2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a Nemzeti Színház ZRt. vezérigazgatói álláshelyének betöltésére

2007. szeptember 24.
Az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet a Nemzeti Színház Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatói álláshelyének betöltésére.

A Nemzeti Színház az egyetemes magyar színházművészet legértékesebb hagyományainak továbbvitelére és megújítására hivatott szervezet, amely feladatainak repertoárrendszerben tesz eleget.

A vezérigazgató feladata:
 • A Nemzeti Színház mint kiemelt jelentőségű és minden értékre nyitott színházművészeti műhely magas színvonalú szakmai tevékenységének irányítása.
 • A Nemzeti Színház pozíciójának, a magyar színházi életben betöltött reprezentatív szerepének megerősítése.
 • A színház alaptevékenységének megfelelően a magyar színházművészet hagyományainak ápolása, lehetőséget adva a kortárs színházművészetet megújító irányzatoknak is.
 • Új kortárs művek megszületésének és bemutatásának elősegítése.
 • A Nemzeti Színház működtetésének produkció-központú szemlélet alapján történő folytatása a művészi arculatnak és a kulturális piaci követelményeknek megfelelően.
 • Együttműködés az Alapítóval a 2008-ban várható szervezeti átalakítás során.
 • A 2008 - 2010-ig terjedő időszakra szóló költségvetési támogatás (évi 1,7 milliárd forint) mértékéhez igazodó működés, létszámgazdálkodás.
 • A Nemzeti Színház nemzetközi művészi kapcsolatainak bővítése és ápolása.
 • A magyar színházi kultúra egyetemessége jegyében a határon túli magyar színházakkal való együttműködés folytatása és értékeinek bemutatása.
 • Tevékeny részvétel a fiatalok színházra nevelésében, gyermek- és ifjúsági programok, valamint beavató színházi előadások megvalósításán keresztül.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • A pályázónak a Nemzeti Színház feladatrendszerére vonatkozó szakmai koncepcióját és a 2008/2009-es évadra vonatkozó részletes terveit (annak ismeretében, hogy 2008. január 1-jétől 2008. június 30-ig együttműködik a Nemzeti Színház Zrt. vezérigazgatójával az átadás-átvétel feladatainak végrehajtásában, és önállóan készíti elő a 2008/2009-es színházi évadot).
 • A pályázatban meghatározott feladatok végrehajtására vonatkozó részletes színházszakmai, üzemszervezési, vezetési, gazdálkodási, marketing és PR elképzeléseit.
A pályázathoz csatolni kell:
 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
 • a pályázó iskolai végzettségét igazoló okiratok másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • a pályázatban név szerint megjelölt alkotó- és munkatársak szándéknyilatkozatát,
 • arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Gt. 23. §- ában és 25. §-ában foglalt összeférhetetlenségi okok.
A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki:
 • színházművészeti felsőfokú oktatási intézményben szerzett oklevéllel,
 • 5 éves szakmai gyakorlattal,
 • művészeti intézményben szerzett vezetői gyakorlattal rendelkezik, és
 • pályázatában megnevezi azokat a vezető munkatársait, akikkel közösen vállalkozik a pályázatban megjelölt feladatok elvégzésére,
 • egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer.
A megbízás 2008. július 1-jétől tölthető be, és az átalakulásig, de legfeljebb 2013. július 31-ig tart. A miniszter a bérezésről külön rendelkezik, és a pályázat nyertesének főigazgatói címet adományoz.

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt kapnak, mely tartalmazza a társaság:
 • Alapító Okiratát,
 • Szervezeti és Működési Szabályzatát,
 • működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, bemutató- és előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám, létesítményi technikai és műszaki adatok),
 • a szervezeti átalakulásról szóló koncepciót.
A pályázati dokumentáció és a pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, illetve az intézményre vonatkozó tájékoztatás a Nemzeti Színház Zrt. gazdasági igazgatójától, Farkas Ágnestől kérhető (tel.: 06-1-476-6854).

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatokról a miniszter dönt - az általa felkért szakmai-szakértői bizottság javaslatának figyelembevételével - a pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük.

A pályázat benyújtásának helye és ideje:
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, a kiírásnak a Kulturális Közlönyben való megjelenésétől számított 45 napon belül az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közszolgálat Főosztályára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) kell benyújtani, "Nemzeti Színház vezérigazgatói pályázata" megjelöléssel.


Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok