2023. március 24.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás az Iparművészeti Múzeum főigazgatói és gazdasági igazgatói álláshelyének betöltésére

2007. szeptember 21.
Az oktatási és kulturális miniszter - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján - pályázatot hirdet a minisztérium felügyelete alá tartozó Iparművészeti Múzeum főigazgatói és gazdasági igazgatói álláshelyének betöltésére.

A főigazgató feladata:
 • az országos múzeumi besorolású intézmény, valamint a hozzá tartozó fíliák muzeológiai, tudományos és közművelődési munkájának irányítása, ellenőrzése;
 • az intézmény feladatellátásához szükséges tárgyi-anyagi, szervezeti és személyi keretek, valamint a megfelelő működési rend kialakítása és fenntartása;
 • a közös marketing-tevékenység, valamint a külső és belső kommunikáció összehangolása, irányítása;
 • az intézmény magas színvonalú - minden gyűjteményre kiterjedő - iparművészet-történeti kutatómunkájának fenntartása egységes tudományos koncepció mentén;
 • folyamatos együttműködés az élő magyar iparművészet, formatervezés és design alkotóival és az őket tömörítő szakmai szervezetekkel;
 • a múzeum nemzetközi színtéren való megjelenésének biztosítása, elsősorban a gyűjtemény kiállításokon történő európai bemutatása, illetve nagy nemzetközi kiállítások befogadása révén;
 • a kialakult szakmai kapcsolatrendszer fejlesztése és bővítése itthon és külföldön egyaránt; az intézmény képviselete hazai és nemzetközi konferenciákon, egyéb rendezvényeken.
Ezen belül hosszú és középtávú koncepció kidolgozása
 • az Iparművészeti Múzeumnak és fíliáinak - az adottságokat jobban kihasználó - szélesebb körű kulturális és közművelődési hasznosítására;
 • a Szervezeti és Működési Szabályzat korszerűsítésére;
 • a "látogatóbarát" múzeum szemléletét tükröző szakmai, módszertani feladatok elvégzésére és a szükséges szervezeti változások megtételére;
 • korszerű marketingmunkával összekötött hazai és nemzetközi kiállítási koncepció kialakítására;
 • az állandó kiállítással kapcsolatos kérdések megoldására;
 • a múzeumrekonstrukciós program szakmai tartalmának meghatározására.
A főigazgatói megbízatás betöltésének feltételei:
 • felsőfokú szakirányú egyetemi végzettség és legalább öt éves szakmai gyakorlat a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerint,
 • kiemelkedő tudományos tevékenység,
 • büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • vezetői gyakorlat,
 • tudományos fokozat,
 • világnyelvek tárgyalási szintű ismerete.
A főigazgatót közalkalmazotti jogviszony keretében - öt év határozott időre - magasabb vezetői beosztással, az oktatási és kulturális miniszter bízza meg. Illetményének megállapítása a Kjt., valamint a végrehajtásáról rendelkező jogszabály szerint, a felek közötti megállapodás alapján történik.

A gazdasági igazgató feladata:
 • az intézmény (és fiókmúzeuma) gazdasági-pénzügyi feladatainak közvetlen irányítása, ellenőrzése,
 • az intézmény gazdálkodási stratégiájának elkészítése, a végrehajtás ellenőrzése, az éves költségvetés és pénzügyi jelentés, elszámolás összeállítása,
 • bér- és létszámgazdálkodás, beleértve az illetmények és a társadalombiztosítási szolgáltatások elszámolását,
 • anyag- és eszközgazdálkodás,
 • az intézmény beruházási-felújítási tevékenységének felügyelete,
 • a szakmai pályázatok gazdasági részének gondozása,
 • közreműködés a múzeum alap- és kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szponzori támogatások biztosításában,
 • a főigazgató naprakész informálása a múzeum gazdasági helyzetéről,
 • a fenntartó OKM részére történő gazdasági adatszolgáltatás biztosítása.
A gazdasági igazgatói megbízás betöltésének a feltételei:
 • szakirányú felsőfokú végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű képesítés;
 • szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartás valamelyikében, és rendelkeznie kell ennek megfelelően a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal);
 • büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • költségvetési intézménynél gazdasági-pénzügyi területen eltöltött legalább öt éves szakmai gyakorlat,
 • legalább három éves vezetői gyakorlat.
A gazdasági igazgatót közalkalmazotti jogviszony keretében határozatlan időre, magasabb vezetői beosztással az oktatási és kulturális miniszter bízza meg. Illetményének megállapítása a Kjt., illetve végrehajtásáról rendelkező jogszabály szerint a felek közötti megállapodás alapján történik.

A pályázatokhoz csatolni kell:
 • a kiírásnak megfelelő szakmai koncepciót,
 • részletes szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket,
 • a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
 • (gazdasági igazgatói pályázat esetén) a nyilvántartásba vételt igazoló igazolvány másolatát.
A főigazgatói és a gazdasági igazgatói álláshely betöltésének feltétele a vagyonnyilatkozat-tétel.

A pályázatot zárt borítékban, a kiírásnak a Kulturális Közlöny 18. számában való megjelenésétől számított 30 napon belül az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közszolgálati Főosztályára (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), a borítékon "Pályázat Iparművészeti Múzeum főigazgatói beosztására", illetve ,,Pályázat Iparművészeti Múzeum gazdasági igazgatói beosztására" megjelöléssel kell beküldeni.

A pályázatról a benyújtási határidőt követő 30 napon belül, a felkért szakmai bíráló bizottság véleménye (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozása) alapján a miniszter dönt.
Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.
A pályázat tartalmát a megbízón és a bíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, ill. az intézményre vonatkozó tájékoztatás az Oktatási és Kulturális Minisztérium Múzeumi Osztályán, Török Petra vezető tanácsostól a 473-7426-os telefonszámon kérhető.

Dr. Hiller István sk.
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok