2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága nyílt pályázatot hirdet Erkel Ferenc születése 200. évfordulója tiszteletére 2010-ben megvalósuló programokra

2010. március 31.
Erkel Ferenc zeneszerző, karmester és zongoraművész, a nemzeti opera megteremtője születése 200. évfordulója tiszteletére, 2010-ben megvalósuló programokra.
 
A pályázat során azok a programok részesülnek támogatásban, amelyek Erkel Ferenc személyét, munkásságát és korát, valamint a kulturális és társadalmi modernizációt állítják a fókuszba, valamint azon alkotások/produkciók, amelyek a művészet sajátos eszközeivel mutatják be/népszerűsítik a kortárs művészet és a zene kapcsolatát.
 
A pályázat alapvető feltétele a pályázott téma 2010 naptári évben történő megvalósítása. Fontos szempont az értékelésben a megvalósíthatóság és az arányosság, utóbbi tekintetben a rendelkezésre álló humán erőforrás és az időbeli megoszlás értékelése
 
A pályázat pénzügyi forrása
OKM XX. fejezet 6 .cím Balassi Intézet, összege: 45 millió Ft.
 
Pályázók köre:
  • magyarországi kulturális, oktatási és egyházi intézmények, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, nonprofit kft-k, könyv- és lapkiadó társaságok.
  • romániai, szlovákiai, ukrajnai, szerbiai, montenegrói, horvát és szlovén jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, társulások stb.)
Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.
 
A pályaművek támogatása utófinanszírozással történik. A pénzügyi lebonyolításra a hatályos törvények és jogszabályok figyelembevételével kerül sor. (A pályázatokhoz 20%-os önrész vállalása szükséges).
 
Pályázni lehet:
 
1. Tudományos konferenciák, előadások és könyvek, elektronikus kiadványok (CD-ROM, DVD-ROM, internetes megjelenés), folyóiratok (tematikus emlékszámok, kulturális periodikák) megjelentetésére. Pályázati keret: 15 millió Ft
Támogatás az összköltség 80%-ig, de legfeljebb 1.5 millió forintig adható.
 
2. Művészeti produkciók és közművelődési rendezvények szervezésére és megvalósítására (pl. kiállítások, koncertek, tanulmányi versenyek, amatőr/diák színházi és egyéb előadások, zenei, irodalmi programok). Pályázati keret: 30 millió Ft
Támogatás az összköltség 80%-ig adható.
 
A pályázati bíráló bizottság az 1. 2. kategóriához rendelt pályázati keretet a teljes keret leghatékonyabb felhasználása érdekében a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége függvényében módosíthatja.
A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat összköltségének 20%-át biztosító önrésszel. Az önrész a pályázó által a pályázati célra biztosított saját forrás, amelybe beleszámít a más szervezet, magánszemély által nyújtott igazolt anyagi hozzájárulás is. Az önrész meglétét a pályázónak nyilatkozattal kell igazolnia.
 
A pályaművek támogatása utófinanszírozással történik. A pénzügyi lebonyolításra a hatályos törvények és jogszabályok figyelembevételével kerül sor.
 
A pályázat kiírója a Balassi Intézet.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük:
Balassi Intézet Pályázati Iroda
1519 Budapest, Pf. 385.
 
A borítékra kérjük, írják rá: "Erkel és a nemzeti romantika - 2010".
 
A pályázat beadásának (postára adásának) határideje: 2010. április 30.
A pályázatokat kizárólag az e pályázati kiíráshoz csatolt adatlapon lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek. A pályázati adatlap letölthető az alábbi oldalakról:
 
 
illetve postai úton is igényelhető - felbélyegzett A/4-es válaszboríték mellékelésével - a Balassi Intézet Pályázati Irodától (1519 Budapest, Pf.: 385.). A pályázati anyagot kizárólag postai úton lehet benyújtani. A benyújtás időpontját a postai bélyegző dátuma igazolja.
 
A pályázatnak 6 (1 eredeti és 5 másolati) példányban tartalmaznia kell:
  • kitöltött pályázati űrlapot
  • programleírást /szinopszist
  • tételes költségvetést
Az egyéb mellékleteket a pályázati adatlap útmutatása alapján kell benyújtani.
 
 
A pályaműveket a pályázati bíráló bizottság a beadási határidőtől számított 30 napon belül bírálja el. A nyertesek névsora további 15 napon belül megjelenik a fent felsorolt honlapokon. Minden pályázót írásban is értesítünk.
 
A pályázati döntés felül bírálatát kérni nem lehet.
 
A pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatait a Balassi Intézet nyilvántartsa, illetve a nyertes pályázó nevét, pályázott célját és a támogatás összegét nyilvánosságra hozza.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok a Balassi Intézet Pályázati Irodán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 30 napon belül. A határidő eltelte után - külön értesítés nélkül - a fenti anyagokat megsemmisítjük.
 
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhető:
Csicsó Sándorné (+36) 1 381-5152; csicso.magdalena@bbi.hu
Ignáth Valéria (+36) 1 381-5189, valeria.ignath@bbi.hu
 
2010. március 30.
Balassi Intézet
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok