2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának pályázati felhívása fiatal filmes szakemberek képzésének támogatására

2006. március 16.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának pályázati felhívása fiatal filmes szakemberek képzésének támogatására

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: NKÖM) pályázatot hirdet fiatal filmes szakemberek részére a Magyarországon kívül folytatott filmszakmai képzésekben való részvételre a 2006/2007-es tanévre.

Az ösztöndíj-program célja a fiatal magyar filmes szakemberek bekapcsolása az európai, valamint az Európán kívüli képzési rendszerekbe, illetve ezen keresztül a szakmai utánpótlás biztosítása. A program három prioritását a forgatókönyvírói, a produceri, valamint az új technológiák alkalmazásával kapcsolatos képzések jelentik, de egyéb szakmai képzéseken (pl. rendező, operatőr, vágó stb.) való részvételre irányuló jelentkezés is benyújtható.

A pályázati keretösszeg: 5 millió forint.

Pályázati feltételek:

Pályázhat minden a tanulmányai megkezdésének várható időpontjában 35. életévét be nem töltött, filmszakmai felsőoktatási intézményben tanuló hallgató, vagy filmszakmai gyakorlatot folytató személy. Támogatás legalább két szemeszterből álló képzésre igényelhető. A támogatásként elnyerhető összeg személyenként legfeljebb 2,5 millió forint lehet. Ez teljes egészében fordítható tandíjra, illetve a szállásköltség 50-75%-ára. A támogatás utazási költség megtérítésére nem fordítható.

A pályázatból ki van zárva az, akinek egy évnél régebben lejárt adó-, illeték-, illetve társadalombiztosítási járulék tartozása van, vagy elkülönített állami pénzalappal szembeni fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázati adatlapot;

- szakmai önéletrajzot, portfóliót;

- motivációs levelet;

- a képzést meghirdető oktatási intézmény által kibocsátott, a pályázó fogadására irányuló szándéknyilatkozatot;

- az igényelt összeg megjelölését, valamint annak feltüntetését, hogy abból a pályázó mennyit kíván tandíjra, illetve a szállás költségeinek megtérítésére fordítani;

- az oktatási nyelv vizsgabizonyítványát. Ennek hiányában számot kell adni az élő nyelvtudásról.

Az 1 akadémiai évet meghaladó képzés esetén a további szemeszterekre új pályázatot kell benyújtani.

A pályázatokat a MEDIA Desk irodájában kell benyújtani, melynek elérhetősége:

1068 Budapest,Városligeti fasor 38. II/57. Tel.: 413-1269.

e-mail: info@mediadesk.hu, honlap: www.mediadesk.hu

A benyújtás határideje 2006. június 15.

Eddig az időpontig kell benyújtani a kiválasztott intézménytől kapott, a pályázó fogadására irányuló szándéknyilatkozatot.

A pályázónak tanulmányai befejezése napját követő 60 napon belül a MEDIA Desk irodájában és a NKÖM-ben be kell nyújtania az oktatási intézményben végzett tanulmányáról szóló bizonyítványt, valamint a szakmai beszámolót.

Az ösztöndíj felhasználásának módjáról számlákkal kell elszámolni.

A pályázatok elbírálása, a szerződés megkötése:

A pályázatokról a nemzeti kulturális örökség minisztere dönt az NKÖM Audiovizuális Főosztálya által felkért szakértőkből álló bizottság véleménye alapján. A pályázatok elbírálásnak határideje 2006. július 15.

A pályázatok elbírálásához kapcsolódó eljárás eredményéről a pályázó írásbeli értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információk:

Audiovizuális Főosztály, NKÖM (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., tel.: 484- 7100),

MEDIA Desk (1068 Budapest, Városligeti fasor 38. II/57, tel.: 413-1269).A pályáztató jogosult arra, hogy elegendő és megfelelő színvonalú pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.Budapest, 2006. március 16.Dr. Bozóki András

nemzeti kulturális örökség minisztere


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok