2023. szeptember 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Bessenyei György-díj és a Wlassics Gyula-díj szakmai kuratóriumának működési szabályzata (2005)

2005. június 15.

A Bessenyei György-díj és a Wlassics Gyula-díj

szakmai kuratóriumának működési szabályzata

(doc-letöltés)

1.

A szakmai kuratórium (továbbiakban: Kuratórium) "A nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról" szóló 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet (továbbiakban: rendelet) 23. § (2) felhatalmazása alapján, a miniszter felkérésére végzi feladatát, és az alábbiakban állapítja meg működési szabályzatát.

2.

A Kuratórium az NKÖM Közművelődési Főosztálya által összegyűjtött és feldolgozott felterjesztések alapján zárt ülésen, nyílt szavazással hozza meg döntését, és javaslatot tesz a miniszternek a díjak odaítéléséről. Az előkészítő feladatokat és a kuratóriumi ülés adminisztratív teendőit az NKÖM által delegált, tanácskozási joggal felruházott titkár látja el.

3.

A Kuratórium tagjait a kuratóriumi ülésről az NKÖM Közművelődési Főosztályának vezetője -15 nappal korábban a kitüntetési javaslatok összesítésének megküldésével - értesíti.

4.

A Kuratórium a kuratóriumi ülés megkezdése előtt saját soraiból nyílt szavazással elnököt választ.

5.

A Kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada, legalább 4 fő jelen van. A hiányzó kuratóriumi tagok írásban is szavazhatnak. Határozatképesség szempontjából az írásban szavazó tagot jelenlévőnek kell tekinteni.

6.

A Kuratórium döntéseit szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

7.

A Kuratórium - amennyiben az indokolt - javaslatot tehet a felterjesztéstől eltérő díj adományozására az illetékes szakmai kuratóriumnak, illetve a miniszter számára.

8.

A Kuratórium döntéséről, illetve a miniszternek tett javaslatról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlevő kuratóriumi tagok kézjegyükkel látnak el.

9.

A Kuratórium tagjai legjobb szakmai tudásuk és ismereteik alapján a rendelet előírásainak megfelelően teszik meg javaslataikat.

Budapest, 2005. június


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok