2023. április 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási Minisztérium pályázati felhívása az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatói beosztásának betöltésére

2006. február 15.

Pályázati felhívás

az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

főigazgatói beosztásának betöltésére

Az oktatási miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet alapján pályázatot hirdet az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatói állásának betöltésére.

Az intézmény önálló költségvetési szerv, amelynek alapfeladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény nyilvános könyvtárakra és országos szakkönyvtárakra, valamint az országos gyűjtőkörű szakmúzeumokra vonatkozó rendelkezései határozzák meg.

A főigazgató feladata - az alapító okirat és az intézményi SzMSz alapján - az intézmény feladatainak közvetlen irányítása és ellenőrzése, könyvtári és múzeumi fejlesztési koncepciók kidolgozásának koordinálása, az iskolai könyvtárakkal összefüggő szakmai programok összehangolása, az iskolai könyvtári szakfelügyelet szervezése.

A főigazgatót az oktatási miniszter bízza meg a magasabb vezetői feladatok ellátásával. A megbízás időtartama öt év. Az illetmény és az egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, a felek közti megállapodás szerint történik.

A magasabb vezetői beosztás betöltésének feltételei:

- egyetemi szintű szakirányú végzettség

- legalább ötéves szakmai gyakorlat,

- kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység,

- büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- könyvtáros (informatikus könyvtáros) egyetemi végzettség,

- legalább hároméves vezetői gyakorlat,

- legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:

- a pályázó szakmai önéletrajzát,

- végzettséget, munkaviszonyt igazoló okiratok hiteles másolatát,

- szakképzettségeit, idegennyelv-tudást tanúsító okiratai hiteles másolatát, publikációinak jegyzékét,

- a pályázó elképzeléseit az intézmény vezetéséről és fejlesztéséről, amelynek keretében kiemelten kell bemutatnia a könyvtári, az iskolai könyvtári és a múzeumi tevékenységgel kapcsolatos terveit,

- érvényes, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

-

Az elbírálás határideje: a benyújtási határidőt követő 30 nap. A beosztás a bírálat után azonnal betölthető.

Érdeklődni lehet az OM Közoktatási Helyettes Államtitkár Titkárságán a 473-7718-as telefonszámon.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben (2006. évi 2.sz.) történő megjelenéstől számított 30 napon belül (2006. március 8. napjáig) az Oktatási Minisztérium Személyi és Közszolgálati Főosztályára kell benyújtani. (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)

Dr. Magyar Bálint s. k.,

oktatási miniszter


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok