2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Hermész-díj Szakmai Bizottságának Működési Szabályzata

2006. március 9.

1. A Hermész-díj:

A művelődési és közoktatási miniszter a 25/1997. (VII.8.) MKM rendelettel alapította meg a kiváló könyvesboltoknak adható Hermész-díjat.

2. A Szakmai Bizottság:

A rendelet szerint Szakmai Bizottságot kér fel a miniszter, a szakmai szervezetek javaslata alapján. A Bizottság működési rendjét maga alakítja ki, és azt a miniszter hagyja jóvá. A Szakmai Bizottság 5 fős: 3 fő külső szakértő, 2 fő a Művészeti Főosztály képviselője. A bizottság titkári feladatait a Művészeti Főosztály könyvszakmai referense látja el.

3. A pályázat:

A Hermész-díj pályázat útján nyerhető el. A pályázati feltételeket a Szakmai Bizottság javaslata alapján a művelődési miniszter állapítja meg.

A díjat évente maximum 8 könyvesbolt nyerheti el. A Hermész-díjra 5 év után újra pályázni kell, amennyiben időközben nem vált a könyvesbolt méltatlanná a cím viselésére. A könyvesbolt a pályázat 5 éves érvényessége alatt új pályázatot nem adhat be.

4. A pályázatok beérkezésének határideje:

A Kulturális Közlönyben való megjelenést követő 15 napon belül. A pályázatoknak formai, terjedelmi megkötése nincs.

5. Látogató Bizottság:

A miniszter által megbízott Szakmai Bizottság Látogató Bizottságot kér fel a beérkezett pályaművek helyszíni vizsgálatára. A Látogató Bizottság tagjait az előző év Hermész-díj nyertes könyvesbolt vezetői illetve dolgozói közül választja ki a Bizottság.

6. A hiányos pályaműveket a Látogató Bizottság:

1. figyelmen kívül hagyja,

2. kiegészítést kérhet a pályázóktól.

A Látogató Bizottság tagjait a minisztérium megbízólevéllel látja el. A megbízólevél tartalmazza az ellenőrök jogosultságát, illetve a munka elvégzésének határidejét. Az ellenőrök boltlátogatásuk során figyelemmel vannak a pályázati kiírás szempontjaira. A Látogató Bizottság tagjai ellenőrzik a korábbi Hermész-díjas könyvesboltokat is.

A Látogató Bizottság tapasztalatait írásban juttatja el a minisztériumhoz.

7. A bírálat:

A Szakmai Bizottság a rendelkezésre álló dokumentumok (pályaművek, a látogató bizottság jelentése) alapján elbírálja a pályázatokat. A Szakmai Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A Bizottság jegyzőkönyvet vezet üléseiről.

8. A jelentés:

A Bizottság jelentést készít munkájáról. A jelentés tartalmazza:

a nyertes pályázók nevét és címét,

a tábla visszavonásáról hozott döntés esetén az illető bolt nevét, címét.

A Bizottság jelentése alapján a miniszter dönt a Hermész-díj odaítéléséről.

9. Az átadás:

A nyertes könyvesbolt a Hermész-díjat igazoló oklevelet az Ünnepi Könyvhét megnyitóján, ünnepélyes keretek között veszi át a művelődési minisztertől.

A Hermész-díjjal járó táblát a könyvesboltokban helyezi el a Szakmai Bizottság illetve a minisztérium képviselője az Ünnepi Könyvhetet követően.

A díjazott könyvesboltok névsorát a minisztérium a Kulturális Közlönyben és a könyvszakmai lapokban megjelenteti.

10. A Hermész-díj visszavonása:

A Hermész-díjat a miniszter a Szakmai Bizottság javaslata alapján visszavonhatja, ha a könyvesbolt a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek már nem felel meg, vagy egyébként méltatlanná válik a Hermész-díjra.

A Hermész-díj automatikusan visszavonásra kerül, ha a bolt tulajdonlásában vagy működésében jelentős változás, átalakulás következik be. A visszavonást a minisztérium egy könyvszakmai lapban közzéteszi.

Budapest, 2006. március

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok