2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Katona József produkciós pályázat

2007. február 1.
Pályázati felhívás

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Drámaírói Kerekasztal kezdeményezésére

Katona József produkciós pályázatot
hirdet
színházak és színpadi szerzők részére

Altéma kódszáma: 5531
 
A pályázat célja:
kortárs magyar színművek színpadra kerülésének támogatása hazai és határon túli magyar színpadokon, függetlenül attól, hogy az adott művet korábban bemutatták-e vagy sem. Pályázni csak eredeti színpadi művel, vagy a szerző saját regényének, elbeszélésének, forgatókönyvének stb. dramatizált változatával lehet. Kortárs drámának minősül minden élő szerző magyar nyelven íródott színpadi műve.

A pályázat előnyben részesíti azokat a színműveket, melyek a pályázó társulat színpadi interpretációjától függetlenül is önálló irodalmi értéket képviselnek. Az elbírálás során kitüntetett figyelmet élveznek a gyermek és ifjúsági korosztályt megszólító, szépirodalmi értéket képviselő eredeti drámák.

Pályázni jogosult minden hazai és határon túli magyar nyelven játszó - fenntartóval rendelkező, vagy fenntartóval nem rendelkező, hivatásszerűen működő - színház, illetve társulat. A pályázó színház annyi drámával pályázhat, ahány állandó játszóhelye van. A játszóhely besorolása (nagyszínpad, kamraszínpad, stúdiószínpad) nemcsak a terem nagyságától, hanem a bemutatásra kerülő dráma jellegétől is függ (szereplők, helyszínek száma, szcenikai igénye stb).

Pályázni a 2007. szeptember 1. és 2008. augusztus 31. között bemutatandó produkció tervével lehet.

A pályázatok 2007. március 30. 24h-ig
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H - 1388 Budapest, Pf. 82). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Az eredményhirdetésre 2007. május 31-ig. kerül sor.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
  1. A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának 2007-es pályázati adatlapját, amely letölthető a www.nka.hu, www.kultura.hu, valamint a www.okm.gov.hu honlapjairól vagy díjtalanul beszerezhető a Oktatási és Kulturális Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodáján (1055, Budapest, Szalay u. 10-14.) . Postai úton csak felbélyegzett, megcímzett A/4-es válaszboríték megküldésével kérhető a nyomtatvány. Az adatlapot és mellékleteit az adatlapban szereplő tájékoztató szerint kell kitölteni, csatolni.
  2. A bemutatandó mű szövegkönyvét gépelt vagy nyomtatott formában.
  3. A színház és a szerző közötti bemutatási szerződés hiteles másolatát.
  4. A tervezett előadás főbb alkotóinak névsorát (rendező, főbb szereplők, tervezők, zeneszerző, koreográfus stb.). A pályázati adatlaphoz tartozó betétívet.
  5. Az állandó játszóhellyel nem rendelkező színházaknak illetve társulatoknak az előadásokat befogadó intézmény nyilatkozatát.
  6. A pályázó színház nyilatkozatát arról, hogy hány játszóhelye van.
  7. Egyéb, a pályázó által szükségesnek tartott dokumentumokat és információkat.
Az elnyerhető támogatás:

A Katona József pályázat a nyertes pályaművek szerzői honoráriumához, illetve a tervezett produkciók költségeihez (művészek tiszteletdíja és annak járulékai, jelmezköltség, díszletköltség, kellék, szállítási díj, bérleti díj, PR költség) járul hozzá a következők szerint:

Ősbemutató esetén a szerző - a színházzal kötött szerződéstől függetlenül - 500 ezer Ft, új bemutató esetén 250 ezer Ft szerzői támogatásban, a színház pedig a bemutató jellegétől függetlenül nagyszínpadi előadás esetén legfeljebb 3 millió Ft, kamara-előadásnál legfeljebb 2 millió Ft, stúdió-előadásnál pedig legfeljebb 1 millió Ft produkciós támogatásban részesülhet.

A szerzői támogatásnál, személyi kifizetések esetén a kapcsolódó járulékos költségek is megpályázhatók.

A pályázat nem kívánja meghatározni az esetleges saját forrás mértékét, előnyben részesülnek azonban az önrésszel rendelkező produkciók.

A Katona József produkciós pályázat lebonyolítására 50 millió forint áll rendelkezésre. A nagyszínpadi, kamara- illetve stúdiószínházi produkciók arányát a kuratórium határozza meg, a beérkezett pályamunkák alapján. Amennyiben a támogatott bemutató elmarad, úgy a színház köteles visszafizetni a Nemzeti Kulturális Alap vonatkozó szabályainak megfelelően. A szerzőt - ha a bemutató elmaradása a színház hibájából történt - ez a rendelkezés nem érinti. Ebben az esetben a becsatolt szövegkönyvet tekintjük a szakmai elszámolásnak.

A pályázatokat egy példányban, kizárólag postai úton lehet benyújtani nyomtatott vagy gépelt formában.

A borítékra kérjük ráírni: "Katona József produkciós pályázat".

A támogatott pályázóval a Nemzeti Kulturális Alap szerződést köt.

A támogatás a jogszabályoknak megfelelően adó- és járulékköteles.

A pályázatokat elbíráló kuratórium tagjait a szakmai szervezetek javaslata alapján az oktatási és kulturális miniszter kéri fel. A kuratórium tesz javaslatot a döntésre az oktatási és kulturális miniszternek.

A hiányosan vagy határidő után benyújtott pályázatok a bíráló szakértői bizottsághoz nem jutnak el. Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs lehetőség. A döntés felülbírálata nem kérhető. A pályázatokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.

Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az OKM-től (korábban NKÖM, OM), és az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A nyertes pályázók listáját a minisztérium a Kulturális Közlönyben és az OKM, valamint az NKA honlapjain nyilvánosságra hozza, a nyertes pályázókat írásban értesíti.


Budapest, 2007. január 31.

Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok