2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága meghívásos pályázatot hirdet beavató zenei koncertek támogatására Erkel és a nemzeti romantika jegyében

2010. március 31.
Erkel Ferenc zeneszerző, karmester és zongoraművész, a nemzeti opera megteremtője születése 200. évfordulója tiszteletére.
 
A pályázat célja
A hátrányos helyzetű települések ifjúsági bérletes és egyedi komolyzenei hangversenyeinek megszervezése és megrendezése.
 
A pályázat pénzügyi forrása
OKM XX. fejezet 6. cím Balassi Intézet, összege: 20 millió Ft.
 
Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be:
Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Nonprofit Kft
Filharmónia Kelet-Magyarország Nonprofit Kft
Filharmónia Dél-Dunántúli Nonprofit Kft
 
A támogatás formája: előfinanszírozású, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás
Önrész: A pályázatokhoz 20%-os önrész vállalása szükséges.
 
A megvalósítás ideje: 2010. május 30. - 2011. április 30.
 
Az elnyert támogatás az alábbi célokra fordítható:
 • előadóművészi tiszteletdíj (járulékokkal együtt),
 • megbízási díjak számlás kifizetése (dologi költség),
 • szerzői jogdíj,
 • kottakölcsönzés és -beszerzés,
 • terembérlet,
 • utazási- és szállítási költség,
 • szállásköltség,
 • hangszerbérlet- és hangolás,
 • reklám- és propagandaköltség
A pályázat tartalmi feltételei
A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani.
A pályázatnak 4 (1 eredeti és 3 másolati) példányban kötelezően tartalmaznia kell:
 • kitöltött pályázati űrlapot
 • programleírást /szinopszist
 • tételes költségvetést
Az egyéb mellékleteket a pályázati űrlap útmutatása alapján kell benyújtani.
 
 
A pályázati döntés felül bírálatát kérni nem lehet.
A pályázatok kizárólag postai úton nyújthatók be a Balassi Intézet Pályázat Iroda címére, melynek tartalmaznia kell minimálisan a pályázati adatlapot, és az 1, 2, 3 mellékleteket (részletes költségvetés, szervezet bemutatása, szakmai program leírása).
 
A pályázat postára adásának határideje 2010. április 30.
Cím: Balassi Intézet 1519 Budapest, Postafiók 385.
A borítékra kérjük ráírni:"Erkel és a nemzeti romantika" beavató koncertek támogatása - meghívásos pályázat"
 
A pályázati felhívás és pályázati dokumentáció (űrlap, nyilatkozatok) letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium (www.okm.gov.hu), a Balassi Intézet (www.bbi.hu), valamint a www.emlekev.hu honlapokról.
 
Pályázatkezelő: Balassi Intézet (a továbbiakban BI)
 
A pályaműveket a pályázati bíráló bizottság a beadási határidőtől számított 30 napon belül bírálja el. A nyertesek és programjaik további 15 napon belül megjelennek a BI Nemzeti Évfordulók Titkársága honlapján. A döntésről a BI Nemzeti Évfordulók Titkársága a pályázókat írásban értesíti, amellyel egy időben a nyertes pályázóknak az esetlegesen még hiányzó okiratok benyújtására egyszeri, a kézhezvételtől számított 30 napos határidőt biztosít. A 30 napos határidőn túl a nyertes pályázó elveszíti jogát a megítélt támogatás felhasználására.
A nyertes pályázó vállalja, hogy a bemutatókra készülő kiadványain megjeleníti az Erkel emlékév 2010. és a Balassi Intézet logóját; emellett feltünteti a támogatás tényét.
A pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott rendezvény adatait a BI nyilvántartsa, illetve a nyertes pályázó nevét, pályázati célját és a támogatás összegét nyilvánosságra hozza.
A nem támogatott pályázathoz csatolt anyagot (kézirat, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza; azok átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 30 napon belül. A határidő eltelte után - külön értesítés nélkül - a fenti anyagokat megsemmisítjük
 
A pályázat elbírálásának szempontjai
 • a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége,
 • hiánytalan dokumentumlista, ill. kötelező mellékletek.
A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint a Balassi Intézet Pályázati Iroda részére megküldeni.
 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető:
Csicsó Sándorné (+36) 1 381-5152; csicso.magdalena@bbi.hu
Ignáth Valéria (+36) 1 381-5189, valeria.ignath@bbi.hu
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok