2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Szakmai programok

2010. június 18.
Az elektronikus levéltár projekt
 
A Kormányprogramban és a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben (Új Magyarország Fejlesztési Tervben) meghatározott szolgáltató állam megteremtésére irányuló kormányzati szándék az elektronikus közigazgatás fokozatos kiépítéséhez kapcsolódó "e-levéltár" létrehozását is meghatározta, és ezzel a levéltárak kettős - igazgatási és örökségvédelmi - funkciójából elsősorban az igazgatási feladatokat erősíti, ugyanakkor kedvező körülményeket teremt az örökségvédelem feltételrendszerének előnyös befolyásolására, a kulturális irányú fejlesztés lehetőségeinek kihasználására. Az e-levéltár szűkebb értelemben azokat a funkciókat fedi le, amelyeket az elektronikus iratokkal kapcsolatban a levéltárnak el kell látnia, tágabb értelemben pedig azt a szervezetet (intézményt), amely ezeket a funkciókat működteti.Az "e-levéltár" létrehozására irányuló kiemelt programot a MOL, Budapest Főváros Levéltára, valamint a Kopint-Datorg Zrt. részvételével alakított konzorcium az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében tervezi megvalósítani. A program végrehajtása az előkészítés szakaszában van.
 
A szolgáltató levéltár program
 
Az archívumok feladatellátásának súlypontjaiban, továbbá az alkalmazott technológia jellegében megnyilvánuló átalakulás azt eredményezi, hogy a levéltárak alaptevékenysége már nem csak a maradandó értékű forrásanyag (hagyományosan végzett) átvételére, megőrzésére és kutathatóságának biztosítására korlátozódik, hanem kiegészül a levéltári anyagot használó szélesebb célközönség igényeit kielégítő telematikai szolgáltatásokkal. Az információs társadalom kívánalmainak megfelelő új típusú levéltárat szolgáltató levéltárként definiálhatjuk, amely az információs és kommunikációs technológia eszközeinek és eljárásainak alkalmazásával egyre bővülő mértékben biztosítja a papíralapú és az elektronikus iratokban felhalmozott ismeret- és tudásanyag mindenkori elérhetőségét, időtől és tértől függetlenül.A szolgáltató levéltár megteremtését célzó stratégiai koncepció ezeknek a változtatásoknak a főbb irányait és módszereit tekinti át.A cél a levéltári szolgáltatásokkal összefüggő szakmai feltételrendszer hiányosságainak feltárása, az azok megszüntetése érdekében elvégzendő feladatok kijelölése, valamint a levéltárhasználat formáinak és eszközeinek számbavétele.
 
 
Levéltári informatikai stratégia
 
Az évtized első felében az információs technológia levéltári alkalmazásának lehetőségeinek áttekintésével több munkaanyag foglalkozott. Ezek egyebek között kiterjedtek az elektronikus levéltár koncepciójára vagy éppen a kulturális örökség digitalizálási stratégiájára. Ugyanakkor világossá vált, hogy a levéltári szakterületnek olyan átfogó informatikai stratégiát is ki kell dolgoznia, amely kiterjed a jelen és jövőbeni szakmai munka minden területére és felméri mindazokat a feladatokat, amelyekkel a levéltáraknak az információs társadalom elvárási szintjén szembe kell nézniük. Ezért a Levéltári Kollégium által létrehozott ad hoc bizottság 2005-ben elkészítette a "Levéltárak középtávú informatikai stratégiája" című munkaanyagot, amelyet a Kollégium elfogadott, majd közzé is tett. Az abban meghatározott feladatok végrehajtása - a rendelkezésre álló költségvetési források függvényében - megkezdődött.
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok