2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

NKÖM közlemény

2006. május 23.

A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kulturális szakemberek szervezett továbbképzéséhez a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (továbbiakban: minisztérium) 2006. évi fejezeti előirányzatából biztosított normatív hozzájárulás igénybevételére, felhasználására, kezelésére, valamint a támogatások elszámolásának rendjére vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint állapítom meg:

1. A normatív hozzájárulás igénybevételi feltételei
1.1 A támogatás fedezetére szolgáló keretösszeget a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény a Nemzet Kulturális Örökség Minisztériuma költségvetési fejezetében biztosítja.
1.2 A normatív hozzájárulást a kulturális intézmény fenntartója igényelheti a Rendelet 11. § (1) bekezdése szerint az igényjogosult kulturális szakemberek állományi létszáma alapján.
1.3 A minisztérium a normatív hozzájárulást a kulturális intézmény fenntartójának biztosítja az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) és a fenntartó között a 2006. év vonatkozásában megkötött támogatási megállapodás alapján.
2. A normatív hozzájárulás összege
2006-ban a kulturális szakember után járó normatív hozzájárulás összege: 15000,- Ft, azaz tizenötezer forint személyenként.
3. A hozzájárulás felhasználása, kezelése
3.1 A Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott szervezett képzési formák támogatására a normatív hozzájárulást akkor lehet felhasználni, ha a kulturális intézmény rendelkezik a Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott továbbképzési és beiskolázási tervvel.
3.2 A fenntartó kötelezettsége, hogy 2006. évben - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével - az intézmény a szervezett továbbképzésre biztosított normatív hozzájárulás teljes összegét a kulturális szakembereinek szervezett képzésére használja fel. A fenntartó köteles a számára biztosított normatív hozzájárulás összegét a számlájára kerülést követő két héten belül a hét éves továbbképzési tervet megvalósító intézmény rendelkezésére bocsátania.
3.3 A szervezett képzéshez biztosított normatív támogatást számviteli szempontból elkülönítetten kell kezelni. A fenntartónál és az intézménynél is napra kész, tételes, analitikus nyilvántartást kell vezetni a tényleges felhasználásról.
4. A normatív hozzájárulás elszámolása
4.1 A szervezett képzésre normatív hozzájárulásban részesült intézmény a kapott összeg felhasználásáról éves költségvetési beszámolójában köteles elszámolni. Az intézmény fenntartója 2007. február 28-ig az OSZK-n keresztül a minisztériumnak számol el.
4.2 Az elszámolás 2006. december 31-i fordulónap szerinti felhasználással történik.
4.3 2006. december 31-én feladattal terhelt, elkülönítetten kezelt maradványnak tekintendő a normatív hozzájárulás maradványa, amely a továbbképzési és beiskolázási terv alapján fedezetül szolgál a kulturális szakember kötelező, szervezett képzésben való részvételére.
4.4 Az intézmény fenntartója 2007. február 28-ig köteles elszámolni a 2000. január 1-től 2006. december 31-ig tartó hétéves továbbképzési ciklusban kapott támogatásokról, a keletkezett esetleges maradványokkal. A megállapított maradványt az OSZK számlájára kell visszautalni (MÁK 10032000-01427659) 2007. április 30-ig.

Dr. Bozóki András
a nemzeti kulturális örökség minisztere

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok