2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Irodalmi és nyelvi pályázat kicsiknek és nagyoknak a Magyar Nyelv Éve - 2009 alkalmából

2009. április 24.
Örkény István, amikor az 1960-as évek közepén kitalálta a "hadarva" írt levelet, eszébe sem juthatott, hogy egy emberöltővel később mindez hétköznapi valóság lesz. Nem hadarva beszélő gyerekek, hanem gyorsan, "karaktereket" spóroló fiatalok, és már egyre többen, felnőttek írnak "hadarva" telefonjaikon rövid üzeneteket, információkat vagy mesélnek el néhány szóval és egy-két rövidítéssel egymásnak teljes történeteket. Az sms része életünknek, ahogy az általa életre hívott nyelv is beépült mindennapi nyelvhasználatunkba. Az sms a nyelvi játékosság, a nyelvi újítás, a nyelv kifejező erejének a legjobb példája. Olyan kihívás, amely egyre gyakrabban és egyre intenzívebben fogja próbára tenni nyelvünket.
 
A Balassi Intézet a "Magyar Nyelv Éve 2009" programsorozat keretében jeligés pályázatot hirdet két kategóriában.
Az első kategória az iskolásoknak, (18 éves korig) a második a felnőtt korosztály számára szól.
 
A pályázat témája: az sms nyelvén, a nyelvi játékosságot, a nyelvi újítást kifejező rövid prózai valamint poétikai alkotások írása. A pályaművek terjedelme nem haladhatja meg az 10.000 karaktert, ami kb. 50-70 sms terjedelmének felel meg.
 
A pályázaton magyar nyelven beszélő magánszemélyek vehetnek részt.
 
A pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályaművet nyújthat be.
 
A legjobbnak minősített pályázatok díjazásban részesülnek. A pályaműveket a Balassi Intézet által felkért szakértő bíráló bizottság bírálja el. A megszülető pályaművekből a legjobbak kiválasztásával a pályázat kiírója - lehetőség szerint - külön kiadványt jelentet meg.
 
A pályázat díjai:
 
Ifjúsági kategória:
Felnőtt kategória:
I. díj: 500 000 Ft
I. díj: 1.000.000 Ft
II. díj: 300.000 Ft
II. díj: 700 000 Ft
III. díj: 200.000 Ft
III. díj: 400 000 Ft
 
A pályadíjakat a bírálóbizottság meg is oszthatja.
 
A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázati szövegen csak a választott jelige feltüntetését kérjük. A pályázathoz zárt jeligés borítékban kérjük csatolni a pályázó nevét és értesítési címét, vagy telefonszámát, mobilszámát, vagy az e-mail elérhetőségét.
 
A pályázat kiírója a Balassi Intézet.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük:
Balassi Intézet Pályázati Iroda
1519 Budapest, Pf. 385.
 
A borítékra kérjük, írják rá: "Magyar Nyelv Éve - 2009" Hadarva írok.
 
A pályázat beadásának (postára adásának) végső határideje: 2009. szeptember 30.
A pályázati kiírás letölthető még az alábbi oldalakról:
A pályázati anyagot kizárólag postai úton lehet benyújtani. A benyújtás időpontját a postai bélyegző dátuma igazolja.
 
A pályaműveket a pályázati bíráló bizottság a beadási határidőtől számított 30 napon belül bírálja el. A nyertesek névsora további 15 napon belül megjelenik a fent felsorolt honlapokon. Minden pályázót írásban is értesítünk.
 
A pályázati döntés felül bírálatát kérni nem lehet.
 
A pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatait a Balassi Intézet nyilvántartsa, illetve a nyertes pályázó nevét, pályázott célját és a támogatás összegét nyilvánosságra hozza.
 
A nem támogatott pályázatok anyagait nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok a Balassi Intézet Pályázati Irodán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 30 napon belül. A határidő eltelte után - külön értesítés nélkül - a fenti anyagokat megsemmisítjük.
 
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhető:
 
Csicsó Sándorné (+36) 1 381-5152; csicso.magdalena@bbi.hu
Ignáth Valéria (+36) 1 381-5189, valeria.ignath@bbi.hu
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok