2023. december 5.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Anna Lindh Euro-mediterrán Alapítvány a Kultúrák Közötti Párbeszédért

2006. április 11.

Az Euro-mediterrán Partnerség kezdete az 1995-ben Barcelonában elindított ún. Barcelonai Folyamat, mely az Unió és a 12 érintett mediterrán ország (Algéria, Ciprus, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Málta, Palesztin Nemzeti Hatóság, Szíria, Törökország és Tunézia, valamint megfigyelőként Líbia) kapcsolatainak a keretéül szolgál.
A partnerség három, egymást kölcsönösen kiegészítő pillérre épül:
1. A politikai és biztonsági partnerség
2. A gazdasági és pénzügyi partnerség
3. A szociális, kulturális és humán partnerség.
A partnerség harmadik fejezete mentén a kultúrák és civilizációk közötti párbeszéd előmozdítása érdekében elhatározták egy Euro-mediterrán Alapítvány felállítását. Végül Alexandriában 2005 áprilisában ünnepélyes keretek között tartott megnyitóval bocsátották útjára hivatalosan az Anna Lindh Alapítványt, melyet az Európai Bizottság és a partnerség tagállamai közös finanszírozásával hoztak létre.

Az Anna Lindh Alapítvány többek között támogatást nyújt olyan együttműködési projektek esetében, melyek hozzájárulnak a kulturális sokszínűség elősegítéséhez.
A projektek többek között a következő területekre koncentrálnak: fiatalok képzése és együttműködése, művészetek, kulturális cserék, kutatások, valamint a nők szerepének erősítése. Az alapítvány honlapján megtalálhatók az aktuális pályázati felhívások, a jelentkezés egyik előfeltétele minimum két uniós és két dél-mediterrán ország civil szervezeteinek közös részvétele. Pályázni folyamatosan lehet, évente három beadási határidő figyelembevételével.

Az alapítvány feladatköre:
Általános célok:
1. a kulturális hasonlóságok feltérképezése, fejlesztése, illetve támogatása, különös tekintettel a sztereotípiák, a rasszizmus és az idegengyűlölet kiküszöbölésére, a tolerancia megerősítésére;
2. széles körű kulturális, szellemi és a különböző vallások közötti párbeszéd kialakítása;
3. a Partnerség kulturális és humán dimenziójának alátámasztása és fejlesztése mind bilaterális, mind multilaterális szinten.

A konkrét tevékenységét tekintve:
1. egy olyan kiterjedt hálózat létrehozása, mely az együttműködés katalizátora lesz;
2. a kulturális, intellektuális és a civil társadalmon belüli eszmecsere folyamatos elősegítése elsősorban a médiumokon keresztül (rádió, televízió, folyóiratok, internet);
3. az országok közötti megértést elősegítő fesztiválok és egyéb események támogatása;
4. a Partnerség eszméinek terjesztése.

A Hálózatok Hálózata:
Minden tagországban létre kellett hozni egy-egy hálózatot olyan nemzeti intézmények részvételével, amelyek elősegítik a kultúrák és civilizációk közti párbeszédet, ez az ún. Hálózatok Hálózata. A hazai hálózat vezető intézményei a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Teleki László Intézet.

Honlapok:
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/euromed_foundation/
http://www.euromedalex.org
http://www.telekiintezet.hu

A magyar hálózat jelenlegi tagjai:

Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma - Stratégiai Tervezési
és EU Koordinációs Főosztály
Tóth Veronika
Tel.: 484-7251
E-mail: veronika.toth@nkom.gov.hu

Teleki László Intézet
- Külpolitikai Tanulmányok Központja,
Kodolányi János Főiskola - Társadalomtudományi Tanszék
N. Rózsa Erzsébet
Tel.: 391-5753
E-mail: e.rozsa.mki@tla.hu

MTA Világgazdasági Kutatóintézet
Szigetvári Tamás
Tel.: 224-6700
E-mail: tsziget@vki.hu

Budapesti Corvinus Egyetem
- Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék
Rostoványi Zsolt, Csicsmann László
Tel.: 482-5201, 482-5083, 4825171
E-mail: rostovan@uni-corvinus.hu; laszlo.csicsmann@uni-corvinus.hu

Szegedi Tudományegyetem - Újkori Egyetemes
Történeti és Mediterrán Tanulmányok
Tanszéke
J. Nagy László
Tel.: 06-62-544-805
E-mail: jnagy@hist.u-szeged.hu

Eötvös Loránd Tudományegyetem - TTK Politikatudományi Tanszék
Gazdik Gyula
Tel.: 485 5206
E-mail: gazdik@mail.datanet.hu; gazdik@ludens.elte.hu

Pécsi Tudományegyetem - Természettudományi Kar
Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok központja
Pap Norbert, Németh Júlia
Tel.: 06 72 503-600/ 4244, 4247
E-mail: pnorbert@gamma.ttk.pte.hu, nemethju@gamma.ttk.pte.hu

Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Bölcsészettudományi Kar,
Avicenna Közel-kelet Kutatások Közalapítvány
Tüske László
Tel: 06 626 375 375
E-mail: tuske@btk.ppke.hu

Eötvös - Daxner Kulturális Alapítvány
Sasvári Nóra
Tel: 424 8096
Email: snora@diplomacia.hu; eufonia@t-online.hu

cafébabel.com
Mézes Linda
Tel.:06 20 329 1752
E-mail: budapest@cafebabel.com

Magyar UNESCO Bizottság
Gresiczki Péter
Tel: 269 1723
E-mail: peter.gresiczki@unesco.hu

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
Kiss Imre
Tel.: 375 6249
E-mail: kiss.imre@iif.hu

Fiatal Tudósok Világakadémiája
Maczel Márta
Tel.: 279 6119
E-mail: ways@waysnet.org

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok