2023. december 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Könyvtári jogszabályok

2006. július 14.

A könyvtári területen hatályos jogszabályok jegyzéke

2006. 06. 23-án hatályos1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

60/1998. (III. 27.)Korm. r. a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról
161/1998. (IX. 30.) Korm. r. a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat- és hatásköréről
64/1999. (IV. 28.) Korm. r. a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
165/1999. (XI. 19.) Korm.r. az Országos Könyvtári Kuratóriumról
157/2000. (IX. 13.) Korm.r. a dokumentumvásárlási hozzájárulásról
194/2000. (XI. 24.) Korm.r. a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről
6/2001. (I. 17.) Korm. r. a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
73/2003. (V. 28.) Korm. r. az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről

3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a Könyvtári Intézet jogállásáról
18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői névjegyzékek vezetéséről
14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről
4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatásáról
23/2004. (XI.20.) NKÖM rendelet a könyvtárak és közművelődési intézmények 2004. évi többlettámogatásáról
22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok