2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának pályázati felhívása a műszaki és technikatörténeti muzeális intézmények szakmai tevékenységének 2005. évi támogatására

2005. március 1.

A pályázati felhívás szövegének letöltése

Pályázati nyilatkozat

Pályázati adatlap

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának pályázati felhívása a műszaki és technikatörténeti muzeális intézmények szakmai tevékenységének 2005. évi támogatására

A Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. sz. melléklete XXIII. NKÖM fejezet 10/32/1/1 számán a műszaki és technikatörténeti muzeális intézmények szakmai tevékenységének támogatására szánt előirányzat elosztására.

1) A pályázat célja

A pályázat célja elsősorban az értékmentést, a gyűjtemények biztonságát, állagvédelmét és megőrzését szolgáló nélkülözhetetlen feladatok ellátásához szükséges támogatás biztosítása. Előnyt élveznek a megelőző műtárgyvédelem európai stratégiájának szellemében készült programok.

2) Pályázatot nyújthatnak be

Pályázhat valamennyi működési engedéllyel rendelkező, veszélyeztetett helyzetű, műszaki-, ipar- és technikatörténeti gyűjtőkörű muzeális intézmény.

3) Pályázati feltételek

A pályázatnak tartalmaznia kell az igényelt támogatási összeg céljának tételenkénti megjelölését és annak költségszükségletét. A pályázathoz részletes szakmai indoklást kell csatolni.

A beérkező pályázatokat bíráló bizottság értékeli. A támogatás csak olyan szervezeteknek ítélhető meg, amelyek az esetleges korábbi támogatással a megadott határidőig elszámoltak, és törvényből adódó statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeiknek is eleget tettek.

A támogatásban részesülő pályázók elszámolási kötelezettséggel tartoznak, amelynek módját és határidejét a Minisztérium a velük kötendő támogatási szerződésben határozza meg.

A kiírásnak nem megfelelő, hiányosan kitöltött adatlappal beküldött, a szükséges mellékleteket nem tartalmazó, illetve késve postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A benyújtási határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség. A döntés felülbírálata nem kérhető, továbbá a pályázatok visszaküldésére a Minisztériumnak nincs lehetősége.

4) A pályázat benyújtása

A pályázatot "Műszaki és technikatörténeti muzeális intézmények szakmai tevékenységének támogatása — 2005" jelzéssel, az NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoport címére (1410 Budapest, Pf. 219.), legkésőbb 2005. április 15-i bélyegzővel, kizárólag postai úton lehet benyújtani.

A pályázati adatlap átvehető személyesen a Minisztérium Ügyfélszolgálatán

(1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., Tel: 484-7102) a hivatalos ügyfélfogadási időben (hétfőtől csütörtökig: 9h-12h-ig és 13h-16h-ig, pénteken: 9h-12h-ig), valamint megtalálható a Minisztérium honlapján:

www.nkom.hu

Pályázati adatlap postai úton csak felbélyegzett, megcímzett A/4-es válaszboríték megküldésével kérhető. A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben a Múzeumi Főosztályon, a 484-7210-es telefonszámon lehet felvilágosítást kérni.

A pályázatok elbírálásához szükséges javaslatokat a szakmai bíráló bizottság a beadási határidőtől számított 45 munkanapon belül készíti el. A támogatásokról — a bizottság jegyzőkönyvben rögzített javaslata alapján — 30 munkanapon belül a miniszter dönt.

A támogatott pályázók listáját a minisztérium a döntést követő 15 munkanapon belül az NKÖM honlapján nyilvánosságra hozza; a pályázókat az NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoportja írásban értesíti.

Dr. Bozóki András

a nemzeti kulturális örökség minisztere

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok