2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Magyar Állami Operaház pályázati felhívása GAZDASÁGI IGAZGATÓI állás betöltésére

2006. február 22.

A Magyar Állami Operaház művészeti feladatokat ellátó, költségvetési intézmény főigazgatója pályázatot hirdet - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet alapján -

gazdasági igazgatói állás betöltésére.

A gazdasági igazgató feladatai:

Az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti Működési Szabályzatában meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében a gazdasági tevékenység irányítása, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok megszervezése.

A költségvetési gazdálkodás szabályszerű szakmai vezetése. Vezetői közreműködés a Magyar Állami Operaház működésének modernizálásában a gazdálkodás, a működés és az intézményi átszervezés területén.

A munkakör magában foglalja az Operaház üzemeltetési-műszaki, színpadi-műszaki, produkciós és kommunikációs tevékenységének felügyeletét, melyek közvetlen irányítását megfelelő szakképzettségű, a gazdasági igazgató felügyelete alá tartozó vezetők látják el.

A gazdasági igazgatói állás betöltésének feltételei:

- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű képesítés,

- szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében, és rendelkeznie kell ennek megfelelően a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal),

- büntetlen előélet,

- az állás betöltése esetén vagyonnyilatkozat-tétel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Színházi területen szerzett szakmai-vezetői gyakorlat, MBA (Master of Business Administration) diploma, versenyszférában szerzett-vezetői gyakorlat, angol nyelv tárgyalóképes ismerete, hivatalos referenciák.

A pályázathoz csatolni kell:

- részletes szakmai önéletrajzot,

- végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolatát,

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

- szakmai vezetői elképzelést.

A szakmai vezetői elképzelés tartalmazza az intézmény gazdasági- és működési területeinek korszerű vezetői koncepcióját, annak érdekében, hogy a Magyar Állami Operaház gazdálkodása és működése az Európai Unió szellemének megfelelő, modern, racionális és hatékony irányban fejlődjön.

A gazdasági igazgatót sikeres pályázati eljárást követően, közalkalmazotti jogviszony keretében - közalkalmazotti kinevezéssel létesülő, illetve közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása alapján - magasabb vezetői beosztással, a Magyar Állami Operaház főigazgatójának javaslatára a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának minisztere (határozatlan időre) bízza meg. A vezetői megbízás, visszavonás, fegyelmi jogkör kivételével továbbiakban felette a munkáltatói jogot a főigazgató gyakorolja. Közalkalmazotti besorolása és illetményének megállapítása a Kjt., illetve végrehajtásáról rendelkező jogszabály és a felek közötti megállapodás alapján történik. Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.

A pályázatot a kiírásnak a Kulturális Közlönyben való megjelenésétől (február 13.) számított 30 napon belül, "MÁO gazdasági igazgató" jeligére kell beküldeni az alábbi címre: Magyar Állami Operaház Humánpolitikai Osztály 1061 Budapest, Hajós u. 11.

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a Magyar Állami Operaház főigazgatója által felkért szakmai bizottság véleménye alapján (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) elbírálásra kerülnek.

A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

További információkat a pályázó a Magyar Állami Operaház főigazgatójának személyi asszisztensétől az alábbi telefonszámon kérhet: (00-36-1) 312-4642.

Budapest, 2006. február 13.

Hegyi Árpád Jutocsa

főigazgató


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok