2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj

2005. január 27.

A pályázati kiírás szövegének letöltése

Adatlap

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ösztöndíjas pályázatot hirdet a 2005-ös évre fiatal írók, irodalmárok részére, akik szépirodalmi, kritikai, szociográfiai vagy irodalomtörténeti munkájukhoz kérnek támogatást. (Az ösztöndíj egy naptári évre szól; de benyújtható több - max. három - éves munkaterv is, mely esetén az ismételt odaítélésről a kuratórium évente dönt a korábban elnyert ösztöndíj ideje alatt végzett tevékenység alapján, azonban ehhez is minden évben új pályázatot kell benyújtani, hivatkozva a nyertes pályázatban kifejtett hosszabb távú tervre!)

Az ösztöndíj célja, hogy a tehetséges fiataloknak támogatást nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azok, akik szépirodalmi tevékenység támogatására pályáznak, eddig még nem részesültek Móricz-ösztöndíjban, ill. akik a meghirdetett időtartam alatt nem részesülnek egyéb itthoni vagy külföldi ösztöndíjban. A pályázat keretében - általánosságban - nem kívánjuk támogatni a PhD-ösztöndíjak idején végzett munkát.

Az ösztöndíjak odaítéléséről a nemzeti kulturális örökség minisztere által felkért szakmai kuratórium dönt.

Ösztöndíjban részesülhet: évente 10 fő

Pályázhatnak: 1970. január 1. után születettek

Az ösztöndíj bruttó összege: 70 000 Ft/hó

Az ösztöndíjat egy évre szóló programmal lehet megpályázni, és legfeljebb három alkalommal nyerhető el. Az ösztöndíjat elnyerő pályázóknak vállalniuk kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy kb. 20-30 flekkes, az ösztöndíj elnyerése előtt nem publikált dolgozattal (szépirodalmi művel) adnak számot a támogatás idején végzett munkájukról, valamint részt vesznek egy - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által biztosított - nyilvános kulturális rendezvényen, továbbá hozzájárulnak a beszámolóként beadott műnek a NKÖM által biztosított egyszeri publikálásához.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:

- szakmai önéletrajzot (fel kell benne tüntetni, ha a pályázó korábban már részesült Móricz-ösztöndíjban, illetve a meghirdetett időszak alatt pályázott vagy elnyert más támogatást, ösztöndíjat),

- publikációs jegyzéket,

- részletes munkatervet,

- nem kötelező, de hasznos lehet a szakma elismert képviselőinek ajánlása

- adatlapot

(mindent egy példányban, lehetőleg könnyen szétválasztható formában)

A pályázatokat a Hungarofest Kht. irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton. Felelős munkatárs: Gárdos Bernadett.

Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 20.

Beadási határidő: 2005. február 28.

Az elbírálás határideje: a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.

Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

A pályázati kiírás és adatlap beszerezhető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ügyfélszolgálati irodáján és letölthető a minisztérium honlapjáról (www.nkom.hu).

Budapest, 2005. január Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok