2024. április 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának pályázati felhívása a magán-, alapítványi és egyházi muzeális intézmények szakmai tevékenységének 2005. évi támogatására

2005. március 1.

A pályázati felhívás szövegének letöltése

Adatlap

Nyilatkozat

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának pályázati felhívása a magán-, alapítványi és egyházi muzeális intézmények szakmai tevékenységének 2005. évi támogatására

A Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. sz. melléklete XXIII. NKÖM fejezet 10/32/1/1 számán a magán-, alapítványi és egyházi muzeális intézmények szakmai tevékenységének 2005. évi támogatására szánt előirányzat elosztására.

1) A pályázat célja

A pályázat célja a magán-, egyházi és alapítványi muzeális intézmények támogatása szakmai feladataik megvalósításában, a műtárgyak védelmét, tudományos feldolgozását és megismertetését szolgáló tevékenységükben.

2) Pályázatot nyújthat be

Pályázatot nyújthatnak be a magán-, egyházi és alapítványi fenntartású, valamint egyéb nem költségvetési szervként működő, a Minisztérium által kiadott működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények.

3) Pályázati feltételek

A pályázatokat az alábbi témákban lehet benyújtani:

a) nyilvántartási és műtárgyvédelmi/restaurálási tevékenység, illetve ezek eszköz- és anyagellátása,

b) az őrzés biztonság technikai feltételeinek javítása,

c) tudományos feldolgozás és eredményeinek közzététele magyar és idegen (elsősorban európai uniós) nyelveken,

d) kiállításrendezés,

e) a közművelődési tevékenység feltételeinek javítása, illetve rendezvények, programok lebonyolítása, különös tekintettel a közös európai örökséghez tartozó értékek bemutatására.

A pályázat során jóváhagyott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra nem fordítható. Előnyben részesülnek azok a pályázati elképzelések, amelyek saját anyagi erőforrás vállalásával valósulnak meg.

A támogatásban részesülő pályázók megfelelő elszámolási kötelezettséggel tartoznak, amelynek módját és határidejét a Minisztérium a pályázóval kötendő támogatási szerződésben határozza meg.

A támogatás csak olyan szervezetnek bocsátható rendelkezésére, akik előző évi pályázati elszámolása elfogadásra került és törvényből adódó statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeinek is eleget tett. Amennyiben a muzeális intézmény vállalkozói engedéllyel nem rendelkező magánszemély fenntartásában működik, a támogatás feltétele a pénzügyi lebonyolítónak általa felkért megyei múzeum ezt elfogadó nyilatkozata.

A kiírásnak nem megfelelő, a hiányosan kitöltött adatlappal beküldött, a szükséges mellékleteket nem tartalmazó, illetve késve postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A benyújtási határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség. A döntés felülbírálata nem kérhető, továbbá a pályázatok visszaküldésére a Minisztériumnak nincs lehetősége.

4) A pályázat benyújtása

A pályázatot "Magán-, alapítványi és egyházi muzeális intézmények szakmai tevékenységének támogatása — 2005" jelzéssel, az NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoport címére (1410 Budapest, Pf. 219.), legkésőbb 2005. április 15-i bélyegzővel, kizárólag postai úton lehet benyújtani.

A pályázati adatlap átvehető személyesen a Minisztérium Ügyfélszolgálatán

(1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., Tel: 484-7102) a hivatalos ügyfélfogadási időben (hétfőtől csütörtökig: 9h-12h-ig és 13h-16h-ig, pénteken: 9h-12h-ig), valamint megtalálható a Minisztérium honlapján:

www.nkom.hu

Pályázati adatlap postai úton csak felbélyegzett, megcímzett A/4-es válaszboríték megküldésével kérhető. A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben a Múzeumi Főosztályon, a 484-7210-es telefonszámon lehet felvilágosítást kérni.

A pályázatok elbírálásához szükséges javaslatokat a szakmai bíráló bizottság a beadási határidőtől számított 45 munkanapon belül készíti el. A támogatásokról — a bizottság jegyzőkönyvben rögzített javaslata alapján — 30 napon belül a miniszter dönt.

A támogatott pályázók listáját a minisztérium a döntést követő 15 munkanapon belül a az NKÖM honlapján nyilvánosságra hozza; a pályázókat az NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoportja írásban értesíti.

Dr. Bozóki András

a nemzeti kulturális örökség minisztere

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok