2024. április 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotások támogatására

2005. február 22.

Pályázati felhívás

köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotások támogatására

A pályázati kiírás letöltése

A Képző- és Iparművészeti Lektorátus - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma megbízásából - pályázatot hirdet az állandóság igényével közterületen, illetve közönség előtt nyitva álló közösségi belső terekben elhelyezésre kerülő képzőművészeti és iparművészeti alkotások létesítésének 2005. évi támogatására.

A saját keretet kiegészítő támogatás elnyerésére, meggyőző önerő biztosításával, önkormányzatok, továbbá kulturális, oktatási, egészségügyi és egyházi intézmények, társadalmi szervezetek és alapítványok pályázhatnak. (Gazdasági társaságok - kivéve a kulturális célú kht.-ék -, magánszemélyek, valamint közvetlenül a művész által benyújtott pályázatot a kiírók nem fogadnak el.)

Pályázni lehet

- közvetlen megbízás keretében születő műalkotás megvalósításához,

- a mű megtervezésére meghirdetendő nyilvános vagy meghívásos pályázat pályadíjaihoz,

- pályázatnyertes alkotások megvalósításához

adandó támogatási összeg elnyerésére.

A pályázati támogatás művészileg értékes, környezetesztétikai szempontból igényes új művek létrehozásának az ösztönzésére szolgál. A támogatást műfaji, stílusbeli, tematikai korlátozás nem szűkíti. Egyaránt lehet pályázni emlékmű-állítási tervekkel, köztéri díszítő plasztikákkal, és épületdíszítő murális alkotásokkal. A keret műalkotások restaurálásának a költségeire nem használható fel.

A támogatási összeg csak 2005-ben vehető igénybe.

A pályázati keret: 45 millió Ft.

A támogatásokról szakértői bizottság dönt.

Az 1 példányban benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a művészeti beruházás célját, indokait, a megvalósítás tervezett módját (közvetlen megbízás, nyilvános vagy meghívásos pályázat), a mű ismertetését (műleírást, tervrajzot illetve a műalkotás tervének, modelljének fotóját), a rendelkezésre álló dokumentumokat, a megvalósítás költségvetés-tervezetét, a saját illetve más forrásból biztosított költségvállalás igazolását. (Pályázati űrlap nincs.)

A pályázat tartozéka a Képző- és Iparművészeti Lektorátus által kiadott, független szakértők véleményén alapuló, a támogatást javasló művészeti szakvélemény. A bírálóbizottság csak szakvéleménnyel ellátott pályázatokat bírál el.

A szakvéleményezést (helyszíni szemle, tervbírálat, az 1:1 modell bírálata stb.) jelen pályázat megjelenésétől folyamatosan, legkésőbb 2005. április 8-ig lehet írásban (postai úton, faxon: (1) 3561-764, vagy E-mailben: lektoratus@lektoratus.hu) kérni a Lektorátustól.

(A helyszíni kiszállásért, szakértői munkáért a Lektorátus költségtérítésre jogosult).

A pályázatokat a mellékletekkel 2005. május 23-ig beérkezően kell benyújtani a Képző- és Iparművészeti Lektorátushoz (Levelezési cím: 1250 Bp. 1. Pf. 17.) "Pályázat közösségi célú köztéri művészeti alkotások központi támogatására" megjelöléssel.

A szakértői bizottság 2005. júniusában hozza meg a döntését. A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek listáját a NKÖM (www.nkom.hu) és a Lektorátus (www.lektoratus.hu) honlapján tesszük közzé.

A támogatások forrásául szolgáló beruházási keretet a Lektorátus kezeli, a Magyar Államkincstáron keresztül történő kifizetésekre kötelezettséget vállal. A támogatás folyósításának a feltétele a megbízó (támogatott) és a művész között megkötött felhasználási szerződés.

A folyósítás mindenkor a szerződésben megjelölt, és szakvéleménnyel alátámasztott szakmai-művészi teljesítéshez, az alkotó által a megbízónak kibocsátott számlához és a megbízó kifizetési bizonylataihoz kapcsolódik.

További információ a Lektorátus címén (1014 Bp. Úri u. 54-56.), továbbá a 3567-444 telefonszámon kérhető Prokai Gábor művészeti osztályvezetőtől (130 mellék) vagy a Művészeti Osztály munkatársaitól. E-mail: lektoratus@lektoratus.hu vagy lektorat@mail.inext.hu

Budapest, 2005. február 15.

Képző- és Iparművészeti Lektorátus


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok