2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Meghívásos színházi pályázat a Magyar Nyelv Éve - 2009 alkalmából

2009. április 24.
A Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága meghívásos pályázatot hirdet Kazinczy Ferenc születése 250. évfordulója tiszteletére megtartandó Magyar Nyelv Évében kortárs magyar író és független színházi társulatok együttműködésével létrejövő új színművek színpadra kerülésének támogatására. Pályázni lehet prózai, zenés, tánc- és bábszínházi produkcióval, műfaji megkötés nincs.

A pályázat alapvető feltétele, hogy a pályázott program 2009. naptári évben valósuljon meg.

A pályázat célja: A színházi kifejezés és a magyar nyelv innovatív kapcsolatainak mélyítése, olyan, a magyar nyelv és a színházi produkció kapcsolatait kutató színházi produkciók megszületésének segítése, melyek műfajtól függetlenül kiaknázzák a magyar nyelv kínálta lehetőségeket.

Pályázatot a következő felsorolt intézmények nyújthatják be:
 1. ALKA.T
 2. Erős Táncért Alapítvány (Forte Danse)
 3. Ginger és Fred Színházművészeti Alapítvány (HOPPart Társulat)
 4. Hálózat a Színházért Alapítvány (Szputnyik Hajózási Társaság)
 5. Kavics (Kavics Kulturális Egyesület)
 6. Képzelet Rehabilitációs Intézet ( People Team Alapítvány)
 7. KoMa 08 Nonprofit Kft. (KoMa Társulat)
 8. Kompánia Színházi Műhely Alapítvány (Kompánia Színházi Társulat)
 9. Nézőművészeti Kulturális Kht
 10. Pont Műhely
 11. TÁP Színház Alapítvány (TÁP Varieté és Performance Színház)
 12. Tünet Nonprofit Kft. (Tünet Együttes)
 13. Utcaszak Kulturális Egyesület (UtcaSzak)
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
 1. a kitöltött pályázati űrlapot
 2. a tervezett produkció megírására, létrehozására és előadására vonatkozó adatokat (szerző/k/, cím, rendező, dramaturg, zeneszerző jelmeztervező, színművészek neve);
 3. a tervezett produkció szövegkönyvét, illetve részletes szinopszisát;
 4. részletes pénzügyi tervet;
 5. nyilatkozatot arról, hogy a létrehozandó produkció 2009. december31-ig bemutatásra kerül;
 6. a tervezett produkció bemutatójának helyszínét (befogadói szándéknyilatkozattal);
 7. a pályázatért felelős személy/intézmény nyilatkozatát arról, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert támogatás terhére a produkciót a bemutató helyén legalább négy alkalommal bemutatják
 8. a pályázatért felelős személy nyilatkozatát arról, hogy a bemutató helyszínén kívül Magyarországon legalább még három helyszínen két-két alkalommal 2009. december 31-ig eljátssza.
A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
 1. teljes, kortárs magyar mű szövegkönyvét nyújtják be
 2. a társulat és egy író közös munkafolyamata eredményekén megszülető szövegkönyv és produkció létrehozására pályázik (szinopszist csatolni kell)
 3. a létrehozandó produkció bemutatóhelyen kívüli eljátszására vonatkozó befogadói szándéknyilatkozatot mellékelnek.
Egy társulat/intézmény egy pályázattal jelentkezhet,
A megpályázható összeg: produkciónként maximum 4millió Ft
A rendelkezésre álló pályázati keretösszeg: 20 millió Ft

A pályázati bírálat szempontrendszere:
 • a magyar nyelv évéhez való köthetőség,
 • magas szakmai színvonal
 • szerény színházi eszközök
 • sok helyszínre adaptálható
Pályázati támogatás mértéke:

Támogatás csak kizárólag a pályázati cél közvetlen megvalósulását szolgáló költségekre adható.

A pályaművek támogatása a programleírásban és a költségtervben szereplő ütemezéshez igazodva történik.

A pályaművek benyújtási határideje: 2009. június 17.
A borítékon kérjük föltüntetni: Magyar Nyelv Éve 2009. , Színházi Pályázat

Pályázatkezelő: Balassi Intézet (a továbbiakban BI), 1519 Budapest, Pf.: 385

A pályaműveket a pályázati bizottság a beadási határidőtől számított 30 napon belül bírálja el. A nyertesek névsora és programja további 15 napon belül megjelenik a BI Nemzeti Évfordulók Titkársága honlapján. A döntésről a BI Nemzeti Évfordulók Titkársága minden pályázót írásban értesít, amellyel egy időben a nyertes pályázóknak az esetlegesen még hiányzó okiratok benyújtására egyszeri, a kézhezvételtől számított 30 napos határidőt biztosít. A 30 napos határidőn túl a nyertes pályázó elveszíti jogát a megítélt támogatás felhasználására.
A nyertes pályázó vállalja, hogy a bemutatókra készülő kiadványain megjeleníti a Magyar Nyelv Éve, 2009. és a Balassi Intézet logóját; emellett feltünteti a támogatás tényét.

A pályázati döntés felül bírálatát kérni nem lehet.

A pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott rendezvény adatait a BI nyilvántartsa, illetve a nyertes pályázó nevét, pályázott célját és a támogatás összegét nyilvánosságra hozza.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza; azok átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 30 napon belül. A határidő eltelte után - külön értesítés nélkül - a fenti anyagokat megsemmisítjük

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető:
Csicsó Sándorné (+36) 1 381-5152; csicso.magdalena@bbi.hu
Ignáth Valéria (+36) 1 381-5189, valeria.ignath@bbi.hu

Budapest, 2009. április 24.

Balassi Intézet
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok