2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Csokonai Vitéz Mihály- alkotói díj és a Csokonai Vitéz Mihály- közösségi díj szakmai kuratóriumának működési szabályzata

2006. január 5.

A Csokonai Vitéz Mihály- alkotói díj és a

Csokonai Vitéz Mihály- közösségi díj

szakmai kuratóriumának működési szabályzata

1.

A szakmai kuratórium (továbbiakban: Kuratórium) "A nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról" szóló 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet (továbbiakban: rendelet) 23. § (2) felhatalmazása alapján, a miniszter felkérésére végzi feladatát. A rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Kuratórium az alábbiakban állapítja meg működési szabályzatát.

2.

A Kuratórium, az NKÖM Közművelődési Főosztálya által összegyűjtött és feldolgozott felterjesztések alapján, zárt ülésen, nyílt szavazással hozza meg döntését, és javaslatot tesz a miniszternek a díjak odaítéléséről. Az előkészítő feladatokat és a kuratóriumi ülés adminisztratív teendőit a titkár látja el.

3.

A Kuratórium tagjait a kuratóriumi ülésről az NKÖM Közművelődési Főosztályának vezetője - 15 nappal korábban, a kitüntetési javaslatok összesítésének megküldésével - értesíti.

4.

A Kuratórium, a kuratóriumi ülés megkezdése előtt, saját soraiból, nyílt szavazással elnököt választ.

5.

A Kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada, legalább 5 fő, jelen van. A hiányzó kuratóriumi tagok írásban is szavazhatnak. Határozatképesség szempontjából az írásban szavazó tagot jelenlévőnek kell tekinteni.

6.

A Kuratórium döntéseit szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

7.

Művészeti áganként csak egy kitüntetetés adományozására tehet javaslatot a Kuratórium. Kivételt jelenthet, ha valamelyik műfajban nem érkezik, vagy nincs megfelelő jelölt.

Amennyiben a Kuratórium úgy ítéli meg, hogy nincs elég alkalmas személy, vagy közösség a felterjesztettek között, a korábban kizárólag a kerethatár miatt kimaradt, kiemelkedően jó felterjesztések közül a felterjesztő egyetértésével - is tehet javaslatot miniszter úrnak.

8.

Indokolt esetben a Csokonai Vitéz Mihály- alkotói díjra érkezett felterjesztés - a felterjesztő egyetértésével - átirányítható a Wlassics Gyula-díjra javaslatot tevő kuratórium elé.

9.

A Kuratórium döntéséről, illetve a miniszternek tett javaslatról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlevő kuratóriumi tagok kézjegyükkel látnak el.

10.

A Kuratórium tagjai legjobb szakmai tudásuk és ismereteik alapján, a rendelet előírásainak megfelelően teszik meg javaslataikat.

11.

a. A szakmai kuratórium vezetőinek és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak (Ptk. 685. § b) pont) felterjesztését érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

b. A szakmai kuratórium vezetője és tagjai nem vehetnek részt olyan szervezetek felterjesztéseinek elbírálásában, amelyben mint tagok, tulajdonosok, vezető tisztségviselők, illetve felügyelő bizottsági tagok érintettek, vagy a felterjesztettel a döntést megelőző egy évben ilyen kapcsolatban álltak, továbbá, ha a döntés következtében akár közvetve is vagyoni előnyben részesülnének.

c. A szakmai kuratórium vezetője és tagjai nem vehetnek részt olyan személyek felterjesztéseinek elbírálásában, akikkel közös szervezetben működnek és ott vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, vagy a felterjesztettel a döntést megelőző egy évben ilyen kapcsolatban álltak, továbbá, ha a döntés következtében akár közvetve is vagyoni előnyben részesülnének.

d. A b. és c. pontban meghatározott esetben a döntéshez az összeférhetetlenséggel nem érintett tagok háromnegyedének szavazata szükséges.

e. A szakmai kuratórium elnöke és tagja nem vehet részt olyan pályázat elbírálásában, amelynek megítélésénél tőle elfogulatlan állásfoglalás nem várható.

f. Az összeférhetetlenségről legkésőbb a pályázat elbírálására összehívott ülésen az érintettnek nyilatkoznia kell. Az összeférhetetlenség kérdésében vita esetén a miniszter által megbízott kuratóriumi titkár dönt.

Budapest, 2006. január


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok