2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a KÖZKINCS PROGRAM hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére INTÉZMÉNYEK ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK felújítására

2005. május 23.

Űrlap (doc)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (kiírás letöltése, doc)

A Közkincs program hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére

intézmények és közösségi színterek felújítására

(pályázati azonosító: KÖZKINCS HITELPROGRAM - I.)

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma együttműködve a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársasággal pályázatot hirdet közkulturális (közművelődési intézmények, népművészeti alkotóházak, tájházak, irodalmi és helytörténeti emlékhelyek, nyilvános könyvtárak) intézmények és közösségi színterek kialakítását, felújítását, korszerűsítését, bővítését segítő - saját forrásokat kiegészítő - 20 éves futamidejű kedvezményes hitel igénybevételére.

A pályázat célja: a közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztési program folytatása, 100 közkulturális intézmény, közösségi színtér kialakításának, felújításának támogatása.

E pályázat keretében felvehető hitel felső határa: 20 millió Ft.

A hitelkonstrukció:

A részletes feltételeket a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram Tájékoztatója tartalmazza.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) minden nyertes pályázótól a hitelfelvevőt terhelő ügyleti kamatot a teljes futamidőre átvállalja.

Vállalja továbbá:

- az 1000 (1) fős illetve ez alatti lélekszámú önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került település önkormányzata (2) esetén a felvett hitel kamatain túl a tőketörlesztés 50%-nak fizetését;

- az 1000-2000 fő közötti lélekszámú, önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került település önkormányzata esetén a kamatokon túl a felvett tőketörlesztés 25%-nak fizetését.

Pályázhatnak:

azok, a közkulturális intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok, amelyek a hitelt folyósító bank igazolása alapján hitelképesek, és rendelkeznek a hitelfelvételhez szükséges 10%-os önrésszel.

Pályázni lehet

1.) a települési önkormányzatok kötelező közművelődési feladatellátása (1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bek.) intézményi (infrastrukturális) hátterének létrehozására, közművelődési közösségi színtér kialakítására, az adott épületben, épületrészben megvalósuló szakmai munkához kapcsolódó berendezés, technikai eszköz beszerzésére, ahol ezek a feltételek hiányoznak;

2.) közművelődési intézmények, közművelődési közösségi színterek, népművészeti alkotóházak, tájházak, irodalmi és helytörténeti emlékhelyek tereinek bővítésére és felújítására, az adott épületben, épületrészben megvalósuló tevékenységhez szükséges technikai eszközök, berendezés, mobil színpad beszerzésére;

3.) könyvtári épület felújítására, ill. könyvtári szolgáltatások végzésére alkalmas helyiségek kialakítására, az ott megvalósuló tevékenységhez szükséges technikai eszközök, berendezések beszerzésére;

A bírálat során előnyben részesülnek

- azok a pályázatok, amelyeknél a megvalósítandó fejlesztések több éves kistérségi kulturális stratégiai terv részét képezik,

- az a kistérségi települése, amely szerepel a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében,

- azok a pályázatok, amelyek több közkulturális (közművelődési, könyvtári, helytörténeti, népművészeti alkotóházi) szolgáltatás ellátását teszik lehetővé.

Beadási határidő: 2005. július 31.

A pályázatokról a bíráló bizottság véleménye alapján a miniszter dönt a beadási határidőtől számított 40 napon belül. A nyertes pályázók nyilatkozatot kapnak arról, hogy az NKÖM a hitelkérelemben feltüntetett fejlesztési célt támogatja, továbbá elnyert kamat- illetve tőketámogatás esetén az NKÖM előzetes ígérvényt ad a támogatás mértékéről. A támogatásról a nyertes pályázóval az NKÖM a banki hitelszerződés létrejötte után támogatási szerződést köt.

Beküldendő: Nemzeti Kulturális Alapprogram Fejezeti Kezelésű Pályáztatási Csoport 1077 Budapest, Nagydiófa utca 11.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A kitöltött pályázati űrlapot (a pályázó nyilatkozatával, a pályázatot megvalósító személy és a pályázó cégszerű aláírásával) a pályázatban megjelölt minden melléklettel.

A pályázati dokumentáció átvehető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ügyfélszolgálatánál (Bp, Wesselényi u. 20-22.), illetve letölthető a www.kultura.hu honlapról (a pályázatoknál) 2005. május 31-től.

A pályázatokkal kapcsolatban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma megbízásából a Közművelődési, a Könyvtári és a Múzeumi Főosztály munkatársai (telefon: (061) 484 7272), valamint a hitelprogrammal kapcsolatos kérdésekben a finanszírozó hitelintézet munkatársai nyújtanak felvilágosítást.

Budapest, 2005. május 23.

Dr. Bozóki András

miniszter

1. A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 2004. január 1-jei állapot szerinti adatait kell figyelembe venni

2. ld: 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok