2023. december 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának közleménye a dokumentumvásárlási hozzájárulásról

2006. január 23.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a 157/2000. (IX.13.) Korm. Rend. 1.§-ának (4) bekezdése alapján a dokumentumvásárlási hozzájárulással kapcsolatban 2006. évre vonatkozóan az alábbi közleményt teszi közzé.

1. A 2006. évben a hozzájárulás összege, azaz az utalványkeret 20.000, azaz húszezer Ft. (ld. a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 60.§ (3) bekezdése.) A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény szerint a dokumentumvásárlási hozzájárulás 2006-ban is adómentes és járulékmentes.

2. A 2006. évben a rendeletben említett lebonyolító a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság (1391 Budapest, Pf. 204. Tel.: 237-6900).

3. Az intézményvezetők a rendelet 1.§ (2) bekezdésben említett kedvezményezettek körének meghatározására a 2005. évi névjegyzékhez viszonyított változásokat a melléklet szerinti formában lebonyolítónak megküldik jelen közlemény Kulturális Közlönyben való megjelenésétől számított 30 napon belül.

4. Lebonyolító az utalványkeret megnyitásának visszaigazolásaként 2006. március 15-ig az intézményvezetőknek megküldi a kedvezményezettek listáját.

5. Az intézményvezető megküldi lebonyolítónak a kedvezményezett által kitöltött megrendelő lapot, vagy lapokat legkésőbb 2006. december 31-ig. Az említett határidőig az igényjogosultak a regisztrációt követően megrendeléseket is feladhatnak a Könyvtárellátó internetes könyváruházán keresztül (www.kello.hu). Ezt a határidőt követően a 6. pont kivételével igényt az utalványkeret terhére nem lehet benyújtani 2006. évre. A megrendelést több részletben is fel lehet adni, vagy a kedvezményezett személyesen is vásárolhat utalványkerete terhére a lebonyolító által megjelölt helyen és időpontban.

6. Amennyiben lebonyolító nem tudja a megrendelt dokumentumot leszállítani, erről haladéktalanul értesíti a kedvezményezettet, és a kedvezményezett újabb megrendelést adhat mindaddig, amíg lebonyolító nem teljesíti megrendelését.

7. A kedvezményezettek kötelesek megtéríteni lebonyolítónak az utalványkeret mértékét meghaladó dokumentum-rendelés esetén az utalványkeret és a tényleges megrendelés összege közti különbözetet.

8. A dokumentumok szállításával kapcsolatos költségek lebonyolítót terhelik.

9. A dokumentumok leszállításával egyidejűleg lebonyolító olyan szállítólistát is küld, amely a leszállított dokumentumokat kedvezményezettenként felsorolja. A szállítólistán a kedvezményezett aláírásával rögzíti a dokumentum átvételének tényét.

10. A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL. törvény 94.§ (5) bekezdésében megjelölt - de a 157/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó - munkavállalók dokumentumvásárlásának biztosítása érdekében a munkáltató saját költségére csatlakozhat a kormányrendeletben és a NKÖM közleményben kialakított rendszerhez.


Melléklet - Adatközlő lap


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok