2023. március 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma meghívásos pályázatot hirdet "Könyvtári minőségfejlesztés - könyvtári korszerűsítés 3." címmel

2005. március 29.

Pályázati űrlap és nyilatkozat (doc)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (doc)

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma meghívásos pályázatot hirdet

"Könyvtári minőségfejlesztés - könyvtári korszerűsítés 3." címmel.

A pályázat célja: forrást biztosítani a minőségi könyvtári szolgáltatásokat garantáló szolgáltatási irányelvek kidolgozására.

Pályázni lehet:

- a 2003. és 2004. évi minőségfejlesztési pályázatok támogatásával elvégzett felmérések és összehasonlító vizsgálatok eredményeinek feldolgozásához és ennek alapján a szolgáltatási irányelvek kidolgozásához szükséges személyi és dologi kiadásokra. Az irányelvek kidolgozása során tekintettel kell lenni az IFLA/UNESCO 2001. évi irányelvekre.

Pályázók köre:

A "Könyvtári minőségfejlesztés - könyvtári korszerűsítés" címmel korábban meghirdetett pályázaton támogatást nyert ODR könyvtárak, és azon városi könyvtárak, amelyekben a könyvtár vezetője, vagy valamelyik vezető munkatársa már részt vett olyan tanfolyamon, képzésen, amelyiken erre a feladatra felkészítették.

A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek az együttműködés keretében pályázó könyvtárak (legalább 3 intézmény), valamint azok, akik a szolgáltatások minél tágabb körére dolgozzák ki az irányelveket.

A pályázatnak tartalmazni kell: az irányelvek meghatározásának módszertani megalapozását, az elvégzendő feladatok leírását és ütemezését, valamint részletes költségvetést, feltüntetve a személyi és dologi kiadásokat.

A pályázatot pályázati űrlapon 6 példányban (1 eredeti 5 másolat) kell benyújtani, az űrlapon megjelölt mellékletekkel. A pályázati felhívást és a pályázati űrlapot az NKÖM Könyvtári Főosztálya a minisztérium honlapján -http://www.kultura.hu/nkom/nkom/tenders/ - valamint a szakmai sajtóban közzéteszi.

A pályázat kizárólag postai úton adható be a következő címre:

Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) Igazgatósága

Fejezeti Pályáztatási Csoport

1410 Budapest Pf. 219.

A borítékra kérjük ráírni "Könyvtári minőségfejlesztés"

A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ az NKÖM Könyvtári Főosztályán dr. Tóth Elektől kérhető. Telefon: 484-7382, 484-7100/6851.

A pályázat beadási határideje: 2005. április 29.

A támogatás odaítéléséről a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztere az erre illetékes könyvtári szakmai terület és felkért szakértők javaslata alapján, a közigazgatási államtitkár véleményének kikérésével, a beadási határidőt követő 75 napon belül dönt. A támogatás felhasználásáról a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet előírásai szerint szerződést kötünk.

Budapest, 2005. március

Dr. Bozóki András s.k.

miniszter


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok