezetett nyilvántartásból származó, a törzskönyvi nyilvántartási szám igazolására vonatkozó hiteles kivonat.

Alapítványok esetén 30 napnál nem régebbi kivonat a szervezet bírósági nyilvántartásba bejegyzett, hatályos adatairól.

Társadalmi szervezetek esetén 30 napnál nem régebbi kivonat a szervezet bírósági nyilvántartásba bejegyzett, hatályos adatairól.

Közhasznú társaságok, közhasznú szervezetté minősített nonprofit gazdasági társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat.

A nyilvántartásba vételi és besorolási eljárás megindítására vonatkozó kérelmek első alkalommal a 2009. március 1-jétől számított kilencven napon belül, tehát 2009. május 29-ig nyújthatók be. Eddig az időpontig a kérelmeknek papíralapon is meg kell érkezniük a Film- és Előadó-művészeti Irodához.

A fentiek csak tájékoztató jelleggel bírnak, az eljárás megindításához sokkal részletesebb, a jogszabályi hivatkozásokat és a kérelmek konkrét adattartalmát is tartalmazó hivatalos tájékoztatás áll ügyfeleink rendelkezésére.


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok