2023. március 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Felzárkóztató pályázat a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására

2007. március 21.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására

A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból 10 %-ot azon önkormányzati könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni, amelyeknél az egy lakosra jutó állománygyarapítási összeg elmarad az országos átlagtól.

Az országos átlag 2006-ban az előzetes statisztikai adatok szerint:
  • községi könyvtárakban: 190 Ft/lakos
  • városi könyvtárakban: 230 Ft/lakos
Pályázhatnak azok a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő községi és városi önkormányzatok, amelyeknek könyvtárai 2006-ban a fenti átlagos összegeknél kevesebbet fordítottak állománygyarapításra; a költségvetésükben e célra tervezett összeget elköltötték; 2007. évi költségvetésükben a könyvtári állománygyarapításra tervezett összeg meghaladja az előző évit; a 2007. évi költségvetésben szereplő állománygyarapítási kereten felül vállalják saját forrás biztosítását. Az önkormányzat által felajánlott saját forrás nem lehet több, mint a jóváhagyott 2007. évi költségvetésben szereplő állománygyarapítási összeg. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben támogatásban részesülő könyvtárakat fenntartó önkormányzatok ebben a pályázatban nem vehetnek részt.

A pályázaton elnyerhető összeg: A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 5. sz. mellékletének 7. pontjában könyvtári célra meghatározott összeg 10 %-a, azaz 24.140.000 Ft millió forint, melyben a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet értelmében, az önkormányzatok által felajánlott önrész összegének arányában részesülnek a sikeres pályázók. Az elnyerhető minimális összeg: 10 ezer forint, a maximális összeg 800 ezer forint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A pontosan kitöltött pályázati adatlapot.
2. Írásbeli nyilatkozat az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján. (Lásd: az űrlap mellékleteként kiadott "Nyilatkozat"-ot).
3. A könyvtár 2007. évre jóváhagyott költségvetésének állománygyarapításra vonatkozó hitelesített részét, valamint, ha a költségvetés nem részletezi, hiteles nyilatkozatot, mely pontosan tartalmazza a könyvtár állománygyarapítási összegét.
4. Nyilatkozatot, mely pontosan tartalmazza a könyvtár 2006. évi állománygyarapítási összegét.
5. Hiteles határozat-kivonatot a képviselő-testület döntéséről, amely tartalmazza:
  • az önkormányzat által felajánlott összeget, amellyel a már jóváhagyott költségvetési támogatáson felül kiegészítik a könyvtár beszerzési keretét,
  • a képviselő-testület kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátják.
A pályázatot a felhívás mellékleteként megjelenő pályázati űrlap kitöltésével, két eredeti és öt másolati példányban, kizárólag postai úton - "Könyvtári felzárkóztató pályázat" megjelöléssel - a jogszabálynak megfelelően a területileg illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának kell benyújtani. Az Igazgatóságok továbbítják az NKA Fejezeti Pályáztatási Csoportnak.
A pályázatról információ a megyei könyvtáraktól kérhető. A pályázati űrlap az OKM Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) és a megyei könyvtárakban beszerezhető, valamint az OKM honlapjáról letölthető a http://www.okm.gov.hu címről.

A pályázat postára adásának határideje: 2007. április 21.

A pályázaton elnyerhető támogatás - a fenti rendelet értelmében - a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg és az önkormányzatok által felajánlott önrész összegének arányában számított összeg. A nyertes önkormányzatok a támogatások felhasználásáról - december 31-ei határnappal - a zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni, a központosított előirányzatokra vonatkozó szabályok szerint.

Dr. Hiller István
miniszter


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok