2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Archívumok

2010. május 28.
Magyar Nemzeti Filmarchívum
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. §-ában foglaltak szerint a Magyar Nemzeti Filmarchívum (MNFA) a miniszter irányítása alatt álló, közgyűjteményként működő önálló költségvetési szerv. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 95/B. § (1) bekezdése értelmében az MNFA besorolása: közintézet.
Az MNFA alapfeladata, hogy ellássa a magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos és egyéb dokumentumainak gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével kapcsolatos feladatokat, szakmai szolgáltatásokkal, kutatási tevékenységgel hozzájáruljon a magyar kultúra fejlődéséhez és segítse a mozgóképkultúrával összefüggő oktatást.
Az MNFA gondozza a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet alapján részére átadott filmalkotásokat és videodokumentumokat, továbbá a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól szóló 203/2006. (X. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint gondoskodik ezen filmalkotások terjesztéséről.
 
 
Nemzeti Audiovizuális Archívum
A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 3-4. §-aiban foglaltak értelmében a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) az e törvény hatálya alá tartozó műsorszámok gyűjtését, nyilvántartását, archiválását és külön jogszabályban meghatározott módon a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételét biztosító országos gyűjtőkörű közgyűjteménynek minősülő audiovizuális archívum.
A NAVA-t az informatikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) működteti, szakmai felügyeletét a miniszter és a kultúráért felelős miniszter közösen látja el.
 
Honlap: www.nava.hu
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok