2024. február 24.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából rendezendő közművelődési programok támogatására

2005. december 7.

a kiírás letöltése (doc 42 KB)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc

50. évfordulója alkalmából rendezendő közművelődési programok támogatására

A Miniszterelnöki Hivatal és az 1956-os emlékévet előkészítő Emlékbizottság megbízásából, az 1103/2005. (X. 27.) Korm. határozat alapján, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot ír ki az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából rendezendő közművelődési programok támogatására.

A pályázat célja olyan kulturális, közművelődési rendezvények, kiállítások támogatása, amelyek az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek feldolgozására, valamint azok helytörténeti összefüggéseinek bemutatására irányulnak. A pályázat célja továbbá olyan helyi lapok, kiadványok megjelenésének támogatása, amelyek elősegítik, hogy a helyi közösség, különösen a fiatalabb nemzedék minél több információt, benyomást szerezzen 1956 szellemiségéről.

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályaművek, amelyek túlmutatnak az 1956-os forradalom és szabadságharc hagyományos ünneplésén, valamint több szervezet, intézmény együttműködése eredményeképpen jöttek létre.

Pályázati kategóriák:

1. Az 1956-os forradalommal, történelmi előzményeivel és hatásaival foglalkozó, települési szintű vetélkedők, versenyek rendezése.

Támogatás 100.000 Ft és 300.000 Ft között adható.

2. 1956-os helytörténeti témát feldolgozó, települési szintű kiállítások rendezése.

Támogatás 100.000 Ft és 300.000 Ft között adható.

3. Amatőr művészeti csoportok (színjátszó egyesületek, énekkarok, tánckarok) 1956-tal foglalkozó alkotásainak bemutatása.

Támogatás 200.000 Ft és 500.000 Ft között adható.

4. Középiskolai tanulók 1956-os helyi történésekkel foglalkozó írásaiból összeállított kötetek megjelentetése.

Támogatás 200.000 Ft és 500.000 Ft között adható.

5. Helyi lapok (városi, illetve kistérségi szint) ünnepi 1956-os emlékszámainak megjelentetése.

Támogatás 200.000 Ft és 500.000 Ft között adható.

Pályázni kizárólag a fenti kategóriáknak megfelelő pályaművekkel lehet.

Pályázati támogatás mértéke:

Támogatás az összköltség legfeljebb 50 %-áig adható.

A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat összköltségének 50%-át biztosító önrésszel. Az önrész a pályázó által a pályázati célra biztosított saját forrás, amelybe beleszámít a más szervezet, magánszemély által nyújtott igazolt anyagi hozzájárulás is. Az önrész meglétét a pályázónak hitelt érdemlően kell bizonyítania. Támogatás csak kizárólag a pályázati cél közvetlen megvalósulását szolgáló költségekre nyújtható.

A pályaművek támogatása utófinanszírozással történik.

Pályázók köre:

- önkormányzatok, és önkormányzati fenntartású oktatási és kulturális intézmények

- egyesületek

- alapítványok

- közhasznú társaságok

- egyházak, illetve az általuk fenntartott szervezetek

A pályaművek benyújtásának határideje: 2006. január 31.

Pályázatkezelő: Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet,

Nemzeti Évfordulók Titkársága

1519 Budapest, Pf.: 385.

Egy szervezet egy kategóriában csak egy pályaművet nyújthat be. A pályázaton csak olyan pályaművek vehetnek részt, amelyek programjai 2006-ban valósulnak meg.

A pályázati űrlap letölthető a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága honlapjáról (www.emlekev.hu), illetve postai úton is igényelhető - felbélyegzett A/4-es válaszboríték mellékelésével - a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága címéről (1519, Budapest, Pf.: 385.). A pályázati anyagot kizárólag postai úton lehet benyújtani. A benyújtás időpontját a postai bélyegző dátuma igazolja.

A borítékra kérjük, írják rá: "1956-os közművelődési pályázat".

A pályázatnak 6 példányban tartalmaznia kell:

- kitöltött pályázati űrlapot

- a programleírást/szinopszist (1-3 oldal)

- tételes költségvetést

Az egyéb mellékleteket a pályázati űrlap útmutatása alapján, egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani.

A pályaműveket a pályázati bizottság a beadási határidőtől számított 45 napon belül bírálja el. A nyertesek névsora további 15 napon belül megjelenik a MEH, az NKÖM és a Nemzeti Évfordulók Titkársága honlapján. A NÉT minden pályázót írásban értesít.

A pályázati döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatait a MeH és a NKÖM nyilvántartsa, illetve a nyertes pályázó nevét, pályázott célját és a támogatás összegét nyilvánosságra hozza.

A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok a Nemzeti Évfordulók Titkárságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 30 napon belül. A határidő eltelte után - külön értesítés nélkül - a fenti anyagokat megsemmisítjük

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a BBMKI Nemzeti Évfordulók Titkársága (+36) 1 381-5188 telefonszámán hétfőtől-péntekig 10-14 óráig. E-mail: kovacs.norbert@bbi.hu

Az 1956-os Emlékév programjairól a www.19562006.hu honlap nyújt tájékoztatást.

Budapest, 2005. december 2.

Készült az 1956-os emlékévet előkészítő Emlékbizottság megbízásából

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok