2024. február 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Új tudás - műveltséget mindenkinek program keretében meghívásos pályázatot hirdet beavató zenei koncertek támogatására

2009. május 20.
A pályázat célja
A hátrányos helyzetű települések ifjúsági bérletes és egyedi komolyzenei hangversenyeinek megszervezése és megrendezése.

A pályázat pénzügyi forrása
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása: 29 millió Ft.

Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be:
Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Kht.
Filharmónia Kelet-Magyarország Kht.
Filharmónia Dél-Dunántúli Kht.

A támogatás formája: előfinanszírozású, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás
Önrész: A pályázatokhoz 20%-os önrész vállalása szükséges.

A megvalósítás ideje: 2009. május 30. - 2010. április 30.

Az elnyert támogatás az alábbi célokra fordítható:

előadóművészi tiszteletdíj (járulékokkal együtt),
megbízási díjak számlás kifizetése (dologi költség),
szerzői jogdíj,
kottakölcsönzés és -beszerzés,
terembérlet,
utazási és szállítási költség,
szállásköltség,
hangszerbérlet- és hangolás,
reklám- és propagandaköltség

A pályázat tartalmi feltételei
A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani.


A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:
 1. Részletes költségterv
 2. A pályázó szervezet szakmai tevékenységének bemutatása. (maximum 3 oldal terjedelemben.)
 3. A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása 3-5 oldal terjedelemben (amely tartalmazza a megrendezendő program részletes leírását, a résztvevők körét, az együttműködő partnereket, a megvalósítás helyét, idejét, szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal)
 4. 30 napnál nem régebbi eredeti, a működést igazoló jogi dokumentum (cégkivonat, alapító-okirat)
 5. A szervezet bankszámláját vezető pénzintézet által hitelesített aláírási címpéldány; (a létesítést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a gazdálkodó szervezet pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló, 30 napnál nem régebbi hiteles okirat)
 6. Nyilatkozat (ÁHT)
 7. Munkáltatói nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról
 8. Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
 9. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
 10. Nyilatkozat a 2008. évi 1451 OSAP számú statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről
 11. A saját forrás rendelkezésre állásáról szóló, 30 napnál nem régebbi, a számlavezető pénzügyi intézmény által kiállított igazolás
A pályázatok kizárólag postai úton nyújthatók be a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus címére két nyomtatott (egy eredeti és egy másolati példány, egy küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva) példányban és egy cd-n. A cd-nek tartalmaznia kell minimálisan a pályázati adatlapot, és az 1, 2, 3 mellékleteket (részletes költségvetés, szervezet bemutatása, szakmai program leírása).

A pályázatok postára adásának határideje 2009. június 22.

Cím: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 1251 Budapest, Postafiók 33.
A borítékra kérjük ráírni:"Beavató koncertek támogatása - meghívásos pályázat"

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
Információ kérhető az MMIKL Művészeti Programok Főosztályától, (06-1) 225-6029 Zádori Judit művészeti referenstől. A pályázati felhívás és pályázati dokumentáció (űrlap, nyilatkozatok) letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu), illetve az erikanetről (www.erikanet.hu).

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje
A pályázatokat a pályázat kiírója által kijelölt szakértőkből álló Értékelő Bizottság véleményezi. A Bizottság tagjai: Dr. Szurmainé Silkó Mária (OKM Közművelődési Főosztály), Szirányi János (igazgató, Bartók Emlékház), Sír László (nyug. igazgató, Miskolci Szimfonikus Zenekar). Az Értékelő Bizottság támogatási javaslata alapján a támogatásról a pályázatok benyújtási határidejét követő 60 napon belül a kulturális szakállamtitkár dönt. A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményéről a pályázat bonyolítója írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu és www.erikanet.hu honlapokon is közzéteszi. Az űrlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az Értékelő Bizottság nem értékeli. Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség.

A pályázat elbírálásának szempontjai
 • a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége,
 • hiánytalan dokumentumlista, illetve kötelező mellékletek.
Szerződéskötés
A szerződést a pályázat bonyolítója, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köti meg a nyertes pályázóval - a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről.

A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus részére megküldeni.


Dr. Schneider Márta
kulturális szakállamtitkár
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok