2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati Felhívás a "Kedvezményes könyvszakmai hitelprogram"-ban való részvételre

2006. március 13.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a könyvszakmai vállalkozások (továbbiakban: Társaság) üzleti tevékenységének elősegítése érdekében a "Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram" keretében, a XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma alapján pályázatot hirdet forgóeszköz hitel felvételére és kamattámogatás elnyerésére.

A program keretében a pályázók, amennyiben forgóeszköz szükségleteiket hitelből finanszírozzák, 50%-os kamattámogatásban részesülnek.

A projektekhez a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. biztosítja a forrást, a benyújtott hitelkérelmeket az általános hitelbírálati elvek szerint kezeli.

A program célja:

* piackonform eszközökkel segítse a magyar könyvszakma értékteremtő folyamatait,

* egészítse ki a kulturális szempontból értékes és egyben piacképes tervek megvalósításához szükséges forgótőke forrásait,

* szolgálja a magyar könyvszakma értékteremtő vállalkozásainak piaci megerősödését.

A program keretében pályázhatnak:

Terjesztők - kereskedők:

A pályázat célja: készletbővítés

Előnyben részesülnek azok a cégek, akik folyamatosan készleten tartanak:

*nehezen fogyó, nagy értékű könyveket,

*klasszikus és kortárs magyar irodalmat, illetve az e körben megjelenő legújabb kiadványokat.

A terjesztői projekteknél a hitel elszámolása tételesen, számlával történik.

A hitel bizományi vásárlásra nem használható fel.

Kiadók:

A pályázat célja: az igényes irodalmi alkotások, sorozatok, tudományos és ismeretterjesztő művek megjelentetése.

A kiadóknak megjelentetési tervüket negyedéves bontásban kell megadni!

Nem részesül támogatásban:

* a lektűr és szórakoztató irodalom,

* a hivatalos tankönyvlistán szereplő művek, kiadványok.

A program keretében kamattámogatásért pályázók köre és a pályázat lebonyolítása:

Tevékenységük fejlesztése érdekében kérelemmel pályázhat minden 2002. december 31. előtt alapított Magyarországon bejegyzett Társaság.

A programban résztvevő Társaságok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a pályázatban megfogalmazott célok megvalósítására szakmai, piaci és pénzügyi üzleti tervet készítenek, valamint a hitelkérelem elbírálását végző bank részére átadják a cég hitelképességének megítéléséhez szükséges anyagokat. A szakmai tervnek tartalmaznia kell a felvett hitelből megvalósuló és az elbírálást lehetővé tevő szakmai célkitűzések konkrét megfogalmazását.

A programhoz kapcsolódó kamattámogatásra elkülönített forrás korlátozott.

A hitelkérelmeket és a programot tartalmazó pályázatokat 2 példányban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Művészeti Főosztály címére kell benyújtani!

(Cím: 1077. Budapest, Wesselényi u. 20-22.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. március 27.

Az általános feltételeknek megfelelő pályázatokat a minisztérium által felkért, a magyar könyvszakma és könyvpiac viszonyait jól ismerő Szakértői Bizottság bírálja el. Ugyanez a testület jogosult a nyertes pályázók által kitűzött célok teljesülését a futamidő végeztével szakmai szempontból minősíteni.

A Szakértői Bizottság szakmai javaslatait tartalmazó pályázatokat a minisztérium a forrást biztosító Kereskedelmi és Hitelbank Rt-hez továbbítja. A Bank a hitelkérelmeket saját hitelbírálati szabályzata szerint bírálja el.

A nyertes pályázóval a Bank hitelszerződést, a Minisztérium kamattámogatási szerződést köt.

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

o 30 napnál nem régebbi cégkivonat,

o a cég tevékenységének bemutatása,

o kiadó esetében az 2004., 2005. és 2006. évi kiadói terv és annak megvalósulása,

o terjesztő esetében a készlet jelenlegi összetételének ismertetése,

o a 2004. és 2005. évi mérleg,

o a 2006. évi előzetes mérleg- és pénzügyi terv,

o futamidőre készített cash-flow,

o a felkínált biztosítékok ismertetése.

Biztosítékok:

A Társaságoknak a benyújtott hitelkérelmeikben ismertetni kell a kért hitel és járulékai fedezeteként felajánlott biztosítékokat. Amennyiben a banki hitelbírálat során fedezeti összeg illetve biztosítékhiány mutatkozik, úgy szükséges a Hitelgarancia Rt. készfizető kezesség-vállalásának bevonása a biztosítéki körbe. Ennek költségei a pályázót terhelik. A Hitelgarancia Rt. pozitív döntése ebben az esetben a hitel folyósításának feltétele.

A megkötendő kölcsönszerződés értelmében az általános előírásokon túl az adósnak a projekt megvalósításának folyamatáról, valamint gazdasági-, vagyoni- és pénzügyi helyzetéről a hitel visszafizetésének időszaka alatt a Bank kérésére tájékoztatást kell adnia.

A hitelnyújtás feltételei:

A hitelkérelmek kidolgozása és benyújtása:

A Bank a Társaságok rendelkezésére bocsátja a hitelkérelmek összeállításakor követendő tartalmi és formai követelményrendszer szempontjait. A pályázni kívánó Társaságok ezeket a segédanyagokat átvehetik a Minisztérium Művészeti Főosztályán, a NKÖM Ügyfélszolgálatán.

Az igénybe vehető összeg:

A Társaságok projektjeikhez az igénybe vehető minimális hitelösszeg

4.000.000, maximális hitelösszeg 60.000.000 Ft. A Szakértői Bizottság és a Bank külön-külön és együttesen javaslatot tehet a hitelösszeg módosítására.

Futamidő, törlesztési ütemezés:

A kamattámogatási programban támogatott futamidő minimum 6, maximum 12 hónap.

A törlesztési ütemezést a pályázó a bemutatott üzlet- és pénzforgalmi tervvel összhangban igényli, azonban a bank a hitelbírálat során azt felülvizsgálja és szükség esetén módosítást javasol.

A hitel kamata:

A hitel kamata a pályázó Társaság számára a Bank által folyósított hitel piaci kamata, melynek 50%-át a minisztérium átvállalja.

Egyéb kikötések:

Amennyiben pályázó a vállalt projektet nem valósítja meg, a szerződés feltételeinek nem vagy nem határidőre tesz eleget, a szerződésben foglalt szankciókon túlmenően a Minisztérium a jövőben meghirdetendő támogatási pályázataiból a pályázót kizárja. Azok a pályázók, akik az előző évi kamattámogatási programban részt vettek, és az 2006. évi pályázaton is indulnak kamattámogatásért, az új hitel felvétele nem válthatja ki az előző évi hitelt. Az új hitel folyósítására csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a jelenleg folyó program keretében igénybe vett hitelt a cég határidőre visszafizette.

A pályázatokat cégszerűen aláírva, két példányban, külön (zárt) borítékban kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell a projekt szakmai és gazdasági megvalósíthatósági tanulmányon túl a Banknak benyújtandó komplett hitelkérelmet is.

További felvilágosítást a NKÖM Művészeti Főosztályán Péliné dr.Bán Éva ad. (tel.: 48-47-232)

Budapest, 2006. március

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok