2023. szeptember 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM a PANKKK program részeként pályázatot ír ki hazai könnyűzenei menedzsmentek, szervezőirodák és regionális szervezetek tevékenységének támogatására

2008. augusztus 13.
A rendelkezésre álló támogatási keret: 12.000.000 Ft

A PÁLYÁZATI CÉL

A szervezetek által képviselt művészek mögött létrejöhessen, megerősödhessen a sikeres működéshez nélkülözhetetlen szakmai háttér és infrastruktúra, ezáltal hosszú távon is működőképes, professzionális alapot szolgáltatva a teljes magyar zenei élet fejlődésének.

PÁLYÁZHATNAK

Legalább 4 hazai élőzenei koncerteket adó könnyűzenei produkciót (zenekart, előadót, szerzőt) képviselő, megfelelő referenciával rendelkező magyarországi menedzsmentek, szervezőirodák vagy nonprofit szervezetek (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek).

Minden pályázó esetében előnyt jelent, ha a legalább 4 képviselt zenekar közül legalább 1 a PANKKK 2007. és 2008. évi első lemezes pályázatainak nyertesei közül kerül ki.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Támogatás igényelhető Magyarországon működő, könnyűzenei koncerteket adó zenekarok, előadók és szerzők magyarországi szervezői és promóciós tevékenységének ellátására, elsősorban átfogó projektekre, ezen belül:
 • promóciós anyagok gyártására (grafikai és nyomdaköltségekre, legfeljebb a támogatás 50%-áig)
 • honlap készítésre és fenntartásra (legfeljebb a támogatás 50%-áig)
 • újsághirdetésekre, audiovizuális hirdetésekre (legfeljebb a támogatás 50%-áig);
 • személyes munkavégzés finanszírozására vagy megbízásra (sajtós szolgáltatásra, egyéb promóciós vagy szervezői szolgáltatásra, legfeljebb a támogatás 50%-áig);
 • a tevékenységhez kapcsolódó irodabérleti díjak finanszírozására (legfeljebb a támogatás 30%-áig);
 • számítástechnikai fejlesztésekre (100 ezer Ft alatt).
Videoklip és zenei hangfelvételek költségeire támogatás nem vehető fel.
A képviselt zenekarok, előadók és szerzők repertoárjának legalább 50%-ban saját szerzeményből kell állnia.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
 • a pályázatok benyújtásának határideje: 2008. szeptember 19.
 • a pályázónként megítélhető támogatási összeg: 300.000 - 800.000 Ft
 • támogatott időszak: 2008. november 1. - 2009. május 20. (A megadott határidő nem hosszabbítható meg.)
 • a pályázónak 20% önrésszel kell rendelkeznie, melynek felhasználásáról a beszámolóban el kell számolnia;
 • az elnyert támogatás 50%-át előre, 50%-át a pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadását követő 30 napon belül fizeti ki a pályázat kiírója.
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL (2-2 példányban):
 • a kitöltött pályázati űrlapot (letölthető az Interneten a www.pankkk.hu és www.okm.gov.hu honlapokról),
 • a szervezet működési koncepcióját a képviselt művészek megnevezésével (max. 1 A4-es oldal),
 • a szervezet eddigi szakmai munkájának rövid bemutatását (max. 1 A4-es oldal),
 • a képviselt művészek eddigi működésének részletes bemutatását (max. 1 A4-es oldal),
 • költségvetést (aláírva, pecséttel ellátva), (formanyomtatványa letölthető a www.pankkk.hu és honlapról a pályázati lap mellékleteként),
 • a szervezői, menedzsment vagy promóciós tevékenység végzésére szóló megbízási vagy tagsági szerződéseket, nyilatkozatokat a művészektől,
 • a pályázó szervezet létezését igazoló jogi dokumentációt:
  • működési engedély másolatát, illetve a szervezet nyilvántartásban szerepléséről szóló 30 napnál nem régebbi igazolást vagy annak a bíróság által hitelesített másolatát. A hitelesítés 30 napon belüli, pecséttel, dátummal, aláírással ellátott dokumentum.
  • aláírási címpéldányt, melyet 30 napnál nem régebben közjegyző hitelesített,
 • a szervezet bankszámláját vezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi igazolását - a pontos számlaszám megjelölésével - a saját forrás összegéről, a szervezet bankszámlájának vezetéséről, fizetőképességéről. Önkormányzati pályázó esetén az önrész összegét a polgármester igazolja;
 • ÁHT, rendezett munkaügyi kapcsolatok és a vállalkozás nagyságrendi besorolásáról nyilatkozatok (formanyomtatványa letölthető a www.pankkk.hu és honlapról a pályázati lap mellékleteként);
 • Összeférhetetlenségről szóló nyilatkozatot (formanyomtatványa letölthető a www.pankkk.hu és honlapról);
 • Az érintettség honlapon történő közzétételéről szóló kérelmet (formanyomtatványa letölthető a www.pankkk.hu és honlapról);
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatot 2008. szeptember 19-ig kell postára adni a pályázat kezelőjének címére:

NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Osztály
1388. Budapest, Pf 82.

A pályázati űrlapot és a pályázati felhívásban, illetve az űrlapon meghatározott dokumentumokat 2 elkülönített, de egyenként összefűzött példányban, egy csomagban kérjük beküldeni. A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be.

A borítékra (csomagra) írják rá: "PANKKK MENEDZSMENT PÁLYÁZAT 2008"

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, SZERZŐDÉSKÖTÉS:

A pályázatokat a miniszter által felkért kuratórium a pályázati anyagban foglaltak megvalósításától elvárt hatékonyság és eredményesség szempontjából értékeli.

A kuratóriumi javaslatok alapján a döntést a benyújtástól számított 60 napon belül a miniszter hozza meg. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A nyertes pályázóval (pénzügyi lebonyolítójával) a pályázat kiírója a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozóan megállapodást köt.

ELSZÁMOLÁS:
Az elszámolásokat legkésőbb 2009. május 22-ig kell postára adni.

Az elszámolások tartalma:
A támogatott tevékenységek teljesítéséről a pályázó köteles részletes szakmai beszámolót és tételes (számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott) költségvetési elszámolást küldeni a pályázat kiírójának. A kiírónak jogában áll visszatartani a fennmaradó összeg kifizetését, illetve a már kifizetett de a pályázót bármely okból meg nem illető összeg is visszavonásra kerül, amennyiben a benyújtott anyagok nem állnak összhangban a pályázatban meghirdetett eredeti célokkal.

Budapest, 2008. augusztus 4.
Dr. Hiller István

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Szakmai kérdésekben:
Berta András
program koordinátor, PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért
e-mail: andras.berta@pankkk.hu, tel.: 06-20-394-1071

Siska Melinda
asszisztens, PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért
e-mail: melinda.siska@pankkk.hu, tel.: 06-30-539-8155

Pénzügyi és technikai kérdésekben:
Zsulya Szabolcsné
pályázati referens, NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Osztály tel.: (06 1) 327 4352
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok