2023. április 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Felhívás a 2009. évi Nagy KUL-TÚRA pályázat közgyűjteményi programcsomagjainak kidolgozására

2009. március 6.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Reneszánsz Túrák sikerét felismerve, 2009-ben kibővített tartalommal kívánja folytatni a diákcsoportok országos utaztatási programját, amely tavaly 36 ezer diák részvételével, és 80 muzeális intézmény aktív közreműködésével valósult meg.
2009-et a Magyar Turizmus Zrt. a "Kulturális Turizmus Évének" nyilvánította. Ehhez kapcsolódva az OKM Nagy KUL-TÚRA címmel áprilisban pályázatot hirdet, melynek célja, hogy a diákok informális keretek között, élményszerű programok segítségével ismerkedjenek meg a közgyűjteményekben őrzött tudásanyaggal.
Jelen felhívásunkat a pályázathoz kapcsolódóan a közgyűjtemények számára tesszük közzé olyan komplex programcsomagok kidolgozására, amelyeket az intézmények a Nagy KUL-TÚRA felhívásra pályázó iskolai csoportok résztvevőinek felkínálhatnak. A diákcsoportok számára a pályázat egy kiválasztott múzeum, könyvtár vagy levéltár, illetve közös program esetében több intézmény megtekintését, ott a (múzeum)pedagógiai programon való részvételt és a diákoknak biztosított (múzeumpedagógiai) kiadványok árát, valamint az utazási költséget finanszírozza a kiíró.

A közgyűjtemények által kidolgozott programcsomagokkal szembeni alapvető elvárás, hogy azok az említett pályázat keretein kívül is a kulturális turizmus résztvevői számára versenyképes turisztikai termékként felkínálhatók és fenntarthatók legyenek. Előnyt élveznek azon programcsomagok, amelyek olyan komplex szolgáltatást kínálnak, amelyet több közgyűjtemény együtt dolgozott ki és bonyolít le, valamint a felhívás kapcsán kidolgozott új programcsomagok.

A programcsomagok kialakítását az alábbi tematikákban várjuk:

1. Klasszikus barangolások
Az állandó kiállításokhoz kapcsolódó, az ott bemutatott tudásanyagra, illetve tematikus egységekre épülő programcsomagok.
Résztvevő intézményi kör: országos múzeumok, megyei és városi múzeumok, kiemelten az elmúlt években az Alfa program keretében megvalósult új tárlatok.

2. Betekintés a kulisszák mögé
A klasszikus múzeumpedagógiai kínálatot itt speciális interaktív elemek, illetve műhelylátogatások és foglalkozások színesítik, melynek során a résztvevőknek lehetőségük nyílik a "kulisszák mögé" is betekinteni, pl. egyébként nem látható, hallható ritkaságokkal találkozni, egy restaurátor munkájával megismerkedni, kipróbálni a mesterség alapvető fogásait, stb.
Résztvevő intézményi kör: országos múzeumok, megyei és városi múzeumok

3. Ismerkedés a magyar nyelvvel
Az irodalmi kulturális utak vonalára alapozva a programcsomag lehetőséget ad arra, hogy az irodalmi emlékházak megtekintése mellett a szervezett csoportok rendhagyó irodalomórán vehessenek részt.
Résztvevő intézményi kör: irodalmi emlékházak hálózata

4. Ismerkedés a vidék szellemi és tárgyi örökségével.

A programcsomag lehetőséget ad arra, hogy a diákok interaktív foglalkozásokon megismerkedhessenek egy-egy tájegység jellemző népi kultúrájával, építészetével, életmódjával és szokásaival (falusi munkák, kézműves tevékenység, népszokások)
Résztvevő intézményi kör: magyarországi tájházak hálózata

5. "A papirusztekercstől az e - Könyvtárakig"- A Múlt és Jövő találkozása egy helyen
Egyrészt ismerkedés az ősnyomtatványok, régi könyvek világával, azok gyűjtésének és szolgáltatásának történetével olyan műemléki könyvtárak felkeresésével, amelyek mind impozáns épületükkel, mind muzeális gyűjteményükkel jelentős kulturális örökségi értéket képviselnek (Pannonhalma, Zirc, Klimó Könyvtár stb.).
Másrészt a tudományok, az irodalom, az olvasás népszerűsítésének további helyszíneiként illeszthetők az útvonalba az ezredforduló táján épült új, multifunkcionális könyvtárak, amelyek a legmodernebb információs és kommunikációs eszközökkel vannak felszerelve - lehetővé téve, hogy a világ bármely táján működő könyvtár és múzeum kapcsolatban lehessen egymással - emellett modern kulturális és közösségi térként is funkcionálnak (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Szegedi Egyetemi Könyvtár, Corvinus Egyetem Könyvtára, Savaria Egyetemi Központ Könyvtára stb.).

Résztvevő intézményi kör: műemlék könyvtárak és 21. századi informatikával felszerelt könyvtárak

6. Karnyújtásnyira a történelem

"A főúri levéltáraktól a digitális levéltárakig" program keretében az írás, az írásbeliség kialakulásának és történeti szerepének változásait kísérhetik nyomon a levéltár-bemutatókon részvevők. Megismerkedhetnek a levéltári raktárakkal, betekintést nyerhetnek a papír, a könyv, a pecsét, és a címerképek restaurálásának rejtelmeibe, és képet nyerhetnek legmodernebb informatikai technikát alkalmazó levéltári rendszerek működéséről. Az archív hang- és filmanyaggal kiegészített előadásokon a kor aktuális történeti kérdéseiről tájékozódhatnak, és interaktív módon megismerkedhetnek a személyes sorsukat is befolyásoló eredeti dokumentumokkal.

Résztvevő intézményi kör: Magyar Országos Levéltár, önkormányzati levéltárak, valamint egyházi levéltárak.

A tavalyi év tapasztalatai alapján javasoljuk a résztvevő intézményeknek, hogy a programcsomagok kidolgozásánál vegyék figyelembe, hogy a pályázat keretében diákonként kb. 1800-2000 forint lesz elszámolható a közgyűjteményi szolgáltatásokra, melynek tartalmaznia kell: a belépődíjat, múzeumpedagógiai foglalkozás díját, tárlatvezetés díját és a diákoknak biztosítandó kiadványok költségét.
Egy intézmény több programcsomaggal is pályázhat.

Kérjük, hogy a vidéki programok esetében tegyenek javaslatot néhány olyan művészeti-kulturális fesztivál, kulturális vagy természeti örökségi helyszín meglátogatására is, amelyeket a diákcsoportok számára opcionális délutáni programlehetőségként javasolni tudunk.

Kérjük, hogy a kidolgozott programcsomagokat, amelyek tartalmazzák a program rövid bemutatását (1-2 oldal), a programhoz kapcsolódó, a pedagógusoknak szóló módszertani segédanyag ismertetését (2-3 oldal, ajánlott irodalommal, kitérve a ráhangoló óra, valamint a részvételt követő feldolgozó óra anyagára is), a pénzügyi kalkulációt, valamint a diákoknak biztosítandó kiadvány(ok) adatait, 2009. március 27-ig szíveskedjenek eljuttatni az OKM Közgyűjteményi Főosztályára (OKM Budapest 1055 Szalay utca 10-14; e-mail: muzeum@nefmi.gov.hu; fax: 06-1-331-9508). Kérjük, hogy a küldeményen tüntessék fel: "Nagy KUL-TÚRA".

A programcsomagokat 2009. április 10-ig szakértői bizottság minősíti. A bizottság döntése értelmében kerülnek a programcsomagok befogadásra, vagyis a kínálati listába történő felvételre. A befogadás feltétele, hogy a résztvevő muzeális intézmény garantálja egyidejűleg legalább egy osztálynyi diák - megfelelő szakmai és infrastrukturális körülmények között történő - egyidejű foglalkoztatását (pl. osztott csoportok párhuzamos foglalkoztatása, megfelelő minőségű és mennyiségű segédanyag biztosítása, megfelelő létszámú foglalkozásvezető szakember). A diákcsoportok részére kiírt pályázati felhívás már tartalmazni fogja ezen programcsomagokat. A kidolgozott programajánlatban szereplő szakmai tartalmak és egyéb szolgáltatások teljesülését és meglétét a diákcsoportok látogatásának időszakában az OKM képviselői a helyszínen ellenőrizhetik.

A Nagy KUL-TÚRA pályázat programjainak megvalósítására 2009-ben és 2010-ben kerül sor, így a nyertes diákcsoportok látogatására legkorábban 2009. júniusában lehet számítani.

A budapesti és megyei választható programlehetőségekről összeállított kínálati listát közzétesszük a www.museum.hu/nagykultura és a www.muzeumiora.hu/nagykultura címeken, illetve az OKM portáljának pályázati menüpontjában.

dr. Schneider Márta
szakállamtitkár
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok