2023. december 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a községi és városi KÖNYVTÁRAK állománygyarapítási összegének támogatására

2006. február 23.

a kiírás letöltése (doc 33KB)

űrlap (doc 64KB)

nyilatkozat (doc 40KB)

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására

A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból 10 %-ot azon önkormányzati könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni, amelyeknél az egy lakosra jutó állománygyarapítási összeg elmarad az országos átlagtól.

Az országos átlag 2005-ben az előzetes statisztikai adatok szerint:

községi könyvtárakban: 170 Ft/lakos

városi könyvtárakban: 210 Ft/lakos

Pályázhatnak azok a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő községi és városi önkormányzatok, amelyeknek könyvtárai 2005-ben a fenti átlagos összegeknél kevesebbet fordítottak állománygyarapításra, de a költségvetésükben tervezett összeget elköltötték, 2006. évi költségvetésükben a könyvtári állománygyarapításra tervezett összeg meghaladja az előző évit, és vállalják ezen felül saját forrás biztosítását is. Az önkormányzat által felajánlott saját forrás nem lehet több, mint a jóváhagyott 2006. évi költségvetésben szereplő állománygyarapítási összeg. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben támogatásban részesülő könyvtárakat fenntartó önkormányzatok ebben a pályázatban nem vehetnek részt.

A pályázaton elnyerhető összeg: A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 5. sz. mellékletének 8. pontjában könyvtári célra meghatározott összeg 10 %-a, azaz 25 millió forint, melyben a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet értelmében, az önkormányzatok által felajánlott önrész összegének arányában részesülnek a sikeres pályázók. Az elnyerhető minimális összeg: 10 ezer forint, a maximális összeg 1 millió forint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A pontosan kitöltött pályázati adatlapot.

2. A könyvtár 2006. évre jóváhagyott költségvetésének állománygyarapításra vonatkozó hitelesített részét, valamint, ha a költségvetés nem részletezi, hiteles nyilatkozatot, mely pontosan tartalmazza a könyvtár állománygyarapítási összegét.

3. Hiteles határozat-kivonatot a képviselő-testület döntéséről, amely tartalmazza:

o az önkormányzat által felajánlott összeget, amellyel a már jóváhagyott költségvetési támogatáson felül kiegészítik a könyvtár beszerzési keretét,

o a képviselő-testület kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátják.

A pályázatot a felhívás mellékleteként megjelenő pályázati űrlap kitöltésével, hét példányban, kizárólag postai úton - "Könyvtári felzárkóztató pályázat" megjelöléssel - a jogszabálynak megfelelően a területileg illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának kell benyújtani. Az Igazgatóságok továbbítják az NKA Fejezeti Pályáztatási Csoportnak.

A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ a megyei könyvtáraktól kérhető.

A pályázati űrlap a NKÖM Ügyfélszolgálati Irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. Tel.: 484-7102, 484-7100/7753. Ügyfélfogadás: hétfőtől - csütörtökig: 9h-12h-ig és 13h-16h-ig, pénteken: 9h-12h-ig.) és a megyei könyvtárakban beszerezhető, valamint a NKÖM honlapjáról letölthető a http://www.nkom.hu/palyazat/nkom címről.

A pályázat postára adásának határideje: 2006. március 31.

A pályázaton elnyerhető támogatás - a fenti rendelet értelmében - a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg és az önkormányzatok által felajánlott önrész összegének arányában számított összeg. A nyertes önkormányzatok a támogatások felhasználásáról - december 31-ei határnappal - a zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni, a központosított előirányzatokra vonatkozó szabályok szerint.

Dr. Bozóki András

miniszter


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok