2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM Katona József produkciós pályázatot hirdet színházak és színpadi szerzők részére

2008. március 12.
Pályázati felhívás

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Drámaírói Kerekasztal kezdeményezésére

Katona József produkciós pályázatot
hirdet
színházak és színpadi szerzők részére

Altéma kódszáma: 5531

A pályázat célja:
kortárs magyar színművek színpadra kerülésének támogatása hazai és határon túli magyar színpadokon, függetlenül attól, hogy az adott művet korábban bemutatták-e vagy sem. Pályázni csak eredeti színpadi művel, vagy a szerző saját regényének, elbeszélésének, forgatókönyvének stb. dramatizált változatával lehet. Kortárs drámának minősül minden élő szerző magyar nyelven íródott színpadi műve.

Pályázhatnak:
hazai és határon túli magyar nyelven játszó - fenntartóval rendelkező, vagy fenntartóval nem rendelkező, hivatásszerűen működő - színházak, illetve társulatok.

Pályázni a 2008. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. között bemutatandó produkció tervével lehet.

A pályázó színház annyi drámával pályázhat, ahány állandó játszóhelye van.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
 1. A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának 2008-ra kiadott pályázati adatlapját.
 2. Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.
 3. A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál "Pályáztatás" cím alatt található "Adatlapok kitöltése" címszónál lehet.
 4. A kitöltés segítése érdekében a "Pályáztatás" cím alatt, az "Aktuális pályázati felhívások" címszónál "Minta pályázati adatlap" található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.
 5. A pályázati adatlaphoz tartozó betétívet (letölthető itt).
 6. A bemutatandó mű szövegkönyvét gépelt vagy nyomtatott formában.
 7. A színház és a szerző közötti bemutatási szerződés másolatát.
 8. Az állandó játszóhellyel nem rendelkező színházaknak illetve társulatoknak az előadásokat befogadó intézmény nyilatkozatát.
 9. A pályázó színház nyilatkozatát arról, hogy hány játszóhelye van.
 10. Egyéb, a pályázó által szükségesnek tartott dokumentumokat és információkat.
Támogatás kérhető:
 • szerzői honoráriumra és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére
 • művészek tiszteletdíjára,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • kellékre,
 • szállítási díjra,
 • bérleti díjra,
 • PR-költségre
Ősbemutató esetén a szerző - a színházzal kötött szerződéstől függetlenül - 500 ezer Ft, új bemutató esetén 250 ezer Ft szerzői támogatásban részesül.

A színház a bemutató jellegétől függetlenül nagyszínpadi előadás esetén legfeljebb 3 millió Ft, kamara-előadásnál legfeljebb 2 millió Ft, stúdió-előadásnál pedig legfeljebb 1 millió Ft produkciós támogatásban részesülhet.
A játszóhely besorolása (nagyszínpad, kamraszínpad, stúdiószínpad) nemcsak a terem nagyságától, hanem a bemutatásra kerülő dráma jellegétől is függ (szereplők, helyszínek száma, szcenikai igénye stb).

A támogatás a jogszabályoknak megfelelően adó- és járulékköteles.

Előnyben részesülnek:
 • azok a színművek, melyek a pályázó társulat színpadi interpretációjától függetlenül is önálló irodalmi értéket képviselnek,
 • kitüntetett figyelmet élveznek a gyermek és ifjúsági korosztályt megszólító, szépirodalmi értéket képviselő eredeti drámák,
 • az önrésszel rendelkező produkciók
A Katona József produkciós pályázat lebonyolítására (pályázati támogatás, kurátorok tiszteletdíja) 50 millió forint áll rendelkezésre.

A nagyszínpadi, kamara- illetve stúdiószínházi produkciók arányát a kuratórium határozza meg, a beérkezett pályamunkák alapján.

Amennyiben a támogatott bemutató elmarad, úgy a színház köteles visszafizetni a Nemzeti Kulturális Alap vonatkozó szabályainak megfelelően. A szerzőt - ha a bemutató elmaradása a színház hibájából történt - ez a rendelkezés nem érinti. Ebben az esetben a becsatolt szövegkönyvet tekintjük a szakmai elszámolásnak.

A támogatott pályázóval a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága szerződést köt.

A pályázatokat elbíráló kuratórium tagjait a szakmai szervezetek javaslata alapján az oktatási és kulturális miniszter kéri fel. A kuratórium tesz javaslatot a döntésre az oktatási és kulturális miniszternek.

A hiányosan vagy határidő után benyújtott pályázatok a bíráló szakértői bizottsághoz nem jutnak el. Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs lehetőség. A döntés felülbírálata nem kérhető. A pályázatokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.

Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az OKM-től (korábban NKÖM, OM), és az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A nyertes pályázók listáját a minisztérium a Kulturális Közlönyben és az OKM, valamint az NKA portálján nyilvánosságra hozza, a nyertes pályázókat írásban értesíti.

A pályázatok 2008. április 7-ig
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H - 1388 Budapest, Pf. 82). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

A pályázatokat egy példányban, kizárólag postai úton lehet benyújtani nyomtatott formában.

A borítékra kérjük ráírni: "Katona József produkciós pályázat".

Az eredményhirdetésre 2008. június 6 -ig kerül sor.


Budapest, 2008. március 3.

Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok