2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ főigazgatója pályázatot hirdet FŐZENEIGAZGATÓI állás betöltésére

2005. november 11.

A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ művészeti feladatokat ellátó, költségvetési intézmény főigazgatója pályázatot hirdet - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv., végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. Rendelet alapján

Főzeneigazgatói állás betöltésére

a pályázati kiírás letöltése (doc)

A főzeneigazgató feladata:

- A Magyar Állami Operaház legjobb művészi hagyományainak megőrzése, ápolása, továbbfejlesztése, és a korszerű operajátszás meghonosítása érdekében az ugyancsak pályázati úton kinevezett főigazgatóval együttműködve;

- az egyetemes operaművészet alkotásainak a nemzeti intézmény rangjához méltó színvonalú bemutatása, repertoáron tartása, fokozott figyelemmel a magyar szerzők műveire;

- az alaptevékenységet meghatározó operaelőadások mellett a zeneirodalom más színpadi műveinek bemutatása és zenekari koncertek rendezése;

- a műfaj nemzetközi jellegére tekintettel együttműködés kialakítása és fenntartása az operaművészet jelentős külföldi intézményeivel;

- az intézmény művészi arculatának kialakítása.

A pályázóval szembeni követelmények:

- A Magyar Állami Operaház alapfeladatait elsősorban az intézmény saját társulatával: közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott művészekkel, valamint meghatározó mértékben az Intézménnyel állandó szerződésben álló művészekkel látja el. Az előadások színvonalának emelése érdekében ugyanakkor rendszeresen vagy alkalmanként sikeres magyar és külföldi előadóművészek közreműködését is igénybe veszi.

A pályázatnak részletesen kell szólnia:

- A pályázó megbízásának időtartamára szóló műsorpolitikájáról. Az elvárás olyan, a repertoárrendszeren belüli műsorszerkezet kialakítása, továbbá az operairodalom azon műveinek a színre vitele, melyek jellegzetessé teszik a magyar operajátszást, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi érdeklődésnek és kihívásoknak megfelelhessenek.

- A pályázónak a Magyar Állami Operaház társulatának vezetői munkaköreire, művészállományára (magánénekesek, zenekar, énekkar) vonatkozó foglalkoztatáspolitikai elképzeléseiről.

- A pályázó hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatairól, melyek közép- és hosszú távon lehetővé teszik és biztosítják a Magyar Állami Operaház társulatának a világ operajátszásába történő intenzív bekapcsolódását, a nemzetközi operaéletben jegyzett és keresett produkciók létrehozását és értékesítését.

- A hagyományos és modern opera játszás egyensúlyára vonatkozó elképzeléseiről, hogy az Intézmény mind a hazai, mind a nemzetközi érdeklődésnek és kihívásoknak megfelelhessen.

- A pályázónak rangos külföldi vendégművészek, együttesek budapesti szerepeltetésére vonatkozó elképzeléseiről.

Pályázati feltételek:

- a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerinti szakirányú felsőfokú iskolai végzettség;

- legalább 5 éves szakmai gyakorlat;

- büntetlen előélet;

- az állás betöltése esetén a főzeneigazgatónak a 25/2002. (XII.25.) NKÖM rendelet alapján a vagyonnyilatkozatot kell tennie.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

- zenei, zenés színházi területen szerzett 3 éves vezetői gyakorlat;

- egy idegen nyelv tárgyalóképes ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:

- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;

- a pályázó iskolai végzettségét igazoló okirat(ok) másolatát;

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A főzeneigazgatót közalkalmazotti jogviszony keretében - közalkalmazotti kinevezéssel létesülő, illetve közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása alapján - magasabb vezetői beosztással 2006. január 01-től, 5 év határozott időre a főigazgató, a nemzeti kulturális örökség minisztere egyetértésével bízza meg. Közalkalmazotti besorolása és illetményének megállapítása a Kjt., illetve végrehajtásáról rendelkező jogszabály és a felek közötti megállapodás alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatot zárt borítékban, a kiírás Kulturális Közlönyben történő megjelenésétől számított 30 napon belül, a Magyar Állami Operaház Humánpolitikai Osztályára, "MÁO főzeneigazgató" jeligére (1061 Budapest, Hajós u. 11.) kell benyújtani. A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, illetve az intézményre vonatkozó tájékoztatás a Magyar Állami Operaházban M. Takács Anita humánpolitikai osztályvezetőtől az (1) 311-9578 telefonszámon kérhető.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatokról a benyújtási határidőt követő 30 napon belül, a főigazgató által felkért szakmai bizottság véleménye alapján (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) a főigazgató dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük.

Hegyi Árpád Jutocsa s.k.

A Magyar Állami Operaház főigazgatója


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok