2020. október 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Felzárkóztató pályázat a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására

2008. március 14.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására

"Felzárkóztató pályázat"

A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból 10 %-ot azon önkormányzati könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni, amelyeknél az egy lakosra jutó állománygyarapítási összeg elmarad az országos átlagtól. (Az állománygyarapítási összeg tartalmazza a könyvekre, folyóiratokra, audiovizuális és elektronikus dokumentumokra költött összegeket is.)

Az országos átlag 2007-ben az előzetes statisztikai adatok szerint:
 • községi könyvtárakban: 190 Ft/lakos
 • városi könyvtárakban: 240 Ft/lakos
Pályázhatnak azok a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő községi és városi önkormányzatok, amelyeknek könyvtárai:
 • 2007-ben a fenti átlagos összegeknél kevesebbet tudtak fordítani állománygyarapításra.
 • A 2007. évben a költségvetésükben állománygyarapításra tervezett összeget, valamint a 2007. évi községi és városi könyvtárak állománygyarapítási támogatására kiírt pályázaton elnyert összeget és a pályázathoz általuk felajánlott önrészt elköltötték.
 • A 2008. évi költségvetésükben a könyvtári állománygyarapításra tervezett összeg meghaladja az előző évit, vagy egyenlő azzal.
 • A 2008. évi költségvetésben szereplő állománygyarapítási kereten felül vállalják saját forrás biztosítását. (Az önkormányzat által felajánlott saját forrás nem lehet több, mint a jóváhagyott 2008. évi költségvetésben szereplő állománygyarapítási összeg.)
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben támogatásban részesülő könyvtárakat fenntartó önkormányzatok ebben a pályázatban nem vehetnek részt.

A pályázaton elnyerhető összeg: A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. 5. sz. mellékletének 7. pontjában könyvtári célra meghatározott összeg 10 %-a, azaz 24.140.000 Ft millió forint, melyben a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet értelmében, az önkormányzatok által felajánlott önrész összegének arányában részesülnek a sikeres pályázók. Az elnyerhető minimális összeg: 10 ezer forint, a maximális összeg 800 ezer forint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
 1. A pontosan kitöltött pályázati adatlapot.
 2. Írásbeli nyilatkozatot az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján. (Lásd: az űrlap mellékleteként kiadott Nyilatkozatot).
 3. A könyvtár 2008. évre jóváhagyott költségvetésének (kizárólag) az állománygyarapításra vonatkozó hitelesített részét, vagy, ha a költségvetés nem részletezi, hiteles nyilatkozatot, amely pontosan tartalmazza a könyvtár állománygyarapítási összegét.
 4. Nyilatkozatot, mely pontosan tartalmazza a könyvtár 2007. évi állománygyarapítási előirányzatát, és a ténylegesen állománygyarapításra költött összeget.
 5. Hiteles határozat-kivonatot a képviselő-testület döntéséről, amely tartalmazza:
  • az önkormányzat által felajánlott összeget, amellyel a már jóváhagyott költségvetési támogatáson felül kiegészítik a könyvtár beszerzési keretét,
  • a képviselő-testület kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátják.
A pályázatot a felhívás mellékleteként megjelenő pályázati űrlap kitöltésével, két eredeti és öt másolati példányban, kizárólag postai úton - "Könyvtári felzárkóztató pályázat" megjelöléssel - a jogszabálynak megfelelően a területileg illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának kell benyújtani. Az Igazgatóságok továbbítják az NKA Igazgatósága, Fejezeti Pályáztatási Osztályának.
A pályázatról információ a megyei könyvtáraktól kérhető. A pályázati űrlap az OKM Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) és a megyei könyvtárakban beszerezhető, valamint az OKM honlapjáról letölthető a http://www.okm.gov.hu címről.

A pályázat postára adásának határideje: 2008. április 18.

A pályázaton elnyerhető támogatás - a fenti rendelet értelmében - a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg és az önkormányzatok által felajánlott önrész összegének arányában számított összeg. A nyertes önkormányzatnak gondoskodnia kell a kapott támogatás felhasználásnak elkülönített, napra kész nyilvántartásáról, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére pedig, az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás megadásáról és a kért dokumentumok rendelkezésére bocsátásáról. A támogatások felhasználásáról - december 31-ei határnappal - a zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni, a központosított előirányzatokra vonatkozó szabályok szerint.


Dr. Hiller István
miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok