2023. szeptember 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM az Anyanyelvápolók Szövetségével közösen meghirdeti 2008. évi anyanyelvi pályázatát civil szervezetek és magánszemélyek részére

2008. október 20.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
az Anyanyelvápolók Szövetségével közösen
 meghirdeti 2008. évi anyanyelvi pályázatát
civil szervezetek és magánszemélyek részére
 
 
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az Anyanyelvápolók Szövetségével együttműködve pályázatot hirdet a magyar nyelv értékeinek feltárására, megóvására és gyarapítására.
 
A pályázaton társadalmi szervezetek, szövetségek, társaságok, nyelvművelő körök, alapítványok és magánszemélyek, valamint ugyanilyen jellegű határon túli magyar szervezetek és magánszemélyek vehetnek részt.
 
A pályázati felhívásra a következő témakörökben lehet pályamunkát benyújtani:
 
 
    I.    Az anyanyelv az ember(ek) életében
    II.   Az anyanyelv az (én) életemben   
 
 
A pályázat célja:
1. A pályázók gondolják végig, milyen szerepe van - vagy kellene, hogy legyen - az anyanyelvnek. A javasolható szempontok közül néhány:
  • az anyanyelvhasználat a jog szempontjából (a nyelvhasználati egyenjogúság kérdései),
  • az anyanyelv használatának korlátai, a két- és többnyelvűség formái stb.,
  • az anyanyelv szerepe az emberré válásban,
  • az anyanyelv és a tanult nyelv különbségei stb.
2. A pályázók fogalmazzák meg, számukra mit jelent(ett) az anyanyelv a különféle élethelyzetekben, milyen szerepe van (vagy volt, lehet, lehetett volna)
  • életük alakulásában,
  • közéleti, kulturális stb. érdeklődésük formálódásában,
  • egyéniségük kibontakoz(tat)ásában,
  • nemzeti hovatartozásukban, kötődésükben,
  • mindennapi életükben stb.
A pályázóktól tetszés szerinti műfajba vagy műnembe tartozó írásműveket várunk, amelyek terjedelme legalább tíz-tizenöt oldal (20 - 30 000  karakter, verses megformálás esetén ennek fele vagy legalább harmada).
 
A pályázati felhívásra egy pályázó csak egy - vagy az I. vagy a II. pont alatt ismertetett témakörben készített - pályaművet nyújthat be.
 
A tartalmi és filológiai szempontból legjobbnak minősített pályázatok díjazásban részesülnek, és a nyertes pályázók munkáiból készülő válogatást a minisztérium - lehetőség szerint - külön kiadványban jelenteti meg.
 
A pályázat díjai:
I. díj:    800 000 Ft
II. díj:    500 000 Ft.
III. díj: 300 000 Ft
IV. díj:   200 000 Ft
V. díj: 100 000 Ft
VI. díj:     50 000 Ft
A pályadíjakat a bírálóbizottság meg is oszthatja.
 
A pályázatot adatlap kíséretében kell benyújtani, amely letölthető a www.okm.gov.hu  illetve a www.anyanyelvapolo.hu honlapról, személyesen pedig az Oktatási és Kulturális Minisztérium ügyfélszolgálati irodájában (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) díjtalanul szerezhető be.
 
A pályázatot - a kitöltött adatlappal együtt, egy példányban, Anyanyelvi pályázat 2008. jelzéssel, az OKM Közművelődési Főosztálya címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), legkésőbb 2009. február 15-ei beérkezéssel - kizárólag postai úton lehet benyújtani.
 
A pályázatokat 2009. május 1-jéig a miniszter által, az Anyanyelvápolók Szövetsége javaslata alapján fölkért szakértői bizottság értékeli. A kiírásnak nem megfelelő, a hiányosan kitöltött adatlap kíséretében, valamint a határidő után benyújtott pályázatokat a szakértői bizottság nem bírálja el. Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs lehetőség. A szakértői döntés felülbírálatának nem tudunk helyt adni. A pályázatok anyagát nem küldjük vissza.
 
Az eredményhirdetésre 2009. júniusának első hetében, az Ünnepi könyvhét rendezvénysorozatának részeként kerül sor. Az eredmények megjelennek az OKM és az Anyanyelvápolók Szövetsége honlapján. A minisztérium a pályázókat legkésőbb 2009. augusztus 31-éig levélben értesíti.
A nyertes pályázók pályadíjának kifizetését, illetve átutalását az Anyanyelvápolók Szövetsége intézi.
 
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető a 473-7582 (OKM) illetve a 317-3062 (ASZ) telefonszámon.
 
 
 
 
 
Dr. Grétsy László s. k.   Dr. Hiller István s.k.
    ügyvezető elnök              miniszter 
 
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok