2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az oktatási és kulturális miniszter 34/2009. (XI. 13.) OKM rendelete a helyi önkormányzatok részére az önkormányzati és egyéb hivatásos zenei előadó-művészeti szervezetek működésére adható támogatások igénybevételének rendjéről szóló 8/2009. (III. 4.) OKM rendelet módosításáról

2009. november 16.
Magyar Közlöny 2009. évi 160. szám
 
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú melléklete 8./b pontjában foglalt felhatalmazás alapján az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
 
1. § A helyi önkormányzatok részére az önkormányzati és egyéb hivatásos zenei előadó-művészeti szervezetek működésére adható támogatások igénybevételének rendjéről szóló 8/2009. (III. 4.) OKM rendelet a következő 7/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
 
"Az egyéb hivatásos zenei előadó-művészeti szervezetek pótlólagos támogatása
7/A. § (1) Azok a hivatásos zenei előadó-művészeti szervezetek, amelyek azért nem részesültek a 7. § alapján támogatásban, mert nem rendelkeztek a 7. § (1) bekezdés d) pontjában előírt közszolgáltatási szerződéssel az (5) bekezdésben meghatározott pályázati határidő lejártáig, az e rendeletben foglalt feltételeknek azonban egyébként megfelelnek, a tv. 5. számú melléklete 8. pontjának b) alpontjában meghatározott előirányzatból megmaradt keret terhére pótlólagos támogatásban részesülhetnek az e §-ban előírt eljárási határidők figyelembevételével.
(2) A pályázat 7. § (5) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzathoz való benyújtásának határideje 2009. november 16.
(3) A helyi önkormányzat november 19-éig továbbítja a pályázatot az Igazgatósághoz.
(4) Az Igazgatóság a 6. §-ban foglaltak szerint jár el azzal, hogy a véleményével ellátott pályázatot december 1-jéig továbbítja a minisztériumnak.
(5) A minisztérium a 8. § (1) bekezdésében foglaltak szerint jár el azzal, hogy december 10-éig értesíti az érintett helyi önkormányzatokat.
(6) A megítélt támogatást egy összegben a Magyar Államkincstár folyósítja december 16-áig a helyi önkormányzatok költségvetési elszámolási számlájára."
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
 
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok