2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás önkormányzatok által támogatott magánszínházak működésének támogatására

2009. január 30.
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 7. számú mellékletének g) pontja alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) nyílt pályázatot hirdet a helyi önkormányzatok által támogatott, nem költségvetési intézményként működő

I. független színházi műhelyek,
II. tánc- és mozgásszínházi műhelyek,
III. független színházi és táncszínházi befogadó színházak,
IV. non-profit színházi vállalkozások.

működésének, elsősorban a színházterem használatával kapcsolatos kiadások, közüzemi, kommunikációs, adminisztrációs, karbantartási stb. díjak, valamint a rendszeresen foglalkoztatott munkatársak bére és közterhei költségének támogatására. A támogatás esetenként felhasználható produkciós költségekre is.

A pályázaton elnyert összeg előfinanszírozás keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás. A pályázat feltétele, hogy a helyi önkormányzat együttműködik pályázat lebonyolításában a pályázóval, illetve a támogatást utaló Önkormányzati Minisztériummal.

Egy társulat, illetve befogadó műhely egy kategóriában nyújthat be pályázatot.

Koprodukciók esetén egy költséget csak egy társulat számolhat el.

Valamennyi kategória esetében feltétel a színházak, műhelyek mint alkotóközösségek két éves működése, illetve a lebonyolító non-profit működése.

Pályázati kategóriák

I. Független színházi műhelyek

A kategóriában szétosztható összeg 410 millió forint.

I/A. Saját játszási hellyel rendelkező színházi társulat

Önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lebonyolítói közreműködése szükséges.

Fő jellegzetessége: állandó társulat, társulatok, alkotóközösségek által működtetett színház.
 • Állandó társulat, több állandó társulat, állandó alkotóközösség, munkájának és előadásainak otthonául szolgáló színház, akkor is, ha befogad előadást, társulatot.
 • Az intézményt a benne dolgozó társulat, társulatok, alkotóközösség működteti, tartja fenn, az intézmény vezetője egyben a benne dolgozó társulat(ok), alkotóműhely(ek) vezetője is, vagy ahhoz szorosan kötődik. Az intézmény programját alapvetően a társulat(ok), alkotóműhely(ek) vezetője, és/vagy annak repertoárja határozza meg.
 • Színházi előadások lebonyolítására alkalmas terekkel, infrastruktúrával és azt működtető személyzettel rendelkezik.
 • Állandó alkotói és munkatársi kapcsolatokat tart fenn.
 • A színházi társulat évente legalább 1 új bemutatót tart. (Több honos társulat, alkotóközösség esetén évente legalább 1 bemutató egységenként.)
 • Önálló adminisztrációt, PR-t. működtet.
 • Az intézmény évente összesen legalább 50, vidéki intézmény esetén legalább 30 egészestés, önállóan meghirdetett előadást tart.
I/B. Saját játszási hellyel nem rendelkező színházi társulat

Önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lebonyolítói közreműködése szükséges.

Fő jellegzetessége: állandó társulattal működő színházi társulat
Ha a társulat rendelkezik önálló (próba)hellyel, de az I./A-ban rögzített összes előadásszámot nem éri el, akkor is ebbe a kategóriába tartozik.
 • Jellemzője az állandó társulati működés.
 • Állandó alkotói és munkatársi kapcsolatokat tart fenn.
 • Önálló adminisztrációt, színészegyeztetést, PR-t stb. működtet.
 • Évente legalább 1 új bemutatót, és 20 egészestés, önállóan meghirdetett előadást tart.
I/C. Állandó jelleggel működő színházi alkotóműhely, állandó társulat nélkül

Önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lebonyolítói közreműködése szükséges.

Fő jellegzetessége: független előadóművész/rendező által nevesített alkotóműhely
 • Produkcióit állandó, meghívott vagy alkalmi alkotótársakkal hozza létre, mutatja be, és játssza.
 • Színházi előadások lebonyolítására alkalmas terekkel, infrastruktúrával és személyzettel nem rendelkezik.
 • Évente legalább 1 munkabemutatót, 2 évente legalább 1 bemutatót és évente legalább 10 egészestés, önállóan meghirdetett előadást tart.
II. Tánc és mozgásszínházi műhelyek

A kategóriában szétosztható összeg 300 millió forint

II/A. Saját játszási hellyel rendelkező tánc- és mozgásszínházi társulat

Önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lebonyolítói közreműködése szükséges.

Fő jellegzetessége: állandó társulat, társulatok, alkotóközösségek által működtetett tánc- és mozgásszínház.
 • Állandó társulat, több állandó társulat, állandó alkotóközösség, munkájának és előadásainak otthonául szolgáló tánc- és mozgásszínház, akkor is, ha befogad előadást, társulatot.
 • Az intézményt a benne dolgozó társulat, társulatok, alkotóközösség működteti, tartja fenn, az intézmény vezetője egyben a benne dolgozó társulat(ok), alkotóműhely(ek) vezetője is, vagy ahhoz szorosan kötődik. Az intézmény programját alapvetően a társulat(ok), alkotóműhely(ek) vezetője, és/vagy annak repertoárja határozza meg.
 • Tánc- és mozgásszínházi előadások lebonyolítására alkalmas terekkel, infrastruktúrával és azt működtető személyzettel rendelkezik.
 • Állandó alkotói és munkatársi kapcsolatokat tart fenn.
 • Önálló adminisztrációt, PR-t stb. működtet.
 • A tánc- és mozgásszínházi társulat évente legalább 1 új bemutatót tart. (Több honos társulat, alkotóközösség esetén évente legalább 1 bemutató egységenként.)
 • Fővárosi intézmény évente összesen legalább 40, vidéki intézmény évente összesen legalább 25 egészestés, önállóan meghirdetett előadást tart.
II/B. Saját játszási hellyel nem rendelkező tánc- és mozgásszínházi társulat

Önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lebonyolítói közreműködése szükséges.

Fő jellegzetessége: állandó társulattal működő tánc- és mozgásszínházi társulat
 • Ha a társulat rendelkezik önálló (próba)hellyel, de az II./A-ban rögzített összes előadásszámot nem éri el, akkor is ebbe a kategóriába tartozik.
 • Jellemzője az állandó társulati működés.
 • Állandó alkotói és munkatársi kapcsolatokat tart fenn.
 • Önálló adminisztrációt, színészegyeztetést, PR-t stb. működtet.
 • Évente legalább 1 új bemutatót, és 20 egészestés, önállóan meghirdetett előadást tart.
II/C. Állandó jelleggel működő tánc- és mozgásszínházi alkotóműhely, állandó társulat nélkül

Önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lebonyolítói közreműködése szükséges.

Fő jellegzetessége: független előadóművész / rendező által nevesített alkotóműhely
 • Produkcióit állandó, meghívott vagy alkalmi alkotótársakkal hozza létre, mutatja be, és játssza.
 • Tánc- és mozgásszínházi előadások lebonyolítására alkalmas terekkel, infrastruktúrával és személyzettel nem rendelkezik.
 • Évente legalább 1 munkabemutatót, 2 évente legalább 1 bemutatót és évente legalább 10 egészestés, önállóan meghirdetett előadást tart.
III. Független színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhelyek

A kategóriában szétosztható összeg 350 millió forint.

III/A. Befogadó színház

Önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lebonyolítói közreműködése szükséges.

Fő jellegzetessége: próbafolyamatok, próbák, előadások befogadása, létrehozása, forgalmazása.
 • A benne dolgozó formációktól független önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság működteti, tartja fenn. A színház vezetője az intézmény programját önállóan alakítja ki.
 • Színházi előadások lebonyolítására és kiszolgálására alkalmas terekkel, infrastruktúrával és személyzettel rendelkezik.
 • Ha a vezető művészi munkát is folytat, akkor saját produkcióival a fő funkcióra fordított idő maximum 15 %-áig veheti igénybe a befogadó színházat - úgy, hogy az intézmény befogadói produkciós pénzéből nem finanszírozhatja saját produkcióját.
 • Egy befogadott alkotóműhely / társulat előadásszáma évente nem haladhatja meg az összes befogadott előadás számának 50 %-át.
 • Fővárosi befogadó színház évente legalább 7, vidéki befogadó színház legalább 5 különböző társulatot és / vagy alkotóműhelyt fogad be.
 • Működéshez szükséges munkatársi kapcsolatokat tart fenn.
 • Önálló adminisztrációt, PR-t stb. működtet.
 • A fővárosban évente legalább 80, vidéken legalább 50 egészestés, önállóan meghirdetett előadást tart.
III/B. Produkciós műhely

Önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lebonyolítói közreműködése szükséges

Fő jellegzetessége: műhelymunkák, próbák, munkabemutatók, előadások előkészítése, létrehozása, befogadása. Esetenként produceri, menedzseri feladatokat is vállalhat a befogadott projektek és alkotóik számára.
 • Az önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság működtetett, színházi alkotó munkára alkalmas tér.
 • A benne dolgozó formációktól független szervezet működteti és tartja fenn. A műhely vezetője az intézmény programját önállóan határozza meg.
 • Ha a vezető művészi munkát is folytat, akkor saját produkcióival a fő funkcióra fordított idő maximum 15 %-áig veheti igénybe a műhelyt - úgy, hogy az intézmény produkciós pénzéből nem finanszírozhatja saját produkcióját.
 • A fent felsorolt tevékenységekre alkalmas infrastruktúrával és személyzettel rendelkezik.
 • Működéshez szükséges munkatársi kapcsolatokat tart fenn.
 • Társulatok, alkotóműhelyek, alkalmi produkciók számára szolgáltat (próbaidőt, munkabemutatót, demonstrációt, meghallgatást, stb.), számukra önálló pénzügyi támogatást adhat produkciós keretének terhére.
 • A műhely rendelkezésre állási ideje évente legalább 2000 óra, melynek legalább 75 %-át csak fő funkciójára fordíthatja.
 • Évente legalább 6 formációt fogad be.
 • Egy befogadott formáció nem foglalhat el 50 %-nál többet a fő tevékenységre fordított időből.
IV. Non-profit színházi vállalkozások

A kategóriában szétosztható összeg 101 millió forint

Önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lebonyolítói közreműködése szükséges.

Fő jellegzetessége: elsősorban a színházi ellátás szempontjából hátrányos helyzetű társadalmi rétegek, korosztályok számára hoz létre előadásokat, tevékenységével hiánypótló feladatot lát el.

IV/A. Színházi vállalkozások állandó játék-hellyel
 • társulatot tart fenn vagy produkcióra társulatot hoz létre
 • legalább évi 2 új bemutatót hoz létre,
 • legalább évi 50 előadást tart,
 • legalább 2 éve rendszeresen működik,
 • repertoáron tart 4 produkciót,
 • saját tulajdonnal, bérleménnyel, kizárólagos használati joggal és közönségforgalmi terekkel rendelkezik.
 • Önálló adminisztrációt, PR-t stb. működtet.
IV/B. Színházi vállalkozások műhelyek állandó játék-hely nélkül
 • társulatot tart fenn,
 • legalább évi 2 új bemutatót hoz létre,
 • legalább évi 40 előadást tart,
 • repertoáron tart 3 produkciót,
 • más intézményben rendszeresen helyet kap.
 • Önálló adminisztrációt, PR-t stb. működtet.
Pályázati feltételek

Pályázni a kitöltött adatlappal és a hozzá tartozó mellékletekkel, illetve az ehhez csatolt háttéranyagok megküldésével lehet.

A pályázati anyagot egy eredeti és hét másolati példányban, példányonként összetűzve kell benyújtani. A pályázati anyag tartalma:
 • A lebonyolító létesítő okiratának egyszerű másolata (Csak az eredeti pályázati példányban.)
 • Kitöltött pályázati adatlap a mellékletekkel.
 • 2009. évre tervezett részletes művészeti elképzelések vázlata. (Részletezve a saját és közös új színházi bemutatókat, a befogadásra tervezett színházi előadásokat (maximum 5 oldalban). Ehhez a tervekben megnevezett társulatok vezetőinek szándéknyilatkozatait is csatolni kell. A szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell a befogadás célját, időpontját vagy időszakot. Produkciós műhely esetében ki kell térni arra, hogy milyen műhelymunkára ad lehetőséget, valamint jelezni kell azt is, hogy a létrehozott produkciók, vagy befogadott társulatok költségeihez mennyiben járul hozzá).
 • Rövid szakmai beszámolót a 2008. évi tevékenységről. (maximum 3 oldal terjedelemben.)
 • Egyéb, a döntésben segítő háttéranyagok csatolhatóak a pályázathoz hét példányban összefűzve mellékletként (szórólapok, műsorfüzet, stb.)
 • Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazolását mellékelni kell, amely szerint a pályázó a 2008. évre vonatkozó dokumentációját (lehetőség szerint a bemutatott előadásokról készült felvételt is DVD-n) postai úton, vagy személyesen beszolgáltatta. Részletekkel kapcsolatban az intézet munkatársai adnak további felvilágosítást (elérhetőség: 1013 Budapest, Krisztina krt. 57., Tel.: 375-1184 színházi pályázatok: Kulcsár Viktória e-mail: kulcsar.viktoria@ella.hu táncszínházi pályázatok: Behumi Ferencné, e-mail: behumi.ferencne@ella.hu).
 • A pályázat borítójára a feldolgozás megkönnyítése érdekében írják rá, mely kategóriában kívánnak pályázni:
  • I/A. (Saját játszási hellyel rendelkező színházi társulat).
  • I/B. (Saját játszási hellyel nem rendelkező színházi társulat)
  • I/C. (Állandó jelleggel működő színházi alkotóműhely, állandó társulat nélkül)
  • II/A. (Saját játszási hellyel rendelkező tánc- és mozgásszínházi társulat)
  • II/B. (Saját játszási hellyel nem rendelkező tánc- és mozgásszínházi társulat)
  • II/C. (Állandó jelleggel működő tánc- és mozgásszínházi alkotóműhely, állandó társulat nélkül)
  • III/A (Befogadó színház)
  • III/2 (Produkciós műhely)
  • IV/A (Színházi vállalkozások állandó játék-hellyel)
  • IV/B (Színházi vállalkozások állandó játékhely nélkül)
A pályázatokat papír alapon a támogató önkormányzathoz kell benyújtani 2009. február 28-ig (postára adás napja).

A helyi önkormányzatok a pályázatokat legkésőbb 2009. március 9-ig továbbítják a kincstár területileg illetékes igazgatóságára. A kincstár az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §. (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálja és a pályázati felhívásnak nem megfelelő, hiányos pályázat esetében a pályázót a pályázat benyújtását követő 8 napon belül haladéktalan hiánypótlásra szólítja fel. A kincstár a megvizsgált támogatási igényt legkésőbb 2009. március 23-ig továbbítja az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) Művészeti Főosztályára. (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)

A borítékra írják rá melyik pályázati kategóriában kívánnak pályázni.

A támogatás odaítélése

A támogatás elosztásáról szakmai kuratórium javaslata alapján a miniszter dönt. A támogatás az önkormányzatot illeti meg.
A kuratórium saját szakmai benyomásai, az adatlapon szereplő információk és az alábbi szempontrendszer alapján tesz javaslatot a döntésre.

A kuratórium szempontrendszere:

1. Általános szempontok:
 • az eddigi tevékenység
 • a 2009-es művészeti tervek az eddigi tevékenységgel összefüggésben
2. Művészi jelleg és színvonal:
 • évek óta magas színvonalú alkotói és előadói teljesítmény
 • korszerű formák, utak keresése / ezek befogadása
3. Szakmai kritériumok:
 • technikai, formai, tartalmi minőség, színvonal, szakmai felkészültség
 • szakmai elismerések (kritikai megjelenés, díjak, kitüntetések)
 • fesztiváljelenlét
 • műhelymunkákban, továbbképzésekben való részvétel
 • workshopok száma, jellege
4. Társadalmi hatás és annak jellege:
 1. előadásszám (ebből: a szabad piacon való megjelenés, gyerek- és/vagy ifjúsági nézőréteghez eljutó előadások száma, beavató előadások, közönségtalálkozók száma, jellege, külföldi előadások, vagy rendezvények száma, helyszínei)
 2. nézőszám (ebből: gyermek - és/ vagy fiatalkorú néző, fővároson kívüli, hazai, külföldi néző)
5. Gazdasági mutatók:
 1. milyen hatékonysággal használja fel forrásait a produkciók létrehozatalához
 2. mennyiben hatékony a támogatáson kívüli egyéb források feltárása terén (ebből: külföldi forrás, magántőke bevonása, egyéb támogatások)
Amennyiben az adott pályázat elbírálását követően kérdések merülnének fel, a kuratórium biztosítja a pályázó számára a meghallgatás lehetőségét is.

Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki
 1. a támogatás iránti kérelmében valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott,
 2. a pályázat kiírását megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, vagy azzal nem számolt el. (Ide értendők az NKA szakkollégiumai által megítélt támogatással kapcsolatban felmerült elszámolási mulasztások is.)
 3. nem tett eleget valamely, az elbírálást érintő jogszabályi kötelezettségének.
A kuratórium a pályázatok áttekintése után átsorolhatja más pályázati kategóriába a pályázókat.

A pályázat eredményének közlése

Az OKM az eredményt legkésőbb 2009. május 15-ig közzéteszi a minisztérium honlapján, valamint a döntésről levélben értesíti a pályázókat és az önkormányzatokat. Ezzel egyidejűleg a jóváhagyott támogatási összeg jegyzékét utalványozás céljából megküldi az Önkormányzati Minisztériumnak.

A támogatás a helyi önkormányzatot illeti meg. A helyi önkormányzat a támogatott pályázóval - a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeiről, az elállás jogáról - szerződésben állapodik meg. Az OKM és a kincstár egyaránt jogosult vizsgálni, hogy a támogatás a pályázatban meghatározott és a pályázó által vállalt célra került-e felhasználásra.

A helyi önkormányzat a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyév december 31-ei határnappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A támogatás tárgyév december 31-én feladattal terhelt maradványával a tárgyévet követő június 30-áig kell elszámolni.

A támogatás folyósításával, felhasználásával, felhasználásának ellenőrzésével és elszámolásával az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénynek a helyi önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatásaira vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A pályázattal kapcsolatban felmerülő további kérdésekre az OKM Művészeti Főosztályának munkatársai adnak felvilágosítást (tel: Losonczi Júlia 473-7653).

A pályázati kiírás és adatlap megtalálható a Oktatási és Kulturális Minisztérium ügyfélszolgálati irodáján: 1055. Bp. Szalay u. 10-14., a Kulturális Közlönyben, valamint letölthető a minisztérium honlapjáról: www.okm.gov.hu


Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok