2024. február 24.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázati felhívása a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására

2005. március 30.

Pályázati űrlap letöltése

Nyilatkozat letöltése

Pályázati kiírás letöltése


A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására

A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból 10 %-ot azon önkormányzati könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni, amelyeknél az egy lakosra jutó állománygyarapítási összeg elmarad az országos átlagtól.

Az országos átlag 2004-ben az előzetes statisztikai adatok szerint:

községi könyvtárakban: 160 Ft/lakos

városi könyvtárakban: 190 Ft/lakos

Pályázhatnak azok a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő községi és városi önkormányzatok, amelyeknek könyvtárai 2004-ben a fenti átlagos összegeknél kevesebbet fordítottak állománygyarapításra, és vállalják saját forrás biztosítását. Az önkormányzat által felajánlott saját forrás nem lehet több, mint a jóváhagyott 2005. évi költségvetésben szereplő állománygyarapítási összeg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A kitöltött pályázati adatlapot.

2. A könyvtár 2005. évre jóváhagyott költségvetésének állománygyarapításra vonatkozó részét.

3. Hiteles határozat-kivonatot a képviselő-testület döntéséről, amely tartalmazza:

o az önkormányzat által felajánlott összeget, amellyel a már jóváhagyott költségvetési támogatáson felül kiegészítik a könyvtár beszerzési keretét,

o a képviselő-testület kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátják.

A pályázatot a felhívás mellékleteként megjelenő pályázati űrlap kitöltésével, hét példányban, kizárólag postai úton - "Könyvtári felzárkóztató pályázat" megjelöléssel - a jogszabálynak megfelelően a területileg illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának kell benyújtani. Az Igazgatóságok továbbítják az NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoportnak.

A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ a megyei könyvtáraktól kérhető.

A pályázati űrlap a NKÖM Ügyfélszolgálati Irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. Tel.: 484-7102, 484-7100/7753. Ügyfélfogadás: hétfőtől - csütörtökig: 9h-12h-ig és 13h-16h-ig, pénteken: 9h-12h-ig.) és a megyei könyvtárakban beszerezhető, valamint a NKÖM honlapjáról letölthető a http://www.kultura.hu/nkom/nkom/tenders/ címről.

A pályázat beadásának határideje: 2005. április 29.

A pályázaton elnyerhető támogatás - a fenti rendelet értelmében - a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg és az önkormányzatok által felajánlott önrész összegének arányában számított összeg. A pályázat elbírálásában előnyben részesülnek azok az önkormányzatok, melyek 2005. évi költségvetésében a könyvtár állománygyarapítására fordított összeg meghaladja a 2004. évit. A nyertes önkormányzatok a támogatások felhasználásáról - december 31-ei határnappal - a zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni, a központosított előirányzatokra vonatkozó szabályok szerint.

Dr. Bozóki András

miniszter


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok