2023. március 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás hazai Könnyűzenei Menedzsmentek és Szervezőirodák promóciós tevékenységének támogatására

2007. november 8.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
a PANKKK program részeként pályázatot ír ki
hazai Könnyűzenei Menedzsmentek és Szervezőirodák promóciós tevékenységének támogatására (pályázati azonosító: Pankkk 4.)

A pénzügyi keret: az OKM Fejezeti kezelésű előirányzat 11/34/4 címsoron szereplő Pankkk kortárs zenekarok működésének támogatása forrásból rendelkezésre álló 11.000.000.-Ft.

A PÁLYÁZATI CÉL
A szervezőirodák által képviselt művészek mögött létrejöhessen, megerősödhessen a sikeres működéshez nélkülözhetetlen promóciós háttérstáb és infrastruktúra, ezáltal hosszú távon is működőképes, professzionális alapot szolgáltatva a teljes magyar zenei piacnak.

A nyílt pályázat keretében három vagy több hazai - élőzenei koncerteket adó - könnyűzenei produkciót (zenekart, előadót, szerzőt) képviselő, megfelelő referenciával rendelkező magyarországi ügynökségek (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek)
(Magánszemélyek esetén pénzügyi lebonyolító szervezet szükséges.)

MIRE KÉRHETŐ TÁMOGATÁS
Magyarországon működő, élőzenei koncerteket adó zenekarok, előadók és szerzők - akiknek a repertoárja legalább 50%-ban saját szerzeményből áll - egész éves magyarországi promóciós tevékenységének ellátására, több művész promócióját átfogó projektekre, ezen belül:
 • személyes munkavégzés finanszírozására vagy megbízásra (legfeljebb a támogatás 50 %-a),
 • promóciós anyagok gyártására - kivéve videoklip, zenei hangfelvétel - (legfeljebb a támogatás 50 %-a),
 • újsághirdetésekre, audiovizuális hirdetésekre (legfeljebb a támogatás 50 %-a)
 • a tevékenységhez kapcsolódó költségek, bérleti díjak finanszírozására (legfeljebb a támogatás 30 %-a),
 • eszközvásárlásra (legfeljebb a támogatás 30%-a).
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL (2-2 példányban):
 • a kitöltött pályázati űrlapot az abban előírt mellékletekkel,
 • a Nyilatkozatot (az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján),
 • egész éves promóciós tervezetet (a hosszú távú működés koncepciójával, a művész(ek) megnevezésével),
 • a promóciós tevékenység végzésére szóló megbízási szerződést a művész(ek)től,
 • a promóciós tevékenységet végző(k) szakmai munkájáról szóló min. 2 db referenciát, a képviselt művész(ek) eddigi működésének részletes bemutatását,
 • a pályázó szervezet létezését igazoló jogi dokumentációt: működési engedély másolatát, illetve a szervezet nyilvántartásban szerepléséről szóló 30 napnál nem régebbi igazolást vagy annak a bíróság által hitelesített másolatát. A hitelesítés 30 napon belüli, pecséttel, dátummal, aláírással ellátott dokumentum.
 • magánszemély pályázó esetében a pénzügyi lebonyolító jogi dokumentációját kell csatolni (kötelező melléklet),
 • költségvetést (aláírva, pecséttel ellátva),
 • két hatósági igazolást és a Nyilatkozatot a rendezett munkaügyi kapcsolatokról (Tájékoztató + 2 féle Nyilatkozat mellékelve),
 • a pályázó bankszámláját vezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi igazolását - a pontos számlaszám megjelölésével - a pályázó bankszámlájának vezetéséről, fizetőképességéről.
A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
 • a megpályázható legmagasabb összeg: 1.500.000 Ft,
 • a pályázónak 20% önrészt kell igazolnia, melynek felhasználásáról a beszámolóban el kell számolnia,
 • az elnyert támogatás 50%-át előre, 50%-át a pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadását követő 30 napon belül fizeti ki a pályázat kiírója,
 • a nyertes pályázóval (pénzügyi lebonyolítójával) a pályázat lebonyolítója, az NKA Fejezeti Pályáztatási Csoportja a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozóan megállapodást köt.
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Az éves promóciós terv teljesítéséről a pályázó köteles részletes szakmai beszámolót és tételes költségvetési elszámolást küldeni a pályázat kiírójának. Ha a benyújtott anyagok nem állnak összhangban a pályázatban meghirdetett eredeti célokkal, akkor a kiírónak jogában áll visszatartani a fennmaradó összeg kifizetését, illetve a már kifizetett, de a pályázót bármely okból meg nem illető összeg is visszavonásra kerül.
A megvalósítás határideje: 2007. november 1-től - 2008. május 30-ig tart. A megadott határidő nem hosszabbítható meg.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázatot 2007. november 30-ig lehet postára adni a pályázat kezelőjének címére: NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoport 1388. Budapest, Pf 82. A pályázati űrlapot és a pályázati felhívásban, illetve az űrlapon meghatározott dokumentumokat 2 elkülönített, de egyenként összefűzött példányban, egy csomagban (borítékban) kérjük beküldeni.
A borítékra (csomagra) írják rá: "PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA 2007".
A pályázat kizárólag a pályázati űrlappal együtt, postai úton nyújtható be. A pályázati űrlap az OKM (www.okm.gov.hu) és a Pankkk (www.pankkk.hu) honlapokról tölthető le.
Hiánypótlásra felszólításunk alapján van lehetőség, az abban megadott határidők betartásával.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
A pályázatokat a bíráló bizottság a promóciós tervben foglaltak megvalósításától elvárt hatékonyság és eredményesség szempontjából értékeli.
A döntést a benyújtástól számított 60 napon belül, 2007. december 20-ig, a miniszter hozza meg. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás pénzügyi és technikai kérdésekben az NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoportnál, Szántai Irén csoportvezetőnél (Tel: 1-327-4386), szakmai kérdésekben az OKM Közművelődési Főosztályán (Tel: 1-484-7335) és Berta András Pankkk koordinátortól (06-20-394-1071) kérhető.

Budapest, 2007. október "31.."


Dr. Hiller István
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok