2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Magyar Bábművészek Szövetsége kezdeményezésére Weöres Sándor BÁBPRODUKCIÓS PÁLYÁZATOT hirdet bábszínházak és színpadi szerzők részére

2005. november 17.

(a felhívás letöltése)

(betétív a pályázati adatlaphoz)

Pályázati felhívás

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Magyar Bábművészek Szövetsége kezdeményezésére

Weöres Sándor bábprodukciós pályázatot

hirdet

bábszínházak és színpadi szerzők részére

A pályázat célja:

gyermekeknek és fiataloknak szóló kortárs magyar művek bábszínpadi bemutatásának támogatása hazai és határon túli magyar bábtársulatoknál. Pályázni csak kortárs magyar szerző művével vagy bármely magyar szerző prózai művének kortárs szerző által írt színpadi adaptációjával lehet, függetlenül attól, hogy a művet korábban bemutatták-e vagy sem.

Pályázni jogosult minden hazai és határon túli, magyar nyelven játszó - fenntartóval rendelkező vagy fenntartóval nem rendelkező - hivatásszerűen működő színház, illetve társulat. Egy társulat csak egy művel pályázhat.

Pályázni lehet 2006. május 28. és 2007. május 27. között bemutatandó produkció tervével.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A kitöltött, a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságának 2006-ra kiadott pályázati adatlapját, amely 2006. január 1-től letölthető az Internet www.kultura.hu, valamint a www.nka.hu honlapjairól vagy díjtalanul beszerezhető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ügyfélszolgálati Irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u 20-22.) és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságán (1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.). Postai úton csak felbélyegzett, megcímzett A/4-es válaszboríték megküldésével kérhető a nyomtatvány. Az adatlapot és mellékleteit az adatlappal együtt kapott vagy letöltött Pályázati tájékoztató szerint kell kitölteni és csatolni.

2. A bemutatandó mű szövegkönyvét gépelt vagy nyomtatott - papír alapú - formában.

3. A színház és a szerző közötti bemutatási szerződés másolatát.

4. A pályázati adatlaphoz tartozó betétívet az alkotók névsorával.

5. Az előadás látványtervét (elegendő fekete-fehérben), amely a színpadi alaprajzot, a díszletek látványtervét, a báb- és rekvizitumterveket és a jelmezterveket tartalmazza.

6. Részletes költségvetést.

7. Az állandó játszóhellyel nem rendelkező színházaknak illetve társulatoknak az előadást befogadó intézmény nyilatkozatát.

Az elnyerhető támogatás:

A Weöres Sándor pályázat a nyertes pályaművek szerzői honoráriumához, illetve a tervezett produkció költségeihez (úgymint: a produkció létrehozásában részvevők tiszteletdíja és annak járulékai illetve számlás kifizetése, a produkció felszerelésének elkészítéséhez szükséges számlás tiszteletdíj vagy megbízási díj, szakmai anyagköltség, ami magába foglalja a díszlet-, báb-, kellék-, jelmezköltséget, továbbá szállítási díj, bérleti díj, PR költség) járul hozzá a következők szerint:

Ősbemutató esetén a szerző - a színházzal kötött szerződéstől függetlenül - 300 ezer Ft, új bemutató esetén 200 ezer Ft szerzői támogatásban, a színház pedig produkciós támogatásban részesülhet, maximum 1,5 millió forint összegben.

A szerzői támogatásnál, személyi kifizetések esetén a kapcsolódó járulékos költségek is megpályázhatók. A színháznál foglalkoztatott főfoglalkozásúak munkabérére és azok járulékaira, valamint rezsire a támogatás nem igényelhető.

A pályázat nem kívánja meghatározni az esetleges saját forrás mértékét, előnyben részesülnek azonban az önrésszel rendelkező produkciók.

Amennyiben a támogatott bemutató elmarad, úgy a színház köteles visszafizetni a támogatást a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága vonatkozó szabályainak megfelelően. A szerzőt - ha a bemutató elmaradása a színház hibájából történt - ez a rendelkezés nem érinti. Ebben az esetben a becsatolt szövegkönyvet tekintjük a szakmai elszámolásnak.

A pályázatokat 2006. január 1-től lehet benyújtani, egy példányban, kizárólag postai úton a következő címre:

Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága

1388 Budapest Pf. 82.

Beérkezési határidő: 2006. március 31.

Az eredményhirdetés időpontja: 2006. május 28.

A borítékra kérjük ráírni: "Weöres Sándor bábprodukciós pályázat".

A támogatott pályázóval a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága szerződést köt.

A támogatás adó- és járulékköteles.

A hiányosan vagy határidő után benyújtott pályázatok a bíráló szakértői bizottsághoz nem jutnak el. Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs lehetőség. A döntés felülbírálata nem kérhető. A pályázatokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben a NKÖM-től és az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A nyertes pályázók listáját a minisztérium a Kulturális Közlönyben és a NKÖM, valamint az NKA honlapjain nyilvánosságra hozza, a nyertes pályázókat írásban értesíti.

Budapest, 2005. november

Dr. Bozóki András s.k.

a nemzeti kulturális örökség minisztere


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok